Prof. Dr. Arsun URAS YILMAZ

Eğitim Bilgileri
Lisans Eğitimi Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1989
Yüksek Lisans Tezi Paris III - Sorbonne Nouvelle Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim Bölümü, 1992
Doktora Tezi Paris III - Sorbonne Nouvelle Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim Bölümü, 1998
Post Doktora Paris III- Sorbonne Nouvelle Üniversitesi, Uygulamalı Dilbilim Bölümü, 2000
  Akademik Görevleri Edebiyat Fakültesi Erasmus Birim Koordinatörü   Yayınları Ulusal Yayınları: Uras Yılmaz, A. “Bir söylem çözümleme çalışması: Konuşurken yapılan söz(cük) tekrarlamaları”, 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Ankara, 17-18 Mayıs 2010, Bildiri Kitabı, ODTÜ Basım, Ankara, 2011, s. 314-321. Uras Yılmaz, A. “Doğal Konumsa ile Sesli Okumanın Tonlama Yapılarının Karşılaştırılması”, in Dil Karşısında Dil. Örneklerle Karşılaştırmalı Dilbilim, ed. M. Sarıca, 249–260, YYÜ Yayınları 44, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, seri no: 1, Van, 2008. Uras Yılmaz, A. “Karşılıklı Konuşmada Söylem Sonuna Getirilen Ek ve Tamamlayıcı Bilgi”, XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs 2006, Maltepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Yayına Haz. : Y. Çotuksöken & N. Yalçın, Ege Basım, 39–50, İstanbul, 2008. Uras Yılmaz, A. “Sözlü Dilde Tonlama ve Sözceleme : Türkçe ve Fransızcaya bir bakış”, XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü, Ankara, 2004, Dilbilim İncelemeleri, Yayına Haz.: İ. Ergenç, S. İşsever, S. Gökmen, Ö. Aydın, Doğan Yayıncılık, 26–38, Ankara, 2005. Uras Yılmaz, A. “Sözlü Dilde Tonlama ve Sözceleme: Türkçe ve Fransızcaya Bir Bakış" in Sözlü Dil Yapısı (Yeni Dilbilim Kuramları Işığında), ed. Mustafa Sarıca, 87–104, Multilingual, Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 2005. Uras Yılmaz, A. “Le Fonctionnement des Ligateurs dans l'Echange Discursif en Français et en Turc” in Dilbilim, İstanbul Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Dergisi, XIV, 87–107, 2005. Uras Yılmaz, A. ve S. Yılmaz, “Bibliographie sur la Linguistique Turque en Langue Française” (Fransız dilinde yazılmış Türk dilbilim çalışmaları kaynakçası), in Vers Une Grammaire Linguistique du Turc, ed. Uras Yılmaz, A., S. Yılmaz ve M.-A. Morel, 182–192, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 2004. Uras Yılmaz, A. “Le Statut de la Phrase Nominale” (İsim cümlesinin yapısı), in Vers Une Grammaire Linguistique du Turc, ed. Uras Yılmaz, A., S. Yılmaz ve M.-A. Morel, 34-48, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 2004. Uras Yılmaz, A., S. Yılmaz ve M.-A. Morel, (ed), Vers Une Grammaire Linguistique du Turc (A la Lumière des Théories Actuelles en Linguistique Française), Ortak kitap, Multilingual, İstanbul, 2004. Uras Yılmaz, A. “Türkçe ve Fransızcada Yorum Öğesi”, in Günümüz Dilbilim Çalışmaları, ed. A. Eziler Kıran, E. Korkut, S. Ağıldere, 215–235, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, İstanbul, 2003. Uras Yılmaz, A. “Les Marques de Travail de Formulation à l'Oral Spontané en Français et en Turc” (Türkçe ve Fransızcanın sözlü dilinde söylemsel belirteçler), III. Ulusal Frankofoni Kurultayı, Başlangıcından Günümüze Türkiye'de Frankofoni, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, 2003, Bildiriler, Yayına Haz.: J. Erlat, S. Bozbeyoğlu, Şahin Matbaası, 263–281, Ankara, 2003. Uras Yılmaz, A. “A Propos Des Subordonnées en Français et de Leur Traduction en Turc” (Fransızcada yan cümlecikler ve Türkçedeki Çevirileri üzerine), Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 13, 67–77, 2003. Uras Yılmaz, A. ve S. Yılmaz, “Fransa’da Türk Dilinin 1996–1997 Yıllarında Uygulanabilir Ara Programı” (Enseignement Elémentaire et Secondaire. Programme transitoire de la langue turque applicable en 1996–1997), Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, sayı 3, 221–238, 2002. Uras Yılmaz, A. ve S. Yılmaz, “Konuşma Dili Olarak Türkçenin İki Temel Alanda İncelenmesi: Tonlama ve Sözceleme” (Analyse du turc parlé dans deux domaines fondamentales: Intonation et Enonciation), XV. Dilbilim Kurultayı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 24–25 Mayıs 2001, Bildiriler, Yayina Haz.: Ö.Demircan, A.Erözden, YTÜ Vakfı Yayınları, 285-296, İstanbul, 2001. Uras Yılmaz, A. “Analyse Intonative et Enonciative en Français Oral Spontané” (Fransızca konuşma dilinde tonlama ve sözceleme incelemesi), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16, sayı 2, 131–150, 1999. Uras Yılmaz, A. “Les Prédicats d'Attribution de Propriété en Turc Contemporain” (Çağdaş Türkçede nitelik özellikli eylemler), Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16, sayı 1, 145–165, 1999. Uras Yılmaz, A., “Propriétés Morho-syntaxiques de la Proposition Verbale et Attributive en Turc” (Çağdaş Türkçede fiil ve yüklem tümcelerinin biçim ve sözdizimsel yapıları), Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, 65, 27-41, 1998. Uras Yılmaz, A. ve S. Yılmaz, “Caractéristiques des Différents Paragraphes en Turc Oral Contemporain” (Çağdaş Türkçenin konuşma dilinde çeşitli paragrafların özellikleri), Ankara Üniversitesi Dil Dergisi, 72, 44–54, 1998. Uluslararası Yayınları: Uras Yılmaz A.&Yılmaz S."Structuration et fonctionnement des dispositifs syntaxiques en turc parlé" in Synergies Turquie, Considérations sur la culture et la langue, Coord. N. Öztokat, Revue du Gerflint, IV, 107-119, 2011. Uras Yılmaz, A. & Işık Akdağ, A. “Oulipo Yapıtı “Exercices de Style”in çevirisi üzerine bir değerlendirme”, X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, 3-5 Kasım 2010, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Ankara, 2011, s. 411-418. Uras Yılmaz A., "Quelques connecteurs énonciatifs en turc oral et leurs équivalents en français", Colloque International de Traduction- La traduction sous tous ses aspects au centre de gravité du dialogue interbational, İstanbul Üniversitesi, 21-23 Ekim 2009, Bildiri yayını; ed. H.Anamur, A.Bulut, A. Uras Yılmaz, 347-350, Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2009. Uras Yılmaz, A. “Aspects morphosyntaxiques et valeurs sémantiques du verbe "être" en turc" in Synergies Turquie, Regards sur une langue-culture, Coord. N. Öztokat et A. Kunt, Revue du Gerflint, II, 159–171, 2009. Uras Yılmaz, A. “L’Enseignement en Français de la Traduction en Turquie” in Synergies Turquie, Fragments de discours sur une langue-culture, Coord. F. Barthélémy, Revue du Gerflint, I, 85–94, 2008. Uras Yılmaz, A. “Faits de langue en Turc et en Français Modernes” (Domaines Linguistiques), (Modern Türkçe ve Fransızcada dil olayları. Dilbilim alanları), Ouvrage collectif, Ed. S. Yılmaz, Edition Linguistique 53, Muenchen, 2006, 158 p., Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt.1, Sayı.3, 500–506, 2008, e-dergi: www.sosyalarastirmalar.com Uras Yılmaz, A., L’Extase et L’Inverse de la Vie Moderne : Le Thème de la Bâtardise et la Marginalité, Lincom-Europa, München, 2007. Uras Yılmaz, A. “Approche Enonciative Dans Une Etude Morphologique: Des Suffixes Aux Mots en Turc” in Faits de Langue en Turc et en Français Modernes (Domaines Linguistiques), ed. Selim Yılmaz, 55–75, Lincom-Europa, München, 2006. Kawaguchi, Y., S. Yılmaz ve A. Uras Yılmaz, “Intonation Patterns of Turkish Interrogatives” in Prosody and Syntax, Cross-linguistic Perspectives, Usage-Based Linguistic Informatics (UBLI), ed. Y. Kawaguchi, I. Fonágy, T. Moriguchi, Vol. 3, 349-368, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2006. Uras Yılmaz, A. “La Structure des Incises Finales en Turc Parlé” in Aspects of Corpus Linguistics: Written and Spoken Language Corpora, The 21st Century COE Program, Usage-Based Linguistic Informatics (UBLI), 221-240, Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), 2006. Uras Yılmaz, A., “Les stratégies énonciatives dans le discours oral en français et en turc contemporains” (Çağdaş Türkçe ve Fransızcanın sözlü dil yapısında sözcelem stratejileri), Colloque International Pluridisciplinaire- Fracophonie en Turquie, dans les pays balkaniques et de l'Europe Orientale,Hacettepe Üniversitesi Ankara, 2004, Actes du Colloque International, ed. Zeynep Mennan, 447-461, Les Cahiers du Bosphore XL, Les Editions ISIS, İstanbul, 2005. Uras Yılmaz, A ve S. Yılmaz, “L’Enoncé Oral Spontané en Turc Contemporain” (Çağdaş Türkçenin sözlü dilinde sözce), Journée ED 268 Langage & Langues: Description, Théorisation, Transmission, CLE-DIFLE-ILPGA-Traductologie, Université Paris III, Résumés des Actes, s.27, 2000. Uras Yılmaz A. Réalisations linguistiques des prédicats d'attribution de propriété en turc contemporain (Nitelik, durum belirten yüklemlerin çağdaş Türkçedeki dilbilim yapıları: Yapısal sözdizimi, tonlama ve sözceleme araştırması), Résumé de thèse, IN COGNITO, Revue internationale francophone en Sciences Cognitives, éditée par l'association In Cognito, 18, s. 44, 2000. Uras Yılmaz, A., “Prédication d'attribution de propriété sans marqueur explicite en turc contemporain” (Çağdaş Türkçede göstergesiz nitelik bildiren yüklemleme), Contributions à la 2e Journée de l'Ecole Doctorale du 3 Avril 1998, ED 268 - Langage & Langues, DIFLE, 45-58, Paris, 1999. Uras Yılmaz, A., “Prédication Nominale et Verbale à Valeur d'Attribution de Propriété en Turc Contemporain” (Çağdaş Türkçede niteleme değeri olan isim ve fiilimsi yüklemleme), Turcica, Revue d'Etudes Turques (Türkoloji Araştırmaları Dergisi), Leuven/Paris, Editions Peeters, 31, 439-460,1999. Uras, A., S. Yılmaz et alii, “Oral spontané: Intonation et Comparaison de Langues”, Journée du Réseau de Sciences Cognitives d’Ile-de-France, RISC - Relais d'Information sur les Sciences de la Cognition, Collège de France, Résumés des Communications, s.18, Paris, 1999. Yılmaz, A. ve S. Yılmaz, “Le Paragraphe Turc”, in Intonation, Oral Spontané, Comparaison de Langues (Türkçenin doğal konuşma dilinde farklı türlerde paragraflar), Proceedings of the XVI th. International Congress of Linguists, CD-Rom, ed. Bernard Caron, Elsevier, Paris, 1997. Uras Yılmaz, A. “Catégories de la Prédication à Verbe "être" à l'Oral en Turc Contemporain” (Çağdaş Türkçenin konuşma dilinde "olmak" fiilli yüklemlemelerin sınıfları), Journée ED 268 - Langage & Langues: Description, Théorisation, Transmission, Paris, 1997.   Araştırmaları : Dilbilim ve Çeviribilim disiplinlerarası çalışmalar: Fransızca-Türkçe sözce ve söylem karşılaştırmaları Fransızca-Türkçe Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Dilbilim Söylem ve Derlem Dilbilimi: Tonlama ve Sözceleme Sözlü Dil Yapısı: Biçim-Sözdizim, Anlambilim ve Bürünbilim ilişkisi   Üyelikleri : - Information Grammaticale: Revue de Grammaire Française, Paris, 1991–92. - Annuaire des Linguistes de France: Syntaxe Comparée Français/Turc, Langues Turques/Linguistique Comparée. Etude Morphosyntaxique du Turc et du Français, Paris, 1994–98. - BUSCILA: Bulletin des Sciences du Langage, Paris, 1994–96. - EA 1483: Recherche sur la Morphosyntaxe du Français Contemporain, Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, 1994–2007. (www.cavi.univ-paris3.fr./ilpga/ed/) - Comité France-Turquie, Paris, 1994–96. - Linguislist: Annuaire des Linguistes du Monde, 2005–07. (www.linguislist.com)   Projeler : Proje Yürütücüsü: İstanbul Üniversitesi BAP Birimi YADOP 10162 numaralı "Sözlü Türkçede Sözdizim ve Sözcelem Araştırmaları" başlıklı proje, 2010-2012. Proje Katılımcılığı: "Spoken Turkish Corpora Project : The 21st Century COE -Usage-Based Linguistic Informatics- (UBLI)", Tokyo University of Foreign Studies (TUFS), Projeyi yöneten: Prof. Yuji Kawaguchi, Sözlü Türkçe derlem oluşturma çalışması, 2005–2012. Proje Katılımcılığı: "L’Oral d’Ici et d’Ailleurs RALS 3", Projet de Publication DEA – Doctorat, NCY 9, Proje sorumluları: Prof. Mary-Annick Morel, S. Bouzouita, E.-P. Magro, Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle, Türkçe Sözlü Dil yapısı ile ilgili çalışma, 2004-2005.   Danışmanlık Yaptığı Tezler: Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri USTA, N., “La Subordination en Français et en Turc”, Hacettepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2001. AKDAĞ, Ayşe Işık : “Oulipo Teknikleri Çerçevesinde Bir Çeviri Çalışmasına Kültürel, Biçemsel Ve Söylemsel Yaklaşım (Queneau’nun ‘Exercices De Style’ Eserinin Türkçe Çevirisi)”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010. Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri ÇAKIROĞLU, Kübra: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilimdalı, “"The Big Bang Theory" (Büyük Patlama) adlı komedi dizisindeki mizah unsurlarının Türkçe altyazı ve dublaj çevirilerine yansıtılma sürecinin karşılaştırmalı ve eleştirel bir incelemesi”, 2009. SEFER, Hasan: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Anabilimdalı, “Kutsal metinlerin çevirilerinde karşılaşılan sorunların, farklı Kur’an çeviri örnekleri üzerinden, çevirmenin bu sorunlar karşısında aldığı kararların aktarım yönünden farklılıklarının ve nedenlerinin incelenmesi”, 2010.   İletişim: Oda no: 426 Dahili: 15906    
30/12/2013
4157 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00