Prof.Dr. Damla Demirözü

ÖZGEÇMİŞ 
Adı Soyadı : Damla DEMİRÖZÜ
İletişim Bilgileri

Adres

 

 

Mail

 

:İstanbul Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

 

:ddemirozu@hotmail.com

 
Unvanı :Prof. Dr.
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü (Yunan Dili ve Edebiyatı)  Ankara Üniversitesi  1994
Yüksek Lisans  –  –  –
Doktora  Batı Dilleri ve Edebiyatları (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)  Atina Üniversitesi  2000
Profesörlük  Batı Dilleri ve Edebiyatları (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)   Ankara Üniversitesi 2013
Profesörlük  Batı Dilleri ve Edebiyatları (Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı)   İstanbul Üniversitesi 2016
  Akademik Unvanlar
GÖREV UNVANI GÖREV YERİ YIL
Araş.Gör.  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1994-2000
Araş. Gör. Kadrosunda Öğr. Gör.Dr.  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2000- …
Doç. Dr.  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 11.12.2007
Prof. Dr. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 03.04.2013
Jüri Panteion Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Master Programı 2008-2012
 Müdür Yardımcılığı    A.Ü. Güney Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi 2009-2013
Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 10.03.2016-…
 
Yayınlar

Kitap: Savaştan Barışa Giden Yol: Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri, İletişim Yayınları, İstanbul:2007. ISBN 975-05-0436-7.

 

Kitap: BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİM: İşgal, Direniş, İç Savaş, Yunan Edebiyatında II. Dünya Savaşı Yılları, İstos Yayın, İstanbul:2015.

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. “L’Image de  L“autre Turc Dans L’ceuvre de Nikos Kazantzaki”, LE REGARD CRETOIS, No:28, Decembre, 2003:39-51 Cenevre. ISSN 1019-4649.

“N. Kazantzakis’in Romanlarında ‘Türk’ İmajı”, LE REGARD CRETOIS No:28, Aralık, 2003:39-51 Cenevre.

 

2. “Η Εικόνα του Τούρκου στο Πεζογραφικό Έργο του Γιώργου Θεοτοκά”, Νέα Εστία Έτος 79, Τόμος: 158ος, Τεύχος:1784, Δεκέμβριος, 2005:948-968, Αθήνα.  ISSN 0028-1735.

“Yorgos Theotokas’ın Romanlarında Türk İmajı”,  (Nea Hestia  MLA’de taranmaktadır).

 

3. “Yunan Tarihyazımında Mübadele ve Göç”, Kebikeç, 22, 2006:85-98, Ankara (Makale Prof. Dr. Ayhan Aktar ile beraber yazılmıştır, (Kebikeç dergisi hakemli bir dergidir ve Türkologischer Anzeiger/Viyana tarafından taranmaktadır).  ISSN 1300-2864.

 

4. “Representacion, Alteridad Y Caracterizacion: Imagenes de 1922 en la Ficcion Griega”, Byzantion Nea Hellas, 26, 2007:69-93. ISSN 0716-2138

“Yunan Edebiyatında 1922’ye İlişkin İmaj, Sunum ve Kimlikler ” (Byzantion Nea Hellas dergisi Latindex ve MLA Bibliography tarafından taranmaktadır).

 

5. “The Other Woman’s Choice: an alternative approach to other society’s woman through the analysis of two heroines in Greek and Turkish Literature”, Erytheia dergisi,   28, 2007:337-371. ISSN 10254-1982

“Öteki Kadının Seçimi: Türk ve Yunan Edebiyatlarında Kadın İmajından Hareketle Öteki Kadınına Farklı Bir Yaklaşım.” (Erytheia dergisi Latindex, PCI ve CINDOX indexleri tarafından taranmaktadır).

 

6. “The Greek-Turkish Rapprochement of 1930 and the Repercussions of the Ankara Convention in Turkey” Oxford Journals, Journal of Islamic Studies,  2008, doi: 10.1093/jis/etn003, http://jis.oxfordjournals.org/cgi/content/full/etn003?
ijkey=iqvJ9FzcTvczNOq&keytype=ref

“1930 Türk-Yunan Yakınlaşması ve Ankara Anlaşması’nın Türkiye’deki Yankıları.” (Oxford, Journal of Islamic Studies aşağıdaki abstract ve indexlerde taranmaktadır: ABC CLIO: America: History and Life, ABC CLIO: Historical Abstracts, American Theological Library Association, British Humanities Index, CSA Worldwide Political Science Abstracts, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography).

 

7. “İlk Yunan Romanı Polipathis’den Temaşa-i Dünya’ya”, Kebikeç, 27, 2009:7-23, Ankara (Kebikeç dergisi hakemli bir dergidir ve Türkologischer Anzeiger/Viyana tarafından taranmaktadır, bu makalenin değişik bir versiyonu da Yunanca olarak yayımlanmıştır.

 

8. “Το 1922 και η προσφυγιά στην ελληνική και την τουρκική αφήγηση”, Erytheia,31,  2010: 281-307. ISSN 10254-1982

“Türk ve Yunan Anlatılarında 1922 ve Göçmenlik” (Erytheia dergisi Latindex, PCI ve CINDOX indexleri tarafından taranmaktadır).

 

9. «Από τον Πυλυπαθή στο Ταμασαϊ Ντουνιά» Erytheia dergisi, 32,  2011: 339-356. “Polipathis’den Temaşa-i Dünya’ya”, (Erytheia dergisi Latindex, PCI ve CINDOX indexleri tarafından taranmaktadır). ISSN 10254-1982

 

 

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
1.  «H Ζωή στα Πριγκιποννήσια του Μαρμαρά Όπως Παρουσιάζεται στα Έργα του Γιώργου Θεοτοκά και του Σαϊτ Φαϊκ Αμπασιγανήκ”, Η Ελλάδα των Νησιών από την Φραγκοκρατία ως Σήμερα, επιμέλεια, Αστέριος Αργυρίου, Ελληνικά  Γράμματα, Αθήνα: 2003, Τόμος Α’ σ. 757-769.

(Yayınlandı: -yazıldığı dil Yunanca- « Yorgos Theotokas’ın ve Sait Faik Abasıyanık’ın Eserlerinde Adalar ve İnsan Portreleri », Frenk Egemenliğinden Bugüne Yunanistan ve Adalar, Derleyen Asterios Argiriou, Ellinika Grammata Yayınevi, Atina: 2003, Cilt I, s.757-769).

 

2. “Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Ιστορίας και Λογοτεχνίας στη Τουρκία,” Η Νεοελληνική Γλώσσα στα Βαλκάνια προβλήματα Διδασκαλίας, Μελέτες και Προοπτικές, (επιμ.)  Stoina Poromanska, Σόφια, 2003, σ. 171-180.

(Yayınlandı : -yazıldığı dil Yunanca- “Türkiye’de Çağdaş  Yunan Dili ve Edebiyatı’nın Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar”, Balkanlar’da Çağdaş Yunan Dili, Araştırmalar ve Öneriler, (Derleyen: Stoina Poromanska),  Sofya Üniversitesi, Sofya, 2003:171-180).

 

3. “Η Ανακατασκευή του 1453 στα Ελληνικά και Τουρκικά Σχολικά Εγχειρίδια”, 6η  Επιστημονική σύσκεψη για την Ελλάδα: 550 μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, Κέντρο για το Βυζαντινές, Νεοελληνικές και Κυπριακές Σπουδές, Γρανάδα/Ισπανία, 4-6  Δεκεμβρίου 2003.

(Yayınlandı: -yazıldığı dil Yunanca-“1453: Düşüş ya da Fetih, Konstantinopol ya da İstanbul”, Bizans, Çağdaş Yunanca ve Kıbrıs Çalışmaları Merkezi, Granada Üniversitesi/İspanya, 4-6 Aralık 2003.).

 

4. “Çağdaş Yunanca Çalışmalarının Yeniden Yapılandırılması”, Çağdaş Yunan Dili Çalışmaları Derneği, Selanik, 21-23 Mart 2003. (Yayınlanmadı).

 

5. “Η Μετάφραση από και στα νεοελληνικά και η διδασκαλία της: η Πνευματική μας επαφή με τον ‘άλλον’ μέσα από τα προϊόντα πολιτισμού”, Η Νεοελληνική Γλώσσα στα Βαλκάνια τον 21ο αιώνα-Έρευνα, Προβλήματα Διδασκαλίας και Προοπτικές, Β΄ Συνέδριο Των Νεοελληνιστών των Βαλκανίων, Πανεπιστήμιο Σόφιας και Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο, Σόφια/Βουλγαρία, 21-22 Σεπτεμβρίου 2007.

(Yayınlanacak: “Çağdaş Yunanca’dan Yapılan Çeviriler ve Çağdaş Yunanca’nın Öğretimi: Kültür Değerleri İçinden ‘Öteki’”, Sofya Üniversitesi, 21-22 Eylül 2007).

 

6. ‘Yorgos Theotokas’ konulu uluslararası panele  katılım, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, 14 Haziran 2008.

 

 

7. “Καλοαντάμωμα” “İyi Bir Buluşma” konulu  uluslararası panele, “1922, Προσφυγιά και Λογοτεχνία” (“Göçmenlik ve Edebiyat”)  başlıklı bir bildiri ile katılım, Panel Türk-Yunan Dostluk Derneği Defne tarafından, 12-17 Haziran 2009 tarihleri arasında Kavala ve Ürgüp’te  düzenlendi. (Basına yansıyan gazete sayfası ektedir.)

 

8. “Dünya Edebiyatında İstanbul” konulu uluslararası sempozyuma,   “İstanbul Teşkilatı Ve Farklı Bir  Doğu Tasavvuru”  başlıklı bildiri ile katılım, sempozyum 6-7 Mayıs 2010 tarihleri arasında  Beykent Üniversitesi ve Fatih Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

(Yayınlandı: “İstanbul Teşkilatı ve Farklı Bir İstanbul Tasavvuru”, s.213-223, Dünya Edebiyatında İstanbul Sempozyumu-Bildiriler, Fatih Belediyesi ve Beykent Üniversitesi, İstanbul:2012).

 

9.  Nezih Danyal  Karikatür Vakfı ve Levadia Karikatür Derneği’nin 18 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da ve 2 Aralık 2011 tarihinde Atina’da düzenlediği “Karikatürlerle Türk-Yunan Komşuluğu”  konulu uluslararası panellere katılım. Paneller AB projesi çerçevesinde gerçekleşmiştir (Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II-Kültür&Sanat Hibe  Programı).

(Yayınlandı:   Karikatürlerle Türk-Yunan Komşuluğu. Kitap, üç dilli olarak yayımlanmıştır. Kitabın başlığı (Με Γελειογραφίες οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις/Turkish-Greek Neighbourhood With Cartoons). Kitabın içinde bir bölüm oluşturan “Kurulan Köprüler Sarsılan İmajlar’’  başlıklı yazım da yine üç dilde (Γεφύρωμα του Χάσματος – Αντιλήψεις που Καταρρέουν – Bridges Built, Images Shattered) yayımlanmıştır s.61-67, Nezih Danyal Karikatür Vakfı Yayınları, 2011, Ankara.

 

10.  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Lozan Mübadilleri Vakfı, Siyasi İlimler Türk Derneği ve İnönü Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlanan  “Lozan’a Yeniden Bakmak: 90. Yılında Lozan Antlaşması” başlıklı uluslararası sempozyuma “Ayrılığı Okumak” başlıklı bildiri ile katılım. 27-28 Eylül 2013, Bilgi Üniversitesi, İstanbul.

 

 

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.“Yunan Düzyazınında 1922 ve Göç”, Yeniden Kurulan Yaşamlar, (Derleyen: Müfide Pekin), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul:2005, s.155-187. ISBN 975-6176-28-8.  (Yabancı yazarların da katılımı ile Türkçe yayınlanan bir kitap.)

 

2. “Il Processo Di Pacificazione Fra Grecia E Turchia Nel 1930 E Le Ripercussioni In Turchia Della Convenzione Greco-Turca (10 Giugno 1930)” (s.59-79), “The Other Woman’s Choice: An Alternative Approach To The Other Society’s Woman Through The Analysis Of Greek and Turkish Heroines In Nikos Kazantzakis’s and Ahmet Yorulmaz’s Work” (s.79-117), Greci e Turchi, Apunti Fra Letteratura, Musica e Storia, (Edited by Katerina Papatheu), Bonanno Editore, Rome, 2007.ISBN 887796347-6.

 

3. Damla Demirözü ve Αλέξανδρος Πέτσας, ‘Τουρκική ’ Επιμ. Βασίλης Βασιλιάδης, «…γνώριμος και ξένος…» Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Σε Άλλες Γλώσσες, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη: 2012, σ.279-291. ISBN 978-960-7779-54-0

 

4. Damla Demirözü ve Herkül Millas, Sizin İçin Yunanca – A0 / Νέα Ελληνικά Για Σας Α0,  Neohell, Atina:2012. ISBN:978-960-7307-65-1

 

5. Damla Demirözü ve Herkül Millas, Sizin İçin Yunanca – A1./ Νέα Ελληνικά Για Σας Α1,  Neohell, Atina:2012.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.“Nazım Hikmet ve Yunan Edebiyatı”, Çağdaş Τürk Dili, Sayı:173, 2002:292-296 Ankara. ISSN: 1300-1345.

 

2.  “İlk Dönem Yunan Romanında (1834-1880) ‘Öteki’ İmajı”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi, Cilt:43, Sayı:1, 2003:169-195, Ankara. ISSN: 0378-2905

 

3.   “Ağustos 1999 Depremi’nin Yunan Milli Kimliğinin ‘Öteki’ İmajı Üzerine Yarattığı Sarsıntı”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi, Cilt:43, Sayı:2, 2003:187-194, Ankara. ISSN: 0378-2905

 

4.  “On Sekiz Metin: Yunan Edebiyat Dünyasından Albaylar Cuntası`na (1967-1974) Karşı Yükselen Ses”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt: 14, Haziran 2004:177-184, Başkent Matbaacılık, Ankara.   ISSN:1300-9427

 

5. “Megali İdea’dan Ankara Antlaşmasına (1930) Eleftherios Venizelos”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:35-36, Mayıs-Kasım 2005:291-313, Ankara.

 

6. “Yunan Romanından Türk Anlatısına Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması” Littera Edebiyat Yazıları, Cilt:20, 2007:137-145.

 

7. “İzmir Yangını ve Çağrıştırdıkları Üzerine” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Dergisi, Cilt:50, Sayı:2, 2011:265-282, Ankara.

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1.“Türk ve Yunan Edebiyatında Nüfus Mübadelesi”, I. Ulusal Karşılaştırmalı Edebiyat Sempozyumu, Osman Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, 6-8 Aralık, 2001.

 

2.“Osmanlı İmparatorluğu Sonrası Türkiye ve Yunanistan’da Ulusal Kimlik, Öteki ve Batı’ya  Bakış”, Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 3-5 Eylül 2003.

3.“Vatan Millet ve Kadın”, Kültür Araştırmaları Derneği ve Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, İstanbul, 14-17 Haziran 2005.

 

4. “Yunan Düzyazınından Türk Diline Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke Tarihi ve İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması”, Yazınsal Türler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 21-24 Kasım 2006.

 

5. “Türkiye-Yunanistan İlişkilerine Üzerine Alternatif Bir Kaynak: Türk Edebiyatından Yunan Diline Yapılan Çeviriler”, Yazında Politika ve Çeviri Politikaları konulu panele katılım,   Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, 13-14 Mart 2008. (İnternette yayımlandı, I. Baskı 2010, ISBN 978-9944-0890-2-9). http://www.slideshare.net/toplumsal/agat-kitabi

 

 

Diğer Yayınlar

1.  “1922: Zorunlu Göç”,  Görüş, Sayı:52, Eylül-Ekim 2002:18-28  İstanbul. Bu yazı aynı zamanda Lozan Mübadilleri Vakfı’nın web sayfasında yayınlanmaktadır. Bk. www.lozanmubadilleri.org  adresinde ARAŞTIRMALAR başlığı altında.

 

2.  Panteion Üniversitesi tarafından 28-30 Mayıs 1998 yılında düzenlenen, Türk ve Yunan akademisyenlerin katıldığı, “Socio-Political Sciences and Historiography in Turkey today: Major Trends” adlı sempozyumu değerlendiren bir yazı, South European Society and Politics[1] Cilt:3. Sayı: 3, Sonbahar 1998:170-172 Britanya. (Özet)

 

3.  Katalog: Türkçe’ye Çevrilen Yunanca Yapıtlar: Roman, Öykü ve Şiir Kitapları Listesi, Herkül Millas’ın Çağdaş Yunan Edebiyatı adlı kitabı içinde, Dünya Kitapları,2005:173-181 İstanbul.

 

4. Eleştiri, Tanıtım yazısı: Türkçe-Yunanca Sözlük, Edebiyat ve Eleştiri Dergisi, Yıl:13, Sayı:84, Kasım-Aralık 2005-06:96-97.

 

5. Eleştiri, Tanıtım yazısı:Mübadelenin Mazlum Misafirleri,  Mesele Kitap Dergisi, Sayı:14, 2008: 46-49, İstanbul.

 

6. Eleştiri, Tanıtım yazısı: Türkiye Rumları, Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Sayı:5, Mayıs 2008:48-50, İstanbul.

 

7. Tanıtım yazısı: Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın 20. Yılını dolduruşu nedeniyle kaleme alınmış, Anabilim Dalımız hakkında bilgi veren bir gazete yazısı, “Το Πρώτο Σύγχρονο Τμήμα της Ελληνικής Γλώσσας στην Τουρκία, Συμπληρώνει 20 Χρόνια Επιτυχούς Λειτουργίας” (Gazete adı) Απογευματινή, 26/05/2011, σ.1-3.

 

8. Tanıtım yazısı: “Ελληνοτουρκικές γελοιογραφίες” başlıklı  kısa bir gazete yazısı (Gazete adı)  Απογευματινή, 16/11/2011, σ.4.

 

9. Tanıtım yazısı: “Gerçeğini Anlatmak”, Şalom Gazetesi, 17 Ekim 2012, s.18.

10.Göç, İletişim Yayinevi, İstanbul, Aralık, 2001 Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα, 1980-1982. [Toplam 302 sayfa].

 

11.Yeniden Kurulan Yaşamlar (Der.Müfide Pekin), adlı kitabın içinde yer alan altı araştırmacının yazılarının çevirisi:

·                           Athanasia Anagnostopulu: “Göçmen Yerleşiminin Toplumsal ve Kültürel Etkileri” (s.75-83),

·                           Nikos Marantzidis: “Yunanistan’da Türkçe Konuşan Pontuslular ve Uyum Sorunları” (s.97-111),

·                           Eleni Kanetaki: “Yunanistan’da Osmanlı Yapıtları” (s.239-245),

·                           Nikos Agriantonis: “  ‘İyi’ ve ‘Kötü’ Tarihi Eserler” (s.277-285),

·                           Konstantinos Tsitselikis: “1923’ten Önce Yunanistan’da Müslüman Cemaatler Yasal  Süreklilikler ve İdeolojik Tutarsızlıklar” (s.341-357),

·                           Yorgos Mavromatis: “Yunanistan’da Hıristiyan Göçmenler ve Müslüman      Azınlıklar: Eğitimin Milli Homojenleşmedeki Rolü” (s.357-365),

(Derleyen: Müfide Pekin), Yeniden Kurulan Yaşamlar, 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi,  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,  İstanbul:2005. [Toplam 60 sayfa].

 

12. Türkçe-Yunanca sözlük çalışmalarına katılım: Türkçe-Yunanca Sözlük, Anadolu Dilleri ve   Kültürleri Merkezi, Atina, 2000. Τουρκοελληνικό Λεξικό, Κέντρο Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμού, Αθήνα:2004.

 

13. Konstantinos Svolopoulos: “Türk-Yunan Mübadelesine Giden Siyasal Süreç”, Kebikeç, 22, 2007:99-119.  (Kebikeç dergisi hakemli bir dergidir ve Türkologischer Anzeiger/Viyana tarafından taranmaktadır). 

 

14. Yorgos Theotokas, Leonis, Can Yayınları, İstanbul:2008. [Toplam 194 sayfa].

 

15. Yannis Mavritsakis tarafından yazılan Kör Nokta adlı tiyatro oyunu, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği’nin desteğiyle düzenlenen “Yeni Metin Yeni Tiyatro” projesi kapsamında Zoğrafyon Lisesi Mezunları Derneği’nin katkılarıyla 28 – 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul’da sergilenmiştir.

 

16. Savvas Tsilenis, ” 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında İstanbul Yunanca Basınında Rum Mimarlar”, s.44-52, Yayıma hazırlayanlar: Hasan Kuruyazıcı, Eva Şarlak, Batılılaşan İstanbul’un Rum Mimarları, İstanbul (Kasım) 2010].

 

 8.Projeler

1.Proje: Türkçe ’ye çevrilen Yunan Edebiyatı’na ait eserlerin kataloglanması ve analiz edilmesi. İMHA öğretim görevlisi Aleksandros Petsas ile beraber Yunan Milli Eğiitm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Selanik Çağdaş Yunan Dili Merkezi için yapılmıştır, 2002-2003. Bu konu ile ilgili bir makale internet ortamında yayımlanmaktadır. Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Οι μεταφράσεις  έργων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στην τουρκική γλώσσα, http://www.greek-language-gr.

2.Proje: AB tarafından desteklenmektedir.  Aralık 2010 tarihinde başlayan projenin 2012 yılında bitmesi planlanmaktadır. Yürütülen çalışma sonucunda ilk defa Yunan dilinin Türkçe üzerinden öğretilmesini sağlayan üç metod kitabının yazılması planlanmaktadır. AB’nin “Lifelong Learning Programme” bölümüne “511657-LLP-1-2010-1-GR-KA2-KA2MP” başvurusu ile yapılan müracaatta Ankara Üniversitesi de ortaklardan biri olarak gözükmektedir.

 

  İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı  Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 2007-2014
Jüri Üyeliği Panteion Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Master Programı 2008-2012
 Müdür Yardımcılığı    A.Ü. Güney Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi 2009-2013
 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler

 Lisans:

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
           
     ÇYDE 4027  Modern Dönem Yunan Romanı  4  
    ÇYDE 4028 Çağdaş Yunanca Metin Çevirisi  4  
    ÇYDE 1002 Çağdaş Yunanca İleri Dil Bilgisi  4  
  *Yunan ve Türk

Romanlarında Göç ve Mübadele

       
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.

   

Uluslararası ve ulusal atıflar:  

 1. İraklis Millas, İkones Ellinon ke Turkon, Ekdoseis Aleksandreia, Atina:2001. Atıfın bulunduğu sayfa:351, dipnot:37.

 

 1. İraklis Millas, “İ Turki ke İ Paremvasis tus Stin Elliniki Logotexnia”, Deksameni, Periodiko Logu ke Tehnis, Teuhos:9, İounios, 2001. Atıfın bulunduğu sayfa:23, dipnot:1.

 

 1. Mehmet Hacıaslanoğlu, Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918), R. Oldenbourg Verlag München, 2003. Atıfın bulunduğu sayfa:13, dipnot:1.

 

 1. Faruk Bilici, “ La litterature grecque contemporaine traduite en turc: un capital de sympathie”, İnalco, Volume 33, 2005, s.29-51Turquie, Grèce: un passe commun, des nouvelles perspectives. Atıfın bulunduğu sayfa:34, dipnot:19.

 

 1. Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi’nden bir tezde atıf, 2005, Atıfın bulunduğu sayfa:4, dipnot:5. http://www.tufs.ac.jp/common/fs/asw/tur/theses/2005/oouci.pdf adresinde bulunan metinin çıktısı dosyada yer almaktadır.

 

 1. Samim Akgönül, “Müfide Pekin (der.) Yeniden Kurulan Yaşamlar”, Virgül Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi, Mayıs 2006:67-78. Atıfın bulunduğu sayfa:69.

 

 1. Ayhan Aktar, Türk Milliyetçiliği, GayriMüslimler ve Ekonomik Dönüşüm, İletişim Yayınları, İstanbul:2006. Atıfın bulunduğu sayfa:119, dipnot: 38.

 

 1. Samim Akgönül, Türkiye Rumları, Ulus-Devlet Çağından Küreselleşme Çağında Bir Azınlığın Yok Oluş Süreci, İletişim Yayınları, İstanbul:2007. Atıfın bulunduğu sayfa:85, dipnot:102.

 

 1. Χ. Λ. Καραόγλου, Νταλαία Δεληγιαννάκη, Βιβλιογραφία του Γιώργου Θεοτοκά, University Studio Press, Θεσσαλονίκη:2004. Atıfın bulunduğu sayfa:168.

 

 1. Fuat Aksu, “A Dispute Easy to Settle: Minority Issues ın Turkısh-Greek Relations”, Minority Issues in the Balkans and the EU, Edited by: Mehmet Hacısalihoğlu and Fuat Aksu, Foundation For The Middle East and Balkan Studies (OBİV) & Y.T.U. Department of Political Science and İnternational Relations, May 16th, 2007 İstanbul. Atıfın bulunduğu sayfa:141.

 

 1. Gündüz Fındıkçıoğlu (TSKB Baş Ekonomisti), Ekonomistin Yorumu. 14 Eylül 2009. Atıfın bulunduğu sayfa: 5, dipnot, 6. http://www.tskb.com.tr

 

 1. Soner Çağaptay, Türkiye’de İslam, Laiklik ve Milliyetçilik, Türk Kimdir? İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2009. Atıfın bulunduğu sayfa:21, dipnot:7.

 

 1. Melek Delilbaşı, “The Classic Tradition, Byzantine and Modern Greek Studies ın Turkey and Future Prospects” Association İnternationale d’Etudes du Sud-Est Europeen Revue, Bucarest, 35-39, 2009. Atıfın bulunduğu sayfa:226, dipnot:10.

 

 1. Zafer Çakmak, “Venizelos’un Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne Aday Göstermesi”, Erdem Dergisi (Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), 2008:52.  Atıfın bulunduğu sayfa:94, dipnot :14.

 

 1. Zafer Çakmak, “Türkiye ile Yunanistan Arasında İmzalanan ‘Samimi Anlşama Misakı (14 Eylül 1933) ve Yankıları” Türk Dünyası Araştırmaları 2008:172. Atıfın bulunduğu sayfa:3, dipnot :13.

 

 1. Leonidas Karakatsanis, “Mapping ‘friendship in the politics of rapprochement: Between the term, the concept and popular signifier ”, 2010, http://www.psa.ac.uk/journals/pdf /5/2010/1847_152.pdf, Atıfın bulunduğu sayfa:2, dipnot: 8.

 

 1. Hakan Özkan, Translations of Literature and Works on Social Sciences From Greek into Turkish (1990-2011), Transeuropeennes, Paris & Fondation Anna Lindh, Alexandrie-2011. Atıfın bulunduğu sayfa:3, dipnot:2.

 

 1. http://www.schools.ac.cy Χάρις Χριστοδούλου, Β΄2 Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας, Λεωνής του Γιώργου Θεοτοκά, Atıfın bulunduğu sayfa: σ.4.

 

 1. http://www.pi.ac.cy/synedriodidaktikislogotexnias2011/files/ergastiria

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 Θεματική Ενότητα: «Εγώ. Ο Άλλος», 2011, Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Μπαζούκης, Φιλόλογος Υ.Α.Π/Π.Ι.Κ.  Atıfın bulunduğu sayfa:7.

 

 1. Uğur Ümit Güngör, The Making of Modern Turkey, Oxford University Press, 2011, Atıfın bulunduğu sayfa: 219, dipnot: 5.

 

 1. Όλγα Στέλλα, Ο Λεωνής Επιστρέφει στην Πόλη, Καθημερινή, 23 Απριλίου 2008, σελ.16. (Olga Stella, Leonis İstanbul’a Geri Dönüyor, Kathimerini Gazetesi, 23 Nisan 2008, sf.16.)

 

 1. İraklis Millas, “Toyrkokratia: History and the Image of Turks in Greek Literature”, South European Society and Politics, Vol:11, No:1, March 2006. Atıfın bulunduğu sayfa:52.

 

 1. Selçuk Uygun, “Çanakkale’de Azınlık Okullarının Tarihsel Gelişimi”, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e armağan (Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları), Pegem Akademi, Ankara: 2011:1305-1330.

Kitapta yer alan makaleye http://www.akademicanakkale.com adlı adresten ulaştım. Burada atıfın bulunduğu sayfa: 6, dipnot: 25.

 

 1. İbrahim Erdal, “Yunanistan Kamuoyunda Balkan Antantı” DTCF, Tarih Araştırmaları Dergisi, CilT:30, Sayı:50, 2011, atıfın bulunduğu sayfa:107, dipnot:7.

 

.25. Senem Çevik Ersaydı, “Toplumsal Hafıza Kaybı”, 21.yy.Türkiye Enstitüsü, sf.2, dipnot:3. http://www.21yyte.org/tr/yazi6395-Toplumsal_Hafiza

 

 1. Θανάσης Κούγκουλος, «Τα Γιάννινα της Οθωμανικής Περιόδου στη Σύγχρονη Πεζογραφία, Η Εικόνα του Τούρκου Συμπολίτη», επιμ. Ευάγγελος Αυδίκος, Λαογραφικές Αναγνώσεις στην Ελλάδα και Τουρκία, ΠΕΔΙΟ, Επιστημονικές Εκδόσεις, Αθήνα: 2012. . ISBN: 978-960-546-077-8. Atfın bulunduğu sayfa: 281, dipnot: 3.

 

 1. 27. Θανάσης Κούγκουλος, ‘Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Τουρκίας’, σ. 203-219, «Η Νεοελληνική Λογοτεχνία Σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση», 28-30 Νοεμβρίου 2013. Πρακτικά του Συνεδρίου με τον ίδιο τίτλο, Έτος έκδ. 2015. © Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας – Τμήμα Φιλολογίας – Φιλοσοφική Σχολή – ΕΚΠΑ. ISBN: 978-618-81101-1-3. Atfın bulunduğu sayfa: 230, dipnot: 9-10.

 

 1. 28. Θανάσης Κούγκουλος, Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, ‘Η Εικόνα του Τούρκου στη Ελληνική Παιδική / Εφηβική Λογοτεχνία: Πρώτες εκτιμήσεις’, σ.203-219, «Η Σύνοδος των Τεχνών στο Σημερινό Σχολείο», επιμ. Σίμος Παπαδόπουλος, Αλεξανδρούπολη, 2014. ISBN 978-960-93-6446-1. Atfın bulunduğu sayfa:

 

 1. 29. Θανάσης Κούγκουλος, ‘Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Τουρκίας’, «Θέματα Λογοτεχνίας», -Τετράμηνο Περιοδικό Λογοτεχνίας, Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Κριτικής-, Τεύχος 53, 2014, Έκδοση Γκοβόστη, 2014. Atfın bulunduğu sayfa: 181, dipnot: 29.

[1] Bu dergide yayınlanan yazılar aşağıdaki indexlere dahildir : Geographical Abstracts: Human Geography and GEOBASE; International Political Science Abstratracts, Sociological Abstracts; Political Science Abstracts; Social Planning/Policy and Development Abstracts; The Population Index and European Access.

22/03/2015
3544 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00