Doç. Dr. Derya ATAMTÜRK DUYAR

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Derya ATAMTÜRK DUYAR Öğrenim Geçmişi:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Fizik Antropoloji Ankara Üniversitesi 2001
Y. Lisans Antropoloji Hacettepe Üniversitesi 2003
Doktora Antropoloji Hacettepe Üniversitesi 2007
Görevler:
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Öğr. Gör. Dr  Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2007- 2010
Yar. Doç.  İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü 2010- 2012
Doç Dr. İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü 2012-
  Projelerde Yaptığı Görevler:
  1. Adramytteion (Örentepe, Balıkesir) Kazısında Kazı heyet üyesi ve antropolog (Kazı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Tülin Çoruhlu) (2005-2008)
  2. Resuloğlu (Uğurludağ, Çorum) Kazısında Kazı heyet üyesi ve antropolog (Kazı Başkanı: Prof. Dr. Tayfun Yıldırım) (2007-…)
  3. Balatlar Kilisesi (Sinop) Kazısında Kazı heyet üyesi ve antropolog (Kazı Başkanı: Prof.Dr. Gülgün Köroğlu) (2009-…)
  4. Hierapolis Kastabala Kazısında kazı heyet üyesi ve antropolog (Kazı Başkanı: Prof.Dr. Turgut H. Zeyrek) (2009-…)
  5. Tlos (Fethiye) Kazısı kazı heyet üyesi ve antropolog (Kazı Başkanı: Prof. Dr. Taner Korkut) (2009-…)
  6. İznik Roma Tiyatro Kazısında antropolog (Kazı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Bedri Yalman) (2003-2004)
  7. Müslümantepe Kazısında antropolog (Kazı Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Eyüp Ay) (2003)
İdari Görevler: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2010-…) ULUSLARARASI YAYINLAR A1. Karabekir HS, Mas-Gocmen N, Edizer M, Ertekin T, Yazici C, Atamturk D. (2011) Lumbar Vertabra Morphometry and Stereological Assesment of Intervertebral Space volumetry: A methodological study. Annals of Anatomy 193:231-236. A2. Guner C, Aliyev V, Atamtürk D, Duyar İ, Söylemezoğlu T. (2011) Retention of Zn, Cu, Cd, Pb, and As on human bones unearthed at a Central Anatolian Early Bronze Age excavation site (Resuloğlu, Turkey). Eurasian Journal of Anthropology 2(1):27-39. A3. Atamtürk D. (2010) Estimation of Sex from the Dimensions of Foot, Footprints and Shoe. Anthropologischer Anzeiger 68(1):21-29. A4. Atamtürk D, Akçal MA, Duyar İ, Mas N. (2010) Sex Estimation from the Radiographic Measurements of the Humerus. Eurasian Journal of Anthropology 1(2):99-108. A5. Atamtürk D. (2009) Relationship of Flatfoot and High Arch with Main Anthropometric Variables. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 43(3):254-259. A6. Atamtürk D, Duyar İ. (2008) Age-related Factors in the Relationship Between Foot Measurements and Living Stature and Body Weight. Journal of Forensic Sciences 53(6):1296-1300. A7. Özener B, Duyar İ, Atamtürk D. (2007) Body Composition of Young Laborers: the Results of a Bioelectric Impedance Analysis. Collegium Antropologicum 31(4):949-954. ULUSLARARASI ETKİNLİKLER B1. Atamtürk D, Duyar İ. (2007) Age-related changes in foot-to-stature ratio and the implications of stature and body weight estimations for forensic identification. 7th Congress of the German Anthropological Association, 10-14 September 2007, Freiburg, Germany. B2. Pelin C, Yazıcı A, Mas N, Zağyapan R, Atamtürk D. (2006) Body weight estimation from foot dimensions: A preliminary study. 15th Congress of the European Anthropological Association, 31 August-3 September, 2006, Budapest, Hungary. ULUSAL YAYINLAR C1. Güner C, Türksoy VA, Atamtürk D, Duyar İ. (2012) Adramytteion (Örentepe, Balıkesir) iskeletlerinin kimyasal analizi. İnsanbilim Dergisi 1(2):81-93. C2. Atamtürk D, Mas N. (2010) Elli Yaş ve Üzerindeki Bireylerde Malnütrisyon ve Obezite Sıklığı. Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi 2(1):17-26. C3 Atamtürk D. (2010) Orta ve İleri Yaştaki Bireylerin Antropometrik Ölçülerinde Yaşa Bağlı Olarak Meydana Gelen Değişimler. Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi 1(3):13–22. C4. Atamtürk D. (2010) Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(1):205–222. C5. Atamtük D. (2010) Obeziteyi Belirlemek İçin Kullanılan Antropometrik Ölçütlerin Karşılaştırılması. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) 19(5):197-203. C6. Atamtürk D, Duyar İ. (2010) Resuloğlu Erken Tunç Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27(1):33–52. C7. Atamtürk D. (2009) Alt Sosyoekonomik Düzeyde Yer Alan Çocuklarda Aşırı Kiloluğun ve Obezitenin Yaygınlığı. Gaziantep Tıp Dergisi 15(2):10–14. C8. Atamtürk D, Duyar İ. (2008) Antik Adramytteion Topluluğunda Diş Boyutları ve Eski Anadolu Topluluklarıyla Karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1):207–217. C9. Atamtürk D, Duyar İ. (2008) Adramytteion (Örentepe) İskeletlerinde Ağız ve Diş Sağlığı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 25(1):1–15. C10. Atamtürk D. (2004) Ayakkabı Boyutlarından Boy Uzunluğu ve Vücut Ağırlığının Tahmin Edilmesi. Adli Bilimler Dergisi 3(2):15–22. ULUSAL ETKİNLİKLER D1. Atamtürk D, Duyar İ. (2011) Tlos İskeletlerinin Antropolojik Analizi. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 27:331–346. D2. Güner C, Duyar İ, Atamtürk D, Aliyev V, Söylemezoğlu T. (2011) Resuloğlu insan iskelet kalıntılarında element analizi. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 27:347–361. D3. Atamtürk D, Duyar İ. (2010) Çorum İli ve Çevresinde Erken Tunç Çağı İnsanlarının Sağlık Yapısı ve Yaşam Biçimi. I. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, 2 Ekim 2010, Çorum. D4.Atamtürk D, Duyar İ. (2010) Resuloğlu (Erken Tunç Çağı) İskeletlerinde Ağız ve Diş sağlığı. 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24–28 Mayıs 2010, Harbiye, İstanbul. D5. Duyar İ, Atamtürk D. (2011) Tlos İskelet Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı. 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2011, Malatya. D6. Atamtürk D, Duyar İ. (2009) Resuloğlu (Uğurludağ, Çorum) İskeletlerinin Antropolojik Analizi. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 25:311–328. D7. Atamtürk D, Duyar İ. (2007) Yaşlılarda Düz ve Çukur Tabanlılığın Görülme Sıklığı ve Çeşitli Antropometrik Değişkenlerle İlişkisi. 6. Ulusal Geriatri Kongresi, 16–20 Ekim 2007, Antalya. D8. Atamtürk D, Duyar İ. (2006) Düz ve Yüksek Tabanlılık: Ergonomik Açıdan Önemi. 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2006, Ankara, Gazi Üniversitesi Yay., s. 201–206. D9. Duyar İ, Atamtürk D. (2006) Adramytteion (Örentepe) iskeletleri. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 22:71–82. D10. Atamtürk D. Ayakkabı Boyutlarından Boy ve Ağırlık Tahmini. 2. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, 30 Ekim–2 Kasım 2003, Kayseri.
04/08/2015
3077 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00