Prof. Dr. Emel ERGUN (Anabilim Dalı Başkanı)

Eğitim bilgileri:
Lisans Eğitimi İstanbul Üniversitesi (1977-1981)
Yüksek Lisans Eğitim Dönemi 1983-1985
Yüksek Lisans Tez Konusu Bağımsal sözdizim ve Türkçe-Fransızca eylem  çözümlemesi
Doktora Eğitimi 1985-1991
Doktora Tez Konusu Tümceüstü sözdizim ve yabancı dil öğretimi
Yardımcı Doçentlik 1993
Doçentlik 1999
Profesörlük  2007
İdari Görevleri Fransızca Mütercim Tercümanlık
  Akademik Görevleri: 2007 - 2010    :  İ.Ü. Yabancı diller bölüm başkanlığı 2006 – 2010    :  İ.Ü. Dil Merkezi başkanlığı 2009 - …       : Çeviribilim Bölümü Başkanlığı 2000 - …       : Fransızca Mütercim Tercümanlık A.B.D. başkanlığı Yayınları  Kitap: Etude et didacticité des relations cohésives dans la problématique transphrastique” yayınlanmamış araştırma eseri, 1999. Makale:  ”Yabancı Dil Öğretiminde Yazılı Anlatım”, Türk Dili, Dil Öğretimi Özel Sayısı, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983, ss. 207-210 ”Gustave Guillaume, 1883-1960”, XX. Yüzyıl Dilbilimi (Kuramcılardan Seçmeler), Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları 1983, ss. 93-95 ” Définition valencielle et structure actancielle”, DİLBİLİM VII,  1987, ss. 177-186 ”Approche transphrastique dans la didactique du français langue étrangère”, DİLBİLİM IX, 1990, ss. 259-266 (Sevil, N., ÖZTOKAT, N. İle birlikte) “Berke Vardar’ın Saussure Çevirileri: Bir Karşılaştırma Denemesi”, METİS ÇEVİRİ, Sayı 11, 1990 Bahar, ss. 121-126 ”Fransızca Öğretiminde İletişimci Yaklaşım ve Tümceüstü Dilbilgisi”, DİLBİLİM X, 1993, ss.307-311 ”Théorie des actants et enseignement du français,  YDEB, No: 2, 1998, ss. 13-17 ”Sur les concepts opératoires du transphrastique”, DİLBİLİM XI, 1998, ss. 123-137  "Eğitsel Çevirinin Çağdaş Yabancı Dil Öğretimindeki Konumu", Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Eylül 2004, Çeviri Kitaplar: Gustave Guillaume, “Dilbilimde gözlem sorunu ve anlıksal dizgebilim”, “Dil ediminin iç düzeni ve geriye dönüşlü devimselliği”,  “Yükleyim/Dayanca ve Uygulanım Düzeneği”, XX. Yüzyıl Dilbilimi (Kuramcılardan Seçmeler), Ankara,  Türk Dil Kurumu Yayınları, 1983, ss. 96-111       Jean Perrot, Dilbilim,  İstanbul, İletişim Yayınları, Cep Üniversitesi Dizisi, 1998 Çeviri Makaleler: Jean Maillot, “Terimbilim İlkeleri”, METİS ÇEVİRİ, sayı 17, 1991, ss.81-87 Georges Mounin, “Sözlük, Yananlamlar ve Çeviri”, METİS ÇEVİRİ, sayı 18, 1992, ss. 38-43 Jean La Couture, “Afrikalı Jacques”, COGITO, sayı 5,  Yapı Kredi Yayınları, 1995, ss. 269-274 Philippe Sollers, “Şu’ndan Bu’ndan Kesik kesik”, Kitap-lık, sayı 19-20, Yapı Kredi Yayınları, 1996, s.4 Stefanos Yerasimos, “Ağaçtan Elmaya: Apokaliptik bir Temanın Soyağacı”, COGITO, sayı l7, Yapı Kredi Yayınları, 1999, ss. 190-230  Siyaset Felsefesi Sözlüğü’ nde madde çevirileri, İletişim Yayınları 2003. Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı: “Grammaire textuelle”, “La cohésion”, Grammaire et didactique des langues, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Tamamlama Programı, Eskişehir, 1993, ss. 77-99 Bildiri: ”La notion d’actant dans la syntaxe transphrastique”, Le langage et le monde, Actes des journées d’études, İstanbul, les 9-10 mai 1991, 1991, İstanbul, İSİS yayınları, 1993, ss. 25-28  “Le statut des diaphores en Français et en Turc”, Berke Vardar’ı anma toplantısı, İstanbul Üniversitesi 1999. (Sevil, N., ile birlikte) ” Tahsin Yücel ve Türkiye’de Yapısalcı Kuram” Her Yönüyle Tahsin Yücel Sempozyumu, Bursa, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, l5-l6 Ekim l999' da sunuldu, Multilingual, 2000 “Francophonie et cursus d’études Françaises à l’Université d’İstanbul”, Rennes II Üniversitesi, 2003 “Dilbilim ve çeviri uygulamaları” Disiplinlerarası ortam ve yöntem sorunları, İstanbul Üniversitesi (2002'de sunuldu), Multilingual, 2004 Tanıtma Yazısı: Robert Escarpit,”L’écrit et la communication”, Paris, PUF, l973,l984, 127 s. DİLBİLİM VIII,  1989, ss. 236-237   Çalışma Alanları: Yabancı dil öğretimi (Çeviri eğitimi) Sözdizim Metindilbilim   DANIŞMANLIK YAPTIĞI TEZLER Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri:
  • Tuba Ayık, İ.Ü. SBE Çeviri Yüksek Lisans Programı, Teknik Metin Çevirilerinde Terim Karşılama Yöntemleri, 2004.
  • Meryem Mine Çilingiroğlu, İ.Ü. SBE İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Paolo Balboni’nin Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni Bağlamında Çağdaş Dil Öğretim Yöntemlerine Olan Katkısı, 2004.
  • Şilan Evirgen, İ.Ü. SBE Çeviribilim Yüksek Lisans Programı, Tahsin Yücel’in Vatandaş Romanının Fransızca Çevirisinde Ekinsel Öğelerin Aktarımı, 2008.
  Tamamlanmış Doktora Tezleri:
  • Tuba Ayık Akça, İ.Ü. Sosyal Bilimler Çeviribilim Anabilim Dalı Doktora Programı, “Türkiye’nin AB Politikalarına Uyum Sürecinde “Kadın-Erkek Eşitliği” Kavram Alanı ve Terimsel Birlik Sorunsalı, İstanbul, 2010
  • Zuhal Emirosmanoğlu, İ.Ü. Sosyal Bilimler Çeviribilim Anabilim Dalı Doktora Programı, "Çeviribilim Sosyolojisine Doğru: Bourdieu Sosyolojisiyle Türkiye’de Çeviribilim Alanını Düşünmek", Temmuz 2015.
  • Ayşe Işık Akdağ, İ.Ü. Sosyal Bilimler Çeviribilim Anabilim Dalı Doktora Programı, Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinde Çeviri Edincinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi,  Şubat 2015.
Devam eden Doktora Tezleri   İletişim: Oda no: 426 Dahili: 15906  
30/12/2013
4884 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00