Prof. Dr. Mihriban Özbaşaran

                                                                                                                             Özgeçmiş M. Özbaşaran, 1975 yılında Kadıköy Maarif Koleji’nden mezun olduktan sonra aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden 1981 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Prehistorya Anabilim Dalı’nda tamamladı. 1999 yılında yardımcı doçent, 2001’de doçent ünvanı aldı. 2008 yılında profesörlüğe atandı. Halen Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı’nda profesör olarak görev yapmaktadır. Tarihöncesi çağların ilk yerleşik ve üretimci topluluklarına odaklanan araştırmaları bugün Orta Anadolu’nun Kapadokya Bölgesi’ndeki devam etmektedir. Aşıklı Höyük uluslararası Kazı ve Araştırma Projesi’nin başkanı, Amerikan İlmi Araştırmalar Enstitüsü, Dünya Arkeoloji Kongresi ve Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü asli üyesidir. Yayınları Kitaplar • Howell, F. C. – G. Arsebük – S. L. Kuhn – M. Özbaşaran – Mary C. Stiner (eds.) 2010 Culture and Biology at a crossroads: The Middle Pleistocene Record of Yarımburgaz Cave (Thrace, Turkey). Ege Yayınları, Istanbul. • Özbaşaran, M. - O. Tanındı – A. Boratav (Der.) 2003 Archaeological Essays in Honour of Homo amatus : Güven Arsebük için Armağan Yazılar, Ege Yayınları, İstanbul. • Harmankaya, S. - O. Tanındı - M. Özbaşaran 1998 Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri TAY 3, Kalkolitik, Ege Yayınları, İstanbul. • Harmankaya, S. - O. Tanındı - M. Özbaşaran 1997 Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri TAY 2, Neolitik, Ege Yayınları, İstanbul. Makaleler • Özbaşaran, M. 2013 ‘Orta Anadolu’nun Neolitikleşme Sürecinde Aşıklı’,  Colloquim Anatolicum XII: 1-14. • Özbaşaran, M. 2012 "Aşıklı", M. Özdoğan, N. Başgelen and P. Kuniholm (eds.) The Neolithic in Turkey, New Excavations & New Research. Central Turkey: 135-158. Istanbul. • Özbaşaran, M. – G. Duru – N. Kayacan – B. Erdoğu – H. Buitenhuis 2012 “Musular –The 8th Mill cal. BC Sattelite Site of Aşıklı”, M. Özdoğan, N. Başgelen and P. Kuniholm (eds.) The Neolithic in Turkey, New Excavations & New Research. Central Turkey: 159-180. Istanbul. • Özbaşaran, M. 2012 “Book Review: The Prehistory of Asia Minor: From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies, by Bleda S. Düring. Cambridge University Press, 2011”. BASOR 367: 87-88. • Özbaşaran, M. 2012 Aşıklı Höyük, http://www.bilimania.com/haber/702/asikli-hoyuk • Özbaşaran, M. 2012 Aşıklı, Aktüel Arkeoloji, 27 Mayıs-Haziran 2012: 78-86. • Uzdurum, M. – M. Özbaşaran 2012 Aşıklı Höyük'te Günlük Faaliyetler ve Bulgular – 2011, Haberler TEBE, sayı 33, s. 19-21. • M. Akman - M. Arimura- N. Balkan Atlı - W. Cruells - G. Duru - O. Maeda- Y. Miyake - M. Molist - M. Özbaşaran - R. Pique- M. Sana 2011 Akarçay Tepe 2002 Yılı Çalışmaları, Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları, ed. N. Tuna- O. Doonan. ODTÜ TAÇDAM, Cilt I: 157-183. (İngilizcesi: The 2002 Campaign at Akarçay Tepe, pp. 174-183). • Özbaşaran, M. - G. Duru 2011 Asikli Höyük, un village d’Anatolie centrale, il y a 10 000 ans, Archéologia no 489: 54-65. • Özbaşaran, M. 2011 Aşıklı 2010, Anatolia Antiqua XIX (2011): 27-37. • Kayacan, N.- M. Özbaşaran 2011 Preliminary Results of the Technological Analyses of the Musular Obsidian- Central Anatolia, The State of the Stone: Terminologies, Continuities and Contexts in Near Eastern Lithics. E. Healey, S. Campbell and O. Maeda (eds), Studies in Early Near Eastern Production, Subsistence, and Environment 13 (2011): 417-419. Berlin: ex oriente. • Özbaşaran, M. – G. Duru 2011 Akarçay Tepe, A PPNB and PN Settlement in Middle Euphrates – Urfa, M. Özdoğan- N. Başgelen- I. Kuniholm (eds), The Neolithic in Turkey- The Euphrates Basin: 165-202. Archaeology and Art Publications, Istanbul. • Özbaşaran, M. 2011 The Neolithic on the Plateau, S. Steadmann- G. McMahon (eds). The Oxford Handbook of Ancient Anatolia 10.000-323B.C:E.: 99-124. Oxford University Press. • Astruc, L. R. Vargiolu – M. Ben Tkaya – N. Balkan-Atlı – M. Özbaşaran – H. Zahouani 2011 Multi-scale tribological analysis of the technique of manufacture of an obsidian bracelet from Aşıklı Höyük (Aceramic Neolithic, Central Anatolia), Journal of Archaeological Science vol. 38, issue 12, December 2011, 3415-3424. • Özbaşaran, M. 2011 Anadolu’nun Tarih (Yazı) Öncesi Dönemleri, (ed. K. Köroğlu) Eski Anadolu Tarihi: 2-20. Anadolu Üniversitesi yayını no, 2268, Eskişehir. • Özbaşaran, M. – G. Duru – D. Teksöz- S. Omacan 2010 Yaşayan Geçmiş: Aşıklı Höyük, TÜBA Kültür Envanteri Dergisi 8: 215-228. • Arsebük, G.- F.C.Howell – S. L. Kuhn – w. R. Farrand- M. Özbaşaran – Mary C. Stiner 2010 “The Caves of Yarımburgaz: Geological context and history of investigation”, (Howell et al. eds.), Culture and Biology at a crossroads: The Middle Pleistocene Record of Yarımburgaz Cave (Thrace, Turkey): 1-27. • Özbaşaran, M. 2009 Aşıklı Höyük: The oldest settlement of Cappadocia, Kapadokya Bakış, Emitt İstanbul Özel Sayı, Yıl 1, sayı 4, Şubat 2009, 34- 41. • Özbaşaran, M. 2009 “Musular: The Special Activity Site in Central Anatolia, Turkey”, Proceedings of the 5th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, eds. J. Córdoba, M. Molist, C. Pérez, I. Rubio & S. Martínez Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Vol. II: 733-741. • Özbaşaran, M. 2008 “Tarihöncesinin Bilyeleri”, Muhibbe Darga Armağanı (Eds. T.Tarhan- A. Tibet- E. Konyar), Sadberk Hanım Müzesi yayını, İstanbul, 374-378. • Özbaşaran, M. 2008 9000 Yıllık Bezemeli Kireçtaşları, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65.Yaş Armağanı, Euergetes, (Eds. İ. Delemen, S. Çokay-Kepçe, A. Özdizbay, Ö. Turak), Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü II. Cilt: 833-838. • Erdoğu, B. – M. Özbaşaran 2008 Salt in Prehistoric Central Anatolia, Sel, eau et foret. D’hier a aujourd’hui, (Eds. O. Weller, A. Dufraisse, P. Petroquin), Presses universitaires de Franche-Comte, 163-173. • Evershed, R. P., S. Payne, A. G. Sheratt, M. S. Copley, J. Coolidge, D.Urem-Kotsu, K. Kotsakis, M. Özdoğan, A. E. Özdoğan, O. Nieuwenhuyse, P.M. M. G. Akkermans, D. Bailey, R. R. Andeescu, S. Campbell, S. Farid, I. Hodder, N. Yalman, M. Özbaşaran, E. Bıçakcı, Y. Garfinkel, T. Levy, M. M. Burton 2008 Earliest date for milk use in the Near East and southeastern Europe linked to cattle herding, Nature – Letters 07180: 1-4, Macmillan Publishers Limited. •  Astruc, L. , N.  Kayacan, M.  Özbaşaran 2008 Technical Activities held at Musular (VIIIth millenium BC, Central Anatolia): A Preliminary Use-Wear Analysis of Lithic Tools, 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 165-172. Kocaeli. • Balkan, N., W. Cruells, A. Gomez, M. Molist, M. Özbaşaran 2008 A Privileg Area to Know the First Farming Societies: The Neolithic in the Euphrates Valley, Menmed- From Adoption of Agriculture to the Current Landscape: long term interaction between Men and Environment in the East Mediterranean Basin, European Project ICA3-CT-2002-10022 Monographies 9: 55-63. Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona. • Özbaşaran, M. 2007 “Akarçay Tepe, in vor 12.000 Jahren in Anatolien”, Die aeltesten Monumente der Menschheit, Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Karlsruhe, 105. Türkçe Çevirisi: “Akarçay Tepe”, 12000 Yıl Önce Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı, Neolitik Dönem. T.C. Kültür Bakanlığı-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 101-102. • Özbaşaran, M. 2007 “Musular, in vor 12.000 Jahren in Anatolien”, Die aeltesten Monumente der Menschheit, Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Karlsruhe, 117. • Özbaşaran, M. – M. Cutting 2007 “Das Neolithikum in Zentralanatolien, in vor 12.000 Jahren in Anatolien”, Die aeltesten Monumente der Menschheit, Badischen Landesmuseum Karlsruhe, Karlsruhe, 112-125. Türkçe Çevirisi: “Orta Anadolu’da Neolitiğin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi”, 12000 Yıl Önce Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı, Neolitik Dönem. T.C. Kültür Bakanlığı-Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 55-62. • Özbaşaran, M. – M. Molist 2007 “Akarçay Tepe, Orta Fırat’ta Neolitik Döneme Ait Yeni Bir Yerleşme”, Türkiye’de Neolitik Dönem, (Der. M. Özdoğan- N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 179-187. • Özbaşaran, M. – G. Duru – N. Kayacan – B. Erdoğu – H. Buitenhuis 2007 “Musular 1996-2004: Genel Değerlendirme”, Türkiye’de Neolitik Dönem, (Der. M. Özdoğan- N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 273-283. • Özbaşaran, M. – E. Bucak – M. Molist 2007 “Akarçay Tepe, 2005”, 28. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. cilt, 187-202. • Özbaşaran, M. 2007 “Kapadokya Yerel Mimarisinde Anakaya İşçiliği. Tarihöncesi ve Günümüz Örnekleri”, Refik Duru’ya Armağan- Studies in Honour of Refik Duru, (Der. G. Umurtak- Ş. Dönmez- A. Yurtsever), Ege Yayınları, İstanbul, 51-58. • Kayacan, N. - . M. Özbaşaran 2007 “The Choice of Obsidian and its Use at Musular - Central Anatolia”, Les communautés du Néolithique pré-céramique d’Eurasia: de l’analyse de la diversité des systémes techniques a la caractérisation des comportements sociaux, (Eds. L. Astruc- D. Binder- F. Briois), Editions APDCA, Antibes, 229-233. • Erdoğu, B. – M. Özbaşaran 2007 White, Pure, Immaculate and Incorruptible: Salt in Prehistoric Central Anatolia, L'exploitation du sel a travers le temps, (Eds. Dan Monah, Gheoghe Dumitroaia, Olivier Weller, John Chapman), Editura Constantin Matas a, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XVII, Piatra Neamt, Roumanie, 135-145.  (Proje no: 231/29042004) • Özbaşaran, M. – M. Molist  2006 “Akarçay Tepe 2005”, Anatolia Antiqua XIV, 245-249. •  Özbaşaran, M. –  G. Duru – B. Erdoğu – N. Kayacan – Y. Kiper 2006 “Musular Kazı ve Araştırma Projesi, 2003-2004”, 27. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. cilt, 241- 248. • Özbaşaran, M. 2006 “Hollowed Structures in Cappadocia (Central Anatolia, Turkey). Examples from the 8th mill calBC and present-day” (Ed. M. C. Frere-Sautot), Des Trous...Structures en creux pré-et protohistoriques, éditions monique mergoil, montagnac, 431-437. • Duru, G. – M. Özbaşaran 2005 “A non-domestic site in Central Anatolia”, Anatolia Antiqua XIII, 15-28. • Özbaşaran, M. - G. Duru, N. Kayacan, 2005. Musular 2003 Yılı Çalışmaları,  XXVI. Kazı Sonuçları. • Özbaşaran, M. 2005 “Musular”, TÜBA-AR, Sayı 8-2005, 159-161. • Özbaşaran, M. - G. Duru - N. Balkan Atlı - M. Molist - E. Bucak 2004 “Akarçay Tepe 2002”, 25. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt, 303 - 310. • Özbaşaran, M. 2004 “Anadolu’nun Kültür ve Yerleşme Coğrafyası - 1. Tarihöncesi Dönemlerden Hellenistik Öncesine”, Gençler İçin Çağdaş Coğrafya, Hachette Livre International-Epsilon Yayıncılık, Istanbul, 118-130. • Özbaşaran, M. – O. Tanındı 2004 “El projecto TAY. Els jaciments arqueologics de Turquia”, Cota Zero n. 19, Desembre 2004, 101-106. • Balkan-Atlı, N - F. Borrell - G. Duru - J. J. Ibáñez - O. Maede – Y. Miyake – M. Molist - M. Özbaşaran 2004 “Akarçay Tepe 2001 Yılı Çalışmaları”, Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları (Der. N. Tuna-J. Greenhalgh- J. Velibeyoğlu), ODTÜ TAÇDAM, Ankara, 227-240. İngilizce Çevirisi:  “Akarçay Tepe 2001 Season” aynı kitap, Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 2001: 241-250). • Erdoğu, B. - M. Özbaşaran - R. Erdoğu - J. Chapman 2003 “Prehistoric Salt Explotation in Tuz Gölü, Central Anatolia: Preliminary Investigations”, Anatolia Antiqua XI, 11-19. • Özbaşaran, M. - G. Duru- H. Buitenhuis - N. Kayacan - R. Christidou 2003 “Musular 2001 Yılı Kazısı”, 24. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. cilt, 259- 268. • Özbaşaran, M. 2003 “Musular - Aşıklı İlişkisinde Kireç Tabanlı Yapılar”, Ufuk Esin’e Armağan, Köyden Kente, Yakındoğu’da İlk Yerleşimler, (Der. M. Özdoğan- H. Hauptmann - N. Başgelen), 2. Cilt, 361-372. • Özbaşaran, M. - G. Duru- N. Kayacan - M. Endoğru 2002 “Musular 2000 Yılı Kazısı”, 23. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. cilt, 115- 122. • Balkan-Atlı, N - F. Borrell - R. Buxó - G. Duru - J. J. Ibáñez - O. Maede - M. Molist - M. Özbaşaran - R. Piquet - M. Sana - J. Wattez 2002 “Akarçay Tepe 2000”, Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları (Der. N. Tuna-J.Velibeyoğlu), ODTÜ TAÇDAM, Ankara, 287-308. İngilizce Çevirisi:  “Akarçay Tepe 2000” aynı kitap, Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 2000: 309-318). • Özbaşaran, M. - H. Buitenhuis 2002 “Proposal for a Regional Terminology for Central Anatolia”, The Neolithic of Central Anatolia, Internal Developments and External Relations During the 9th-6th millenia cal. BC. (Eds. F. Gerard-L. Thissen), Ege Yayınları, İstanbul, 67-77. • Arimura, M. - N. Balkan Atlı - F. Borell - W. Cruells- G Duru - A. Erim Özdoğan - J. Ibanez - O. Maede - Y. Miyake - M. Molist - M. Özbaşaran 2001 “Akarçay Tepe Kazısı, 1999”, Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları (Der. N. Tuna- J. Öztürk-J. Velibeyoğlu), ODTÜ TAÇDAM, Ankara: 309-337 İngilizce Çevirisi: “Akarçay Tepe Excavations, 1999” aynı kitap, Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs, Activities in 1999: 338-357. • Özbaşaran, M. -M. Endoğru 2001 “Musular Kazısı, 1999”, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 73-82. • Arimura, M. - N. Balkan Atlı - F. Borell -E. Bucak- W. Cruells- G Duru - A. Erim Özdoğan - J. Ibanez - O. Maede - Y. Miyake - M. Molist - M. Özbaşaran 2001 “Akarçay Tepe Kazısı, 1999”, 22. Kazı Sonuçları Toplantısı I, Ankara, 181-190. • Balkan-Atlı, N. - N. Kayacan - M. Özbaşaran - S. Yıldırım 2001 “Variability in the neolithic arrowheads of Central Anatolia (typological, technological and chronological aspects)”, Beyond Tools, Redifining the PPN Lithic Assemblage of the Levant (Eds. I. Caneva-C. Lemorini- D. Zampetti-P. Biagi), Roma, 27-43. • Özbaşaran, M. - O. Tanındı 2001 “ Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri- TAY Projesi”, Cogito /Arkeoloji: Bir Bilimin Katmanları, sayı 28, 284-289. • Özbaşaran, M. 2001 “Musular Excavations”, Istanbul University’s Contributions to Archaeology in Turkey (1932-2000), (Ed. O. Belli), İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No:4285, İstanbul, 36-40. • Arimura, M. - N. Balkan Atlı - F. Borell - W. Cruells- G. Duru - A. Erim Özdoğan - J. Ibanez - O. Maede - Y. Miyake - M. Molist - M. Özbaşaran 2000 “A New Neolithic Settlement in the Urfa Region: Akarçay Tepe, 1999” Anatolia Antiqua VIII, 227-255. • Özbaşaran, M. 2000 “The Neolithic Site of Musular- Central Anatolia”, Anatolica XXVI, 129-151. • Özbaşaran, M. - M. Endoğru 2000 “Musular 1998 Yılı Kazısı”, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 81-92. • Özbaşaran, M. 1999 “Musular: A General Assessment on a New Neolithic Site in Central Anatolia”, Neolithic in Turkey (Eds. M. Özdoğan-N. Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 147-155. • Özbaşaran, M. - M. Endoğru 1999 “Musular 1997 Yılı Kazısı”, XX. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 631-645. • Arsebük, G. -M.Özbaşaran. 1999 “Pleistocene Archaeology at the Cave of Yarımburgaz in Eastern Thrace/Turkey: preliminary results”, The Palaeolithic Archaeology of Greece and Adjacent Areas. Proceedings of the Icopaq Conference, Ioannina (Eds. G.N. Bailey - E. Adam - E. Panagopoulou - C. Perlès - K. Zachos), British School at Athens Studies, 59-72. • Özbaşaran, M. 1999 “Aksaray İli’nin 8000 Yıl Öncesi: Musular Mevkii”, Vadiler Kenti Aksaray, Kültür Sanat ve Aktüalite Dergisi, sayı 2, 10-11. • Balkan-Atlı, N.-A. Erim-Özdoğan -M. Özbaşaran 1999 “Akarçay Tepe,1998 Araştırması”, Ilısu ve Kargamış Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1998 Yılı Çalışmaları (Der. N. Tuna-J. Öztürk), ODTÜ TAÇDAM, Ankara, 63-73. • Özbaşaran, M.- M. Endoğru 1998 “Musular Mevkii (Aksaray İli) Araştırma ve Kazı Projesi, 1996”, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı II, 199-217. • Özbaşaran, M. 1998 “The Heart of a House: The Hearth -Aşıklı Höyük, a Pre-pottery Neolithic Site in Central Anatolia”, Light on Top of the Black Hill (Eds. G. Arsebük-M. J. Mellink-W. Schirmer) Ege Yayınları, İstanbul, 555-566. • Özbaşaran, M.  1997 “A New Pre-Pottery Neolithic Site in Central Anatolia: Musular”, Neo-Lithics 1/97, 5. • Arsebük, G. - M. Özbaşaran 1997 “Yarımburgaz Mağarası”, Eczacıbaşı Sanat Sözlüğü. Cilt 3, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul: 1925-1926. • Özbaşaran, M. - G. Egeli 1997 “Tarihlendirme Yöntemleri”, Eczacıbaşı Sanat Sözlüğü, Cilt 3, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, 1740-1742. • Özbaşaran, M. 1995 “The Historical Background of Researches at the Caves of Yarımburgaz” Halet Çambel için Prehistorya Yazıları, Graphis Yayınları, İstanbul, 27-39. • Arsebük, G. -M.Özbaşaran 1995 “İstanbul’un En Eski Yerleşim Merkezi: Yarımburgaz Mağaraları”, Focus, sayı 2, Şubat 1995, 78-82. • Arsebük, G.- M. Özbaşaran 1994 “Yarımburgaz Mağaraları: Pleistosen’den bir kesit”, XI. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s. 17-27. • Arsebük, G.- M. Özbaşaran  1992 “Yarımburgaz’da Pleistosen Arkeolojisi”, 1. Speleoloji Sempozyumu, 11-13 Mayıs 1990 Boğaziçi Üniversitesi, 56-61. • Arsebük, G.- F. C. Howell - M. Özbaşaran 1992 “Yarımburgaz 1990”, XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 1-21. • Arsebük, G.- F. C. Howell - M. Özbaşaran 1991 “Yarımburgaz 1989”, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 17-41. • Bıçakçı, E. - M. Özbaşaran 1991 “Aşıklı Höyük 1989, 1990: Building Activities”, Anatolica XVII, 136-145. • Arsebük, G. - F. C. Howell - M. Özbaşaran 1990 “Yarımburgaz 1988”, XI. Kazı Sonuçları Toplantısı I, 9-38. •Arsebük, G. - M.Özbaşaran 1990 “Yarımburgaz Mağarası”, Rehber Dünyası, sayı 2, Eylül-Kasım, 11-17. • Arsebük, G. - M. Özbaşaran 1989 “Ülkemizin Bilinen En Eski Yerleşim Yeri: Yarımburgaz Mağarası ve ‘İnsan’ ile ‘Araç-Gereç’ İlişkileri”, Müze, sayı 1, Ocak-Haziran, 77-80.      
05/04/2013
10278 defa okundu

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya A.B.D.

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel:0212 440 00 00