Doç. Dr. Eyüp SARITAŞ

Doç. Dr. Eyüp SARITAŞ

 E-Mail:

eyup.saritas@istanbul.edu.tr

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

Derece

Alan

Üniversite

 Yıl

Lisans

SİNOLOJİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

1991

Y. Lisans

GENEL TÜRK TARİHİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

1996

Doktora

GENEL TÜRK TARİHİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

2005

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 06.06.2008

Doçentlik Tarihi: 20.06.2012

  YAYINLAR: KİTAPLAR: YURTİÇİ KİTAP: 1. "Çin'de Yapılan Arkeolojik Araştırma ve Kazılara Göre İslamiyet'ten Önce Türklerde Kültürel Hayat (En Eski Dönemlerden IX. Yüzyılın Ortalarına Kadar)", Scala Yayınevi, İstanbul 2010, 464 s. 2."1919-1965 Yılları Arasında Çin'de Hun Tarihi ve Kültürü Alanında Yapılan Araştırmalar Hakkında Bir İnceleme", Selenge Yayınevi, İstanbul 2010, 173 s. 3.Sarı Uygurlar, Selenge Yayınları, İstanbul 2012, 323 s. 4. Çin’de Yaşayan Salar Türklerinin Tarihi, Demavend Yayınları, İstanbul 2015. 5. Çin Köy Edebiyatının Dünü ve Bugünü Hazırlanmakta Olan Kitaplar: 1. Çin Suriye Politikası ve Bu Bağlamda Türk Politikasına Yaklaşım Tarzı Üzerine Bir Analiz 2. Tarihte Türk-Çin İlişkileri (Çinli tarihçiler Ma Manli ve Yang Jianxin tarafından kaleme alınan Xibei Minzu Guanxi Shı (Kuzeybatı Milletleri İlişkileri Tarihi) adlı kitabın Hun ve Göktürk Dönemi Çin İlişkileri kısımlarının  Türkçeye tercümesinden oluşmaktadır. Birkaç haftalık düzeltmelerden sonra yayına hazır hale gelecektir.) YURTİÇİ KİTAP BÖLÜMÜ: 1.Uygarlık Tarihi, Editör: İsmail Güven,” Çin Kültürü” (s. 235-271), Yazan: Eyüp Sarıtaş (Kitap Bölümü Yazarlığı), Pegem Yayınevi, Ankara, 2009. 2.Türk Eğitim Tarihi, Editör: Doç. Dr. İsmail Güven, “Eski Türklerde Eğitim” (s. 13-36), Yazan: Eyüp Sarıtaş (Kitap Bölümü Yazarlığı), Naturel Yayınevi, Ankara, 2010 YURTDIŞI KİTAP: 1. Language Culture and Ethnic Diversity- A Global Perspective, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2013. 2.Interdisciplinary Humanities Research-Conceptual Debates and Critical Reviews, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 3.International And Cultural Studies Exploring Untested Ideas, Untested Ideas Research, Ed. Eyup Saritas, Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 4.ARTS AND HUMANITIES RESEARCH-Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Untested Ideas Research, Ed: Eyup Saritas, Niagara Falls New York USA 2015. 5.EXPLORING NEW CONCEPTS AND ISSUES IN SOCIAL SCIENCES RESEARCH-Chinese and Turkish Perspectives, Untested Ideas Research, Ed: Eyup Saritas, Erden Miray Yazgan Yalkın, Niagara Falls New York USA 2015. 6.CULTURAL AND HUMANITIES RESEARCH-New Reviews and Perspectives, Ed: Eyup Saritas, Trafford Publishing, North America International, Bloomington Indiana USA January 2016. 7.INTERDISCIPLINARY STUDIES IN TURKEY-NEW IDEAS NEW STRATEGIES, Editor Eyup Saritas, Trafford Publishing, North America International, Bloomington Indiana USA April 2016. 8.INTERDISCIPLINARY STUDIES-NEW IDEAS NEW PERSPECTIVES, Ed. Eyup Saritas, Publishing and Marketing Services - BookVenture Publishing LLC, Miami USA. 2016. YURTDIŞI KİTAP BÖLÜMÜ: 1."Food and Beverage Culture  in the Huns According to Chinese Sources", Aktualnıye Problemi Nauki (Teoriya i Praktika), (Pedagojik Bilimlerin Güncek Konuları-Teori ve Uygulama), Sterlitamak-Ankara 2010. 2.”The Cultural and Heritage of the Gacar Yoruks of Demirbel Village”, Empirical Culture Research-Letting the Data Speak for Themselves, Ed: Augustine M. Ayaga, Niagara Falls 2013. 3.“General Evaluation of Relationship Between Yugur and Tibetan”, Empirical Culture Research-Letting the Data Speak for Themselves, Ed: Augustine M. Ayaga, Niagara Falls New York 2013. 4.“A Brief Evaluation of the Cultural Life of Tatars Living in China”, Language Culture and Ethnic Diversity- A Global Perspective, Ed: Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2013. 5.“An Overview of Research on Classical Chinese Poetry in Turkey”, Interdisciplinary Humanities Research-Conceptual Debates and Critical Reviews, Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 6.“Jin Xuefei, A radical Chinese Author Living in USA”, Interdisciplinary Humanities Research-Conceptual Debates and Critical Reviews, Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 7.“A Review on Shi Ji as a Relating to the Xiongnu”, Interdisciplinary Humanities Research-Conceptual Debates and Critical Reviews, Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 8.“A Reviews on Fuyu Kyrgyz Living in Heilongjiang Province in China”, Interdisciplinary Humanities Research-Conceptual Debates and Critical Reviews, Eyup Saritas, Untested Ideas Research Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 9.“Dragon in Africa: An Analysis of China’s Interest in Africa”, International And Cultural StudieExploring Untested Ideas, Untested Ideas Research, Ed. Eyup Saritas,  Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 10.“New Tendencies and Strategies for Turkish-Chinese Affairs”, International And Cultural Studies Exploring , Ed. Eyup Saritas, Untested Ideas Research, Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 11.“The Image of Chinese Women in The Exile by Pearl S. Buck”, International And Cultural Studies Exploring, Ed. Eyup Saritas, Untested Ideas Research, Center Publications, Niagara Falls New York USA 2014. 12.“The effects of China’s Open Policy on Chinese Studies Research in Turkey”, ARTS AND HUMANITIES RESEARCH-Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Untested Ideas Research, Ed: Eyup Saritas, Niagara Falls New York USA 2015. 13.“An Analysis of the Culture Conflict in the Novel “East Wind-West Wind” bu Pearl S. Buck”, ARTS AND HUMANITIES RESEARCH-Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Untested Ideas Research, Ed: Eyup Saritas, Niagara Falls New York USA 2015. 14.“An Overview of Aid Delivered to North Korea By China”, ARTS AND HUMANITIES RESEARCH-Multicultural and Interdisciplinary Perspectives, Untested Ideas Research, Ed: Eyup Saritas, Niagara Falls New York USA 2015. 15.“An Analysis of Modern Chinese Researcher’s Approad to the Armenian Issue in Turkey”, EXPLORING NEW CONCEPTS AND ISSUES IN SOCIAL SCIENCES RESEARCH-Chinese and Turkish Perspectives, Untested Ideas Research, Ed: Eyup Saritas-Erden Miray Yazgan Yalkın, Niagara Falls New York USA 2015. 16.“Turkish Culture and Science of Sinology”, EXPLORING NEW CONCEPTS AND ISSUES IN SOCIAL SCIENCES RESEARCH-Chinese and Turkish Perspectives, Untested Ideas Research, Ed: Eyup Saritas-Erden Miray Yazgan Yalkın, Niagara Falls New York USA 2015. 17.“An Analysis of The West’s Perception of China”, EXPLORING NEW CONCEPTS AND ISSUES IN SOCIAL SCIENCES RESEARCH-Chinese and Turkish Perspectives, Untested Ideas Research, Ed: Eyup Saritas-Erden Miray Yazgan Yalkın, Niagara Falls New York USA 2015. 18.“A Review On The Opinion of Lu Xun In Transition From Tranditionalism To Modernism In China”, INTERDISCIPLINARY STUDIES IN TURKEY-NEW IDEAS NEW STRATEGIES, Editor Eyup Saritas, Trafford Publishing, North America International, Bloomington Indiana USA April 2016. 19.“On Paul Pelliot French Sinologist”, INTERDISCIPLINARY STUDIES IN TURKEY-NEW IDEAS NEW STRATEGIES, Editor Eyup Saritas, Trafford Publishing, North America International, Bloomington Indiana USA April 2016. 20.Nuclear Aspect of China-Iran Relations, INTERDISCIPLINARY STUDIES-NEW IDEAS NEW PERSPECTIVES, Ed. Eyup Saritas, Publishing and Marketing Services - BookVenture Publishing LLC, Miami USA, 2016. MAKALELER: 1."Çin Kaynaklarından T'ung-tien ve Bunun Türk Tarihi Açısından Önemi", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı IV, 2000. 2."Tang Hanedanı Devrinde (618-907) Çin'de Tıp Alanındaki Faaliyetlere Genel Bir Bakış", KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 12, 2001". 3."Aşina She'er'ın Biyografisi Üzerine Bazı Notlar", Türk Dünyası Araştırmaları Prof. Dr. Osman Nedim Tuna Hatıra Sayısı, Sayı 138, Ağustos 2002, s. 235-238. 4."Hunlarda Müzik Aletleri ve Eğlence Kültürü", Türk Dünyası Araştırmaları Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı, Kasım-Aralık 2009, s. 429-441. 5."Han Hanedanı Dönemine Kadar (M.Ö.206-M.S.220) Çin'deki Tıp Faaliyetlerine Genel Bir Bakış", Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları İstanbul Sayı 12-13-14-15, 2006-2007-2008-2009 (s. 183-190). 6."Yeni Çıkan "Dünden Bugüne Türkistan'da Türkler" Adlı Kitap Hakkında Bazı Düşünceler", DOĞU ARAŞTIRMALARI-Doğu Dil, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 3,  2009/1. 7."1935 Yılından İtibaren Türkiye'de Yapılan Çin Araştırmalarına Genel Bir Bakış",  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası Sayı 15 2009/2. 8."Türkiye'de Akademik Çince Çeviriler ve Sorunlar", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası Sayı 17 2010/2 9.“Çin Kaynaklarına Göre Hunlarda Evlilikle İlgili Gelenekler”,  Doğu Araştırmaları, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı/Issue 5, 2010/1 33-42. 10."Arkeolojik Kazılarda Ortaya Çıkarılan Hun Damgaları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu, Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları  Dergisi, 2010/2 Sayı 6. 11."Seyyah Hui Chao'nun Beş Tianzhu Ülkesine Seyahati ve Türk Tarihi Bakımından Önemi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası Sayı 16 2010/1. 12.“Eski Uygur Türklerinde Çeviri Faaliyetleri”, DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 7, 2011/1  13.“Çağdaş Çin Araştırmacılarının Türk Algısı Üzerine Bazı Görüşler", Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi Habarşıcı Dergisi, 2012 Sayı 1 (77), s. 154-166. 14.”Aşina Zhong'un Mezarı Hakkında Kısa Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı XXl 2012 /2, 111-124. 15.“Sarı Uygur Toplumunda Etnik Kimliğin Korunma Araçları: Dil Edebiyat ve Bozkır Hayatı”., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI-Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, 2012/1, 181-202. 16.“Thoughts of Modern Chinese Researchers on Turkish Perception”, Ahmet Yesevi University, Habarshici, No 1 (77) 2012, p. 154-166. BİLDİRİLER: 1."Göktürk Kültürünün Gaochanglılara Etkileri Üzerine Bazı Bilgiler", XIV. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, Ankara 9-13 Eylül 2002, Kongreye Sunulan Bildiriler, Cilt III. 2."Uygurların X-XII. Yüzyıllar Arasında Orta Asya'daki İlaç Ticaretine İlişkin Faaliyetleri", 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, 2005. 3."Türkiye'de Yakalanan Çinli Kaçak Göçmenler Hakkında Bazı Gözlemler", I. Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Sempozyumu, Ankara 2010. 4.”Sarı Uygur Edebiyatında Doğudan Batıya Göç”, lll. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri, Cibran Halil Cibran'ın Ölümünün 80. Yıldönümü Münasebetiyle Doğu Edebiyatında Göç Olgusu, İstanbul 29-30 Kasım 2011, İstanbul 2012, s. 131-141. 5.“Sarı Uygur Toplumunda Dil-Kültür İlişkisi Hakkında Bir İnceleme”, 2. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Ed. Yrd. Doç. Dr. Ali Küçükler, Kayseri 2012, s. 117-143. 6.“Çin’de Hun Tarihçiliğine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Vlll. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 2013. 7.“Sarı Uygur Şiirinde Bozkır ve Bozkır Hayatı Algısı Üzerine”, 3. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Edebiyat-Kültür  Bildiriler Kitabı, Ed. Doç. Dr. Ali Küçükler-Yrd. Doç. Dr. Erdem Erinç, Kayseri 2014, ISBN 978-975-6478-80-6, s. 502-514. TERCÜMELER: 1."T'u-chüeh ve T'ieh-le Kavim Adları Üzerine", Yazan: Yang Sheng-ming, Çev: Eyüp Sarıtaş, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı I, İzmir 1996. 2."Göktürklerde Gelenekler ve Dini İnançlar", Yazan: Lin Gan, Çev: Eyüp Sarıtaş, Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı III, 1999. 3."Almanya'da Uygur Araştırmaları", Yazan: Liu Ge, Çev: Eyüp Sarıtaş, Türk Yurdu, Cilt XXI, Sayı 162-163, Şubat-Mart 2001. 4."Sui Hanedanı Döneminde Çin-Türk Savaşları", Yazan: Zhang Xiaosheng, Çev: Eyüp Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, 2008/2. 5.”İsveç Milli Arşivlerinde Doğu Türkistan İle İlgili Belgeler”, Yazan: Gunnar Jarring, Çev: Eyüp Sarıtaş, YOM  Türk Dünyası Kültür Dergisi, Yaz 2009. 6."Türgiş Lideri Sulu", Yazan Su Beihai, Çev: Eyüp Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DOĞU ARAŞTIRMALARI, Doğu, Dil, Edebiyatı Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları  Dergisi, 2010/2 Sayı 6. 7."1900-1983 Yılları Arasında Çin'de Uygur Araştırmaları  Tarihinin Genel Durumu",  Liu Ge, Çev: Eyüp Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, Sayı 18 2011/1 Üyesi Olunan Bilimsel Kuruluşlar: -European Association of Chinese Studies (ALMANYA) -The European Society of Central Asiantudies (LEIDEN-HOLLANDA -Central Eurasian Studies Society (HOLLANDA) -The Danish Society for Central Asia (DANİMARKA) -Canadian Asian Studies Association (KANADA) -Western Conference of the Associaiton for Asia Studies (ABD) -Associaiton for Asian Studies (Miami University-ABD) -International Society for Chinese Language Teaching (ÇİN) -Institute of Language and Communication Studies (ABD) -Untested Ideas Research Center (Niafara Falls-ABD) -Türk Tıp Tarihi Kurumu (İSTANBUL_TÜRKİYE) Hakemi Olunan Bilimsel Dergiler: -International Journal of Education and Culture (New York-USA) -US-China Foreign Language (El Monte- California-USA) -İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, DOĞU ARAŞTIRMALARI- Doğu Dil, Edebiyat, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. -İstanbul Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Dergisi -İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası      
15/05/2017
8152 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00