Yrd. Doç. Dr. Hasan Peker

Özgeçmiş

Hasan Peker

Doğum Yeri ve Tarihi: Bursa, 1977
İ.Ü. Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVES)
İ.Ü. Öğretim Elemanları Bilgi Sistemi

Eğitim ve Mesleki

2009- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Hititoloji Ana Bilimdalı’nda Yardımcı Doçent

2009 Doktor Unvanını aldı.

2006 Doktora Yeterlilik Sonrası Tez Aşaması
İstanbul Üniversitesi Hititoloji Ana Bilimdalı Doktora Programı
Tez: “Suriye Üzerindeki Hitit Hakimiyeti’nin Kurulması: M.Ö. 2. binyılda Eski Yakındoğuda Süper Güçler ve Küçük Devletler” Danışman:Prof. Dr. Ali Dinçol
(İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 2931)

2004 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Hititoloji Ana Bilimdalı Doktora Programı

2004 M.A. Unvanını aldı.

2001 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Hititoloji Ana Bilimdalı Yüksek Lisans Programı
Tez: “Hitit Egemenliği’nden Assur İstilasına Kadar Yazılı Belgelere Göre Kargamış Tarihi” Danışman: Prof. Dr. Ali Dinçol
(İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği tarafından desteklenmiştir. Proje No: T-110/11112002)

2001 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Hititoloji Ana Bilimdalı’nda Araştırma Görevlisi

1997-2001 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Hititoloji Ana Bilimdalı Lisans Programı

1994 Bursa Erkek Lisesi

Yabancı Diller
İngilizce: B
Fransızca: C

Ölü Diller:
Hititçe, Anadolu/Hitit-Luvi Hiyeroglif Dili, Klasik Mısır Hiyeroglif Dili.

21/12/2013
7584 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00