Doç. Dr. Erhan Bıçakçı

Öğrenim Durumu 1962-1967 :         Ankara, Ayşe Abla İlkokulu 1967-1971 :         Ankara, Gazi Osman Paşa Ortaokulu 1971-1974 :         Ankara, Çankaya Lisesi; İstanbul, Fenerbahçe Lisesi 1974-1982 :         İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya ve Klasik Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Kürsüsü. Mezuniyet Haziran 1982 Esas Sertifika : Prehistorya Yardımcı Sertifikalar : Klasik Arkeoloji, Önasya Kültürleri ve Dilleri. 1984-1997 :         Almanya, Karlsruhe Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Enstitüsü’nde, Prof.Dr.Wulf Schirmer’in danışmanlığında doktora çalışması. Tez Çalışmaları 1-Lisans Tezi: Tepecik’de Uruk Devri Yerleşmesi, Haziran, 1982. 2-Doktora Tezi: Die Untersuchungen der Baureste und die Siedlungsmuster der akeramisch-Neolitischen Siedlungen der Subphasen 5 und 6 des Çayönü Tepesi (Çayönü Tepesi’nin akeramik neolitik döneme ait 5 ve 6. alt evrelerinde bulunmuş olan yapı kalıntıları ve yerleşme düzenlerinin incelenmesi) Karlsruhe, 1996.(Tez savunması: 5.05.1997) (Denklik işlemi, Y.Ö.K. Üniversiteler Arası Kurul’un 14 Nisan 2000/106 tarih ve sayılı toplantısında yapılmış ve 17 Nisan 2000 tarih ve B.31.0.ÜAK.01/754 sayılı yazısı ile tarafıma bildirilmiştir).   Akademik Görevler 1982-1983 :         Prehistorya Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi 1984-1988 :         Almanya, Karlsruhe Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Enstitüsü’nde yardımcı asistanlık (Geprüfte wissenschaftliche Hilfskraft) 1990-2001 :         Prehistorya Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi 2001-2005 :         Prehistorya Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent 16.05.2005- :       Prehistorya Anabilim Dalı’nda Doçent Aldığım Burslar 1990-1992 tarihlerinde Almanya, Baden-Würtenberg Eyaleti’nin verdiği LGFG (Landesgraduiertenförderungsgesetz) doktora bursu Bilimsel Ödüller İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi tarafından verilen “2009 yılında uluslararası bilime katkı” ödülü. Yürütücüsü olduğum projeler 2000                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Niğde Müzesi ile İst.Ün.Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Dr. Erhan Bıçakçı’nın bilimsel danışmanlığında). Proje, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No. 1478/28082000) 2001                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Niğde Müzesi ile İst.Ün. Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Dr. Erhan Bıçakçı’nın bilimsel danışmanlığında). Proje, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No. 1622/30042001). 2002                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Niğde Müzesi ile İst.Ün. Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Dr. Erhan Bıçakçı’nın bilimsel danışmanlığında). Proje, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No. 25-03092002) ve Kültür Bakanlığı DÖSİM tarafından desteklenmiştir. 2003                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Niğde Müzesi ile İst.Ün. Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Dr. Erhan Bıçakçı’nın bilimsel danışmanlığında). Proje, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No. 153/20082003) tarafından desteklenmiştir. 2004                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Niğde Müzesi ile İst.Ün. Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Dr. Erhan Bıçakçı’nın bilimsel danışmanlığında). Proje, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No. 197/29042004) tarafından desteklenmiştir. 2005                     Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Niğde Müzesi ile İst.Ün. Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Dr. Erhan Bıçakçı’nın bilimsel danışmanlığında). Proje, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No. 347/03062005) tarafından desteklenmiştir. 2006                     Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Niğde Müzesi ile İst.Ün. Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Dr. Erhan Bıçakçı’nın bilimsel danışmanlığında). Proje, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu (Proje No. 534/05052006) tarafından desteklenmiştir. 2007                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülen kazılar kapsamında; İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, (Proje No: 569); proje yöneticisi. 2008                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülen kazılar kapsamında; İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (Proje No: 2184); proje yöneticisi.                              ● Doğu Melendiz Yüzey Araştırması (Niğde); T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; proje yöneticisi. 2009                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülen kazılar kapsamında; İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 3396), proje yöneticisi.                              ● Doğu Melendiz Yüzey Araştırması (Niğde); T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; proje yöneticisi. 2010                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülen kazılar kapsamında; İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 6769), proje yöneticisi.                              ● Doğu Melendiz Yüzey Araştırması (Niğde); T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; proje yöneticisi. 2011                     ● Tepecik-Çiftlik Kazısı (Niğde); Bakanlar Kurulu Kararı ile yürütülen kazılar kapsamında; İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 15761), proje yöneticisi. Ekip Üyesi Olarak Katıldığım Projeler   1976                     ● Tepecik Kazısı’ndan bulunan arkeolojik malzemenin analiz ve restorasyonu çalışmaları. Elazığ. (Prof.Dr. U.Esin başkanlığında) ● Arslantaş Barajı göl alanı yüzey araştırması. Adana. (Prof.Dr. H.Çambel başkanlığında) 1977                     ● Aşağı Fırat Bölgesi Yüzey Araştırmaları ön hazırlık çalışmaları. İstanbul (Dr. M.Özdoğan) ● Aşağı Fırat Bölgesi, Karakaya ve Atatürk Baraj alanlarında yüzey araştırması. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Urfa. (Dr. M.Özdoğan) ● “Aşağı Fırat Havzası 1977 Yüzey Araştırmaları” yayın hazırlıkları. İstanbul. ● Aşağı Fırat Projesi yüzey araştırmalarıyla ilgili sergi hazırlanması, konferans organizasyonu (Ankara, ODTÜ) ve bölgede tanıtıcı gezilerde rehberlik. 1978                     ● Değirmentepe Kazısı. Malatya. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Prehistorya Anabilim Dalı adına Prof.Dr. U.Esin başkanlığında. ● Çayönü Kazısı. Diyarbakır/Ergani. Prof.Dr. H.Çambel başkanlığında İstanbul ve Chicago Üniversiteleri’nin ortak projesi. 1979                     ● Değirmentepe Kazısı. Malatya. ● Çayönü Kazısı. Diyarbakır/Ergani. 1980                     ● Değirmentepe Kazısı. Malatya. ● Çayönü Kazısı. Diyarbakır/Ergani. 1981                     ● Değirmentepe Kazısı. Malatya. ● Çayönü Kazısı. Diyarbakır/Ergani. 1982                     ● Hassek Kazısı. Urfa (Münih Üniversitesi’nden Prof.Dr. B.Hrouda ve Dr. M.Behm-Blanke başkanlığında. 1983                     ● Değirmentepe Kazısı. Malatya. ● Domuztepe-Aslantaş kurtarma kazısı. Adana. İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. H.Çambel başkanlığında. 1984                     ● Değirmentepe Kazısı. Malatya. 1985                     ● Çayönü Kazısı. Diyarbakır/Ergani. 1986                     ● Çayönü Kazısı. Diyarbakır/Ergani. 1987                     ● Çayönü Kazısı. Diyarbakır/Ergani. 1988                     ● Çayönü Kazısı. Diyarbakır/Ergani. 1989                     ● Aşıklı Höyük Kazısı. Aksaray. İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. U.Esin başkanlığında. ● Domuztepe/Karatepe Kazısı. Adana. ● Aşıklı Höyük Kazısı. Aksaray. 1991                     ● Aşıklı Höyük Kazısı. Aksaray. 1992                     ● Aşıklı Höyük Kazısı. Aksaray. 1993                     ● Aşıklı Höyük Kazısı. Aksaray. 1995                     ● Göllüdağ Kazısı. Niğde. Prof.Dr. W.Schirmer’in başkanlığında, Niğde Müzesi ile Karlsruhe Üniversitesi, Mimarlık Tarihi Enstitüsü’nün ortak                               Projesi. 1996                     ● Musular Kazısı. Aksaray. Aksaray Müzesi ile İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Dr. M.Özbaşaran’ın bilimsel                             danışmanlığında). 1997                     ● Musular Kazısı. ● Kaletepe Kazısı. Niğde. Niğde Müzesi ile İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nın ortak projesi (Doç.Dr. Nur Balkan-Atlı’nın bilimsel danışmanlığında). 1998                     ● Musular Kazısı ● Kaletepe Kazısı 1999                     ● Musular Kazısı ● Kaletepe Kazısı 2000                     ● Kaletepe Kazısı ● Belkıs/Zeugma Kurtarma Kazısı (G.Antep/Nizip). Prof.Dr. Ümit  Serdaroğlu başkanlığında yürütülen kurtarma kazıları.   Kitap   1) Bıçakçı, E., 2001 Çayönü Tepesi. Untersuchungen zu den Bauten und Siedlungsmustern der akeramisch-neolitischen Subphasen 5 und 6. Institut für Baugeschichte der Universität Karlsruhe, Materialien zu Bauforschung und Baugeschichte 21, Karlsruhe (basılmış doktora tezi) Makale Bıçakçı, E., M.Özbaşaran, 1991“Part II: Aşıklı Höyük 1989, 1990: Building Activities, in: Esin, U., Bıçakçı, E., M.Özbaşaran, N. Balkan-Atlı, D. Berker, İ.Yağmur, A.K.Atlı, “Salvage Excavations at the Pre-Pottery Site of Aşıklı Höyük in Central Anatolia”, Anatolica XVII, 136-145. Bıçakçı,E., 1995“Çayönü House Models and a Reconstruction Attempt for the Cell-plan Buildings”, Halet Çambel için Prehistorya Yazıları/ Readings in Prehistory Studies Presented to Halet Çambel, Graphis Yayınları, İstanbul, 101-125. Bıçakçı,E., 1998 “An Essay on the Chronology of the Pre-pottery Neolithic Settlements of the East-Taurus Region (Turkey), with the building remains and the 14C dates”, Light on Top of the Black Hill, Studies presented to Halet Çambel/Karatepe’deki Işık, Halet Çambel’e sunulan yazılar, (Ed. Arsebük,G., M.J.Mellink, W.Schirmer), Ege Yayınları, İstanbul, 137-150. Bıçakçı, E. Ve G. Duru, 2000 “Kapadokya Yöresinden Yerel Mimarlık Örnekleri: ‘Kara Kemer’ (Atkı Kemerli Tonoz) Yapımı”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 96, 12-17. Bıçakçı,E., 2001 “Tepecik-Çiftlik 2000 Yılı Kazı Çalışmaları”, TÜBA-AR 4, 25-41. Bıçakçı,E., 2002 “Kentleşmeye Doğru Mimari. Kalkolitik Çağ”, ARKEOATLAS 1, 132-133. Bıçakçı,E., 2002 “Tepecik-Çiftlik. Neolitik Çağ”, ARKEOATLAS 1, 138-139. Bıçakçı, E., E. Faydalı, 2002 “Tepecik-Çiftlik 2000 Yılı Kazı Çalışmaları,” 23. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara-2001), Cilt 2, Ankara, 29-38. Bıçakçı, E., Ç. Altınbilek, E. Faydalı, 2003 “Tepecik-Çiftlik 2001 Yılı Çalışmaları”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara-2002), Cilt 1, Ankara, 397-404. Bıçakçı,E., 2003 “Tepecik-Çiftlik, un Nouveau Site en Anatolie Centrale”, Neolithique. Decouverte d’un berceau anatolien, Dossiers de L’Archologie 281, 42-47. Bıçakçı, E., 2003 “Observations on the Early Pre-Pottery Neolithic Architecture in the Near East: 1. New Building Materials and Construction Techniques”, From Primary Villages to Cities (Essays in Honour of Ufuk Esin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları , İstanbul, 385-413. Bıçakçı,E., E. Faydalı, Ç. Altınbilek, 2004 “Tepecik-Çiftlik 2002 Yılı Çalışmaları”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı (Ankara 2003), Cilt 2, 435-440. Bıçakçı, E., 2004“Tepecik-Çiftlik. A New Site in Central Anatolia (Turkey)”, Architectura Zeitschrift für Geschichte der Baukunst. July 2004 Katıldığım toplantı, sempozyum ve kongreler 2001                     ● 23. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (28 Mayıs-01 Haziran 2001) “Tepecik-Çiftlik 2000 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. 2002                     ● İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-2’de (16-18 Nisan 2002) “Tepecik-Çiftlik Kazısı” başlıklı bildiri ve poster sunumu. ● 24. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (22-31 Mayıs 2002) “Tepecik-Çiftlik 2001 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. 2003                    ● İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-3’de (6-8 Mayıs 2003) “Tepecik-Çiftlik Kazısı” başlıklı bildiri ve poster sunumu. ● 25. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (26-31 Mayıs 2003) “Tepecik-Çiftlik 2002 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. 2004                    ● İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-4’de (19-21 Nisan 2004) “Tepecik-Çiftlik Kazısı” başlıklı bildiri ve poster sunumu. ● 26. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (24-28 Mayıs 2004) “Tepecik-Çiftlik 2003 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. 2005                    ● İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-5’de (18-20 Nisan 2005) “Tepecik-Çiftlik Kazısı” başlıklı bildiri ve poster sunumu. ● 27. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (30 Mayıs-3 Haziran 2005) “Tepecik-Çiftlik 2004 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. ● UIA 2005 XXII. Dünya Mimarlık Kongresi’nde (4-5 Temmuz 2005) “Tarih Öncesi Devirlerde Malzeme ve Mimarlık” başlıklı bildiri sunumu. 2006                    ● İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-6’da (8-10 Mayıs 2006) “Tepecik-Çiftlik Kazısı” başlıklı bildiri ve poster sunumu. ● 28. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (29 Mayıs-2 Haziran 2006) “Tepecik-Çiftlik 2005 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. 2007                    ● İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-7’de (30 Nisan-2 Mayıs 2007) “Tepecik-Çiftlik 2006 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri ve poster sunumu. ● 29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (28 Mayıs-1 Haziran 2007) “Tepecik-Çiftlik Kazısı 2006 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. ● 29. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (28 Mayıs-1 Haziran 2007) 29 Mayıs 2007 tarihli toplantıda 14.00-15.15 saatlerinde oturum başkanlığı. 2008                    ● İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-8’de (20-22 Mayıs 2008) “Tepecik-Çiftlik Kazısı” başlıklı bildiri ve poster sunumu. ● 30. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (26-30 Mayıs 2008) “Tepecik-Çiftlik Kazısı 2007 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. ● 30. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (26-30 Mayıs 2008) 27 Mayıs 2008 tarihli toplantıda 14.00-15.15 saatlerinde oturum başkanlığı. 2009                    ● İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı-9’da (15-17 Nisan 2009) “Tepecik-Çiftlik Kazısı-2008” başlıklı bildiri ve poster sunumu.                             ● 31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (25-29 Mayıs 2009) “Tepecik-Çiftlik 2008 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu. ● 31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (25-29 Mayıs 2009) 26 Mayıs 2009 tarihli toplantıda 16.50-17.45 saatlerinde oturum başkanlığı. 2010                    ● 31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (24-28 Mayıs 2010) “Tepecik-Çiftlik 2009 Yılı Çalışmaları” başlıklı bildiri sunumu.                             ● 31. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı’nda (24-28 Mayıs 2010) “Doğu Melendiz Yüzey Araştırması (Niğde)” başlıklı bildiri sunumu.      2011                    Times of Change: The Turn from the 7th to the 6th Millennium BC in the Near East and Southeast Europe” Free University in Berlin Kasım 25-26, 2011 Düzenleyenler: Freie Universitaet Berlin ve University of Buffalo-The State University of New York Bildiri başlığı: “A Conspectus on the Status of Tepecik-Çiftlik Excavation (Cappadocia) Inter site and Regional Outcomes and Prospects”          
05/04/2013
6820 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00