Prof. Dr. Esin Gören

Prof. Dr. Esin Gören   Oda: 410  Dahili tel: 16025 E-posta: egoren@istanbul.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

İstanbul’da doğdu. İtalyan Kız Orta Okulu ve İtalyan Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim  Dalı’ndan 1988 yılında mezun oldu. Aynı bölümden 1995 yılında L’insegnamento della lingua   italiana nelle scuole secondarie a Istanbul başlıklı teziyle Yüksek Lisans; 2002 yılında Luigi   Pirandello’nun Öykülerinde Yapısal Özellikler başlıklı teziyle Doktora derecesi aldı. 1989-1995  yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Aynı yıllar arasında İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nde ders verdi. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi  olarak göreve başladı. 2004 yılında Yardımcı Doçentliğe atandı. 2007 yılında Doçent ve 2014 yılında Profesör unvanını  aldı. Halen İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

Yayınlar

Kitap

 • Percorsi di letture intertestuali, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2007.
 • Yenidenyazmak, Dönence Yayıncılık, İstanbul, 2013.

Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

 • “Yorumun Sonu Var/Mı?”, Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, Multilingual, İstanbul 2004, s.80-90.
 • “(Ç)Alıntı, Ödünç Alma, Etkilenme veya Kitapların Hasbihâli: Umberto Eco’da Postmodernizmin Meşrulaştırdığı Metinlerarası İlişkiler Kavramı”, Ataol Behramoğlu. Şair, Düşünür, Çevirmen, Öğretmen, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2009, s.117-140.
 • “Da Pinocchio a Pinocchia: comparando burattino e cyborg/robot”, Variazioni Pinocchio. 7 letture sulla riscrittura del mito, Morlacchi Editore, Perugia, 2010, s.133-151. 

Uluslararası Kitaplarda Editörlük:

 • Franco Gervasio: Lights in Landscapes, Artist Ltd., İstanbul-Creativity International Arts Factory, Milano, İstanbul, June 2008.

Makaleler:

 • “Luigi Pirandello ve Öykü Türü”, Mediterraneo, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri Edebiyatları Dergisi, Sayı: 1, İstanbul 1998, s. 1-3.
 • “Problemi affrontati nell’insegnamento dell’italiano”, Mediterraneo, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri Edebiyatları Dergisi, Sayı: 1, İstanbul 1998, s. 57-60.
 • “Giacomo Leopardi ve ‘Düşünceler’”, Mediterraneo, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri Edebiyatları Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 2000, s. 51-56.
 • “Çağdaş İtalyan Şiirinden Bir Örnek: Carmela Fratantonio”, Mediterraneo, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri Edebiyatları Dergisi, Sayı: 2, İstanbul 2000, s. 77-81.
 • “Anlatıdan Tiyatroya Geçiş Sorunsalı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Sayı:1, İstanbul 2002, s. 62-73.
 • “Sorunlu Bir Coğrafyanın Yarattığı Yazar: Fulvio Tomizza”, LITERA, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 15, İstanbul 2003, s. 212-222.
 • “Anlatı Dünyasını ‘Okumak’”, Sanat Çevresi, Sayı:292, İstanbul Şubat 2003, s. 31-34.
 • “Anlatı Dünyasında Anlatıcının İşlevi”, Sanat Çevresi, Sayı:293, İstanbul Mart 2003, s. 32-34
 • “Yazınsal Yapıtta Zaman Sorunu”, Sanat Çevresi, Sayı:294, İstanbul Nisan 2003, s. 80-82.
 • “İtalyan Tiyatrosunda 1970’lerden Günümüze Bir Başkaldırı Modeli Olarak Dacia Maraini”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü, Sayı:6, İstanbul 2005, s. 90-104.
 • “Geçmişten Günümüze İtalyan Öykücülüğünün Gelişimi Üzerine Bir Deneme”, Eşik Cini, Sayı: 14, İstanbul Mart/Nisan 2008, s. 54-62.
 • "Ataerkil Kültürel ve Toplumsal Düzende Kadın İmgesinin Temsili: Dışlanmış Kadın", Mediterraneo, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri Edebiyatları Dergisi, Sayı: 7, İstanbul 2010, s. 1-21.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • “L’insegnamento della lingua e letteratura italiana a Istanbul: condizionamenti, problemi, prospettive”, Traduzione e didattica. Contributi per l’insegnamento dell’italiano in Turchia, Fabio L. Grassi (a cura di), Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 2009, pp.9-14.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • “Luigi Pirandello’nun Metinlerinde Bedenin Med-Ceziri”, Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, (15-17 Mart 2006), Yazında ve Çeviride Beden, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, 2007, s. 91-105.

Çeviriler:

 • “Pasolini ile Trajik Sonundan Birkaç Saat Önce Yapılan Son Röportaj: Hepimiz Tehlikedeyiz”, (La Stampa, Tutti Libri eki 8 Kasım 1975’den), ...Ve Sinema, Sayı: 7, Hil Yayın, İstanbul 1989, s.53-57.
 • “Pasolini ile Trajik Sonundan Birkaç Saat Önce Yapılan Son Röportaj: Hepimiz Tehlikedeyiz”, Pier Paolo Pasolini, Hepimiz Tehlikedeyiz (Haz: Hasan Aydın), Şehir Yayınları, İstanbul 1992, s.76-86. (bis)
 • Lara Cardella, Laura’ya Dair, Telos Yayıncılık, İstanbul 1996.
 • Lara Cardella, Pantolon İstiyordum, Telos Yayıncılık, İstanbul 1999.
 • Claudio Tomati, Alma Rosé, (oyun metni), 2000, (İstanbul İtalyan Kültür Merkezi’nde 2000-2001 sezonunda sahneye kondu)
 • Stefano Benni, Pinocchia, (yayınlanmamış oyun metni), 2001.
 • Luigi Pirandello, “Zavallı Hastanın Eli”, Eşik Cini, Sayı: 14, İstanbul Mart/Nisan 2008, s. 63-68.
 • Sebastiano Vassalli, “Marx’ın Ölümü”, Eşik Cini, Sayı: 14, İstanbul Mart/Nisan 2008, s. 69-72.
 • Luigi Pirandello, Dışlanmış Kadın, Everest, İstanbul, 2011.

Katıldığı Uluslararası Toplantılar:

 • “Rider turco”, Convegno Internazionale di Studio. Riso sorriso satira ironia.Termometri nazionali della salute, Laboratorio Internazionale della Comunicazione, Palazzo Belgrado, Udine, 22-23 Temmuz 1988.
 • “150th Anniversary of the Italian-Turkish Relations: Bilateral Relations Turkey and Italy”, I. İtalyan-Türk Forumu, Villa Piccolomini, Roma, 24-26 Kasım 2004.
 • “Primo raduno Ex Alumni”, Università per Stranieri di Perugia, 22-23 Temmuz 2006.
 • “L’insegnamento dell’italiano a Istanbul: rilevazioni, problematiche e prospettive”, 6. Settimana della lingua italiana nel mondo, İstanbul İtalyan Kültür Merkezi, İstanbul, 16-22 Ekim 2006.
 • “150th Anniversary of the Italian-Turkish Relations: A common vision towards the EU”,III. İtalyan-Türk Forumu, Villa Miani, Roma,7-8 Kasım 2006.
 • “What do Europeans think of Turkey and what do Turks think of Europa?”, IV. İtalyan-Türk Forumu, Conrad Hotel, İstanbul21-22 Kasım 2007.
 • “For a common future: Turkey, the EU and the Mediterranean”, V. İtalyan-Türk Forumu, Palazzo Cipolla, Roma, 4-5 Kasım 2008.

Uluslararası ve Ulusal Yayınlarda Yapılan Atıflar

 • İlhan Genç, “Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar”, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4 Fall 2007, p. 400’de Dipnot 22: Esin Gören, “Yorumun Sonu Var/Mı?”, Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları, İstanbul, Multilingual, 2004, s. 80-90.
 • Fabrizio Scrivano, Calvino e i corpi. Il peso dell’immateriale, Perugia, Morlacchi Editore, 2008, p. 107’de Dipnot 5 ve p.118’de bibliografya: Esin Gören, Percorsi di letture intertestuali, İstanbul, Eren.

Tanıtmalar

 • “Türkiye’nin AB Serüveninde İtalya ile Oluşturduğu Sosyal, Kültürel, Siyasal ve Ekonomik Temelli İşbirliği: Türk-İtalyan Forumu”, Mediterraneo, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri Edebiyatları Dergisi, Sayı:4/1, İstanbul 2009, s.137-139.
 • "İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın Erasmus Değişim Programı Kapsamında Yürütülen Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliği Hakkında, Mediterraneo, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri Edebiyatları Dergisi, Sayı:6/1, İstanbul 2010, s.63-67.

Konuk Öğretim Üyeliği:

 • Università degli Studi di Perugia’da (İtalya) 14.04.2008-18.04.2008 tarihleri arasında Lisans düzeyinde Intertestualita’ e Calvino konulu 8 saatlik ders (Erasmus Anlaşması kapsamında)
 • Università per Stranieri di Siena’da (İtalya) 19.04.2008-22.04.2008 tarihleri arasında Doktora düzeyinde Intertestualita’ nell’opera di Calvino konulu konferans (Davetli olarak)

Ödüller:

 • Ambasciatore della cultura italiana nel mondo” (Dünyada İtalyan Kültürü Elçisi), Università per Stranieri di Perugia (İtalya) 2006.

 Aldığı Burslar:

 • Udine Üniversitesi Bursu, Laboratorio Internazionale della Comunicazione, “Çağdaş İtalyan Dili ve Edebiyatı” Sertifikası, Udine, 1988.
 • Perugia Yabancılar Üniversitesi Bursu, “Yurtdışında İtalyanca Öğreten Eğitmenlere Yönelik Eğitim" Sertifikası, Perugia, 1989.
 • Perugia Yabancılar Üniversitesi Bursu, “Çağdaş İtalyan Dili” Sertifikası, Perugia, 1989.
 • Udine Üniversitesi Bursu, Laboratorio Internazionale della Comunicazione “Çağdaş İtalyan Dili ve Edebiyatı” Sertifikası, Gemona, 1990.
 • Perugia Yabancılar Üniversitesi Bursu, “Yurtdışında İtalyanca Öğreten Eğitmenlere Yönelik Eğitim" Sertifikası, Perugia, 1994.
 • İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Araştırma Bursu Roma Pirandello Enstitüsü’nde Doktora teziyle ilgili, Roma, 1997.
 • İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Araştırma Bursu, Roma, 2006.

Görüşme Saatleri:

Perşembe 11:00-12:00 410

Verdiği Dersler:

Lisans:

 • Metinlerle İtalyanca Dil Çalışmaları I / Metinlerle İtalyanca Dil Çalışmaları II
 • Eleştiri Kuramlarına Giriş / Eleştirel Okuma Çalışmaları
 • İtalyan Edebiyatında Çeviri Çalışmaları I / İtalyan Edebiyatında Çeviri Çalışmaları II

Yüksek Lisans:

 • Edebiyat Araştırmaları 1/ Edebiyat Araştırmaları 2
 • Çağdaş İtalyan Yazarları 1 / Çağdaş İtalyan Yazarları 2

Doktora

 • İtalyan Edebiyatında Metinlerarası İlişkiler 1/İtalyan Edebiyatında Metinlerarası İlişkiler 2
 • İtalyan Edebiyatı Çalışmaları

Yönetilen Tezler

Doktora

 • L.Barbara Dell’Abate Çelebi, “Analisi semiotica di Un matrimonio in provinciaTeresa e Una donna quali fasi germinali di una trilogia femminista”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Neşe Kıldacı, “İtalyan Yazınında Komedi ve Dario Fo. Eleştirel Bir Okuma”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam ediyor)
 • Cristiano Bedin, “Antonio Tabucchi'nin Porto Pim Kadını Eserinde Seyahat Kavramının Anlatısal İzdüşümleri”, İ.Ü. Sösyal Bilim Enstitüsü, 2017.
 • Deniz Dilşad Karail, “Belleğin Yazınsal Bir Anlatımı olarak Umberto Eco'nun Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi Romanı”, İ.Ü. Sösyal Bilim Enstitüsü, 2017. 

Yüksek Lisans

 • Gökçe Aktuğ, “Italo Calvino’nun Atalarımız Üçlemesinde Fantastik Özellikler”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
 • Melek Atak, "80’li Yıllar İtalyan Edebiyatında Korku ve Kaçış Temalarının Andrea de Carlo Romanlarına Yansıması", İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Cem Öztunç, “İtalyan Yeni Gerçekçiliğinden Özyaşamöyküsel Örnekler: Primo Levi, Mario Rigoni Stern, Beppe Fenoglio”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

İdari Görevler:

 • Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2005-)
 • Türk-İtalyan Üniversitesi Çalışma Grubu üyesi (2010-)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • AIPI (Associazione internazionale dei professori d’italiano/ Uluslararası İtalyanca Eğitmenleri Derneği)

Yayın Kurulu Üyelikleri:

Hakemlik:

 • Mediterraneo, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İspanyol ve İtalyan Dilleri Edebiyatları Dergisi.
 • Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

 

 
28/12/2012
5342 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00