Prof. Dr. E. Barış Özener

Prof. Dr. Barış Özener   
Doğum yeri: Ankara Doğum tarihi: 15.11.1975  

EĞİTİM

 

 

Lise

Üniversite

 

Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi, Fizik Antropoloji Bölümü, Mezuniyet yılı: 1998

Yüksek lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji ABD, Mezuniyet yılı: 2000

Doktora

 

 

Hacettepe Üniversitesi, Soysal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji ABD, Mezuniyet yılı: 2008

 
MESLEKİ DENEYİMİ  
 1998 – 2001: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi 2002 – 2008: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi 2008 – 2010: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Uzman 2011- 2014: Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Doçent 2014 –       : İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Doçent   
 UZMANLIK ALANLARI  
Biyolojik antropoloji, dalgalanan asimetri, gelişimsel kararlılık, evrimsel psikoloji   
 MAKALELER  
 1. SCI, SSCI ve A&HCI kapsamında taranan dergilerdeki makaleler  Özener B, Graham JH. (2014) Growth and fluctuating asymmetry of human newborns: influence of inbreeding and parental education, American Journal of Physical Anthropology, 153: 45-51. Özener B, Hurd, PL. Duyar İ. (2014) Inbreeding is associated with lower 2d:4d digit ratio, American Journal of Human Biology, 26: 183-188. Özener, B. (2012) Extreme behavioral lateralization and remodeling of the distal humerus. American Journal of Human Biology, 24:436-440. Özener, B. (2012)  Facial width-to-height ratio in a Turkish Population is not sexually dimorphic and is unrelated to aggressive behavior.  Evolution and Human Behavior, 33:169-123. Özener B, Ertuğrul B. (2012) The negative effect of heavy work life during adolescence on height development of young males. Collegium Antropologicum, 36:107-110. Kürkcüoğlu, A., Pelin, C., Özener, B., Zağyapan, R., Şahinoğlu, Z. (2011) Facial soft tissue thickness in different facial patterns in Anatolian adult subjects, Homo - Journal of Comparative Human Biology,62:288-297. Özener, B., Ertuğrul B (2011) Relationship between final body height and fluctuating asymmetry in Turkish Young Males. Annals of Human Biology, 38:34-38. Özener, B. (2011) Does urban poverty increase body fluctuating asymmetry? Collegium Antropologicum, 31:1001-1005. Özener, B., Fink, B. (2010) Facial symmetry in young girls and boys from a slum and a control area of Ankara, Turkey. Evolution and Human Behavior, 31:436-441. Özener, B. (2010) Brief Communication: Facial fluctuating asymmetry as a marker of sex differences of the response to phenotypic stresses. American Journal of Physical Anthropology, 143:321-324. Özener, B. (2010) Fluctuating and directional asymmetry in young human males: effect of heavy working condition and socioeconomic status. American Journal of Physical Anthropology, 143:112.120. Özener, B. (2010) Effect of inbreeding depression on growth and fluctuating asymmetry in Turkish young males.  American Journal of Human Biology, 22:557-562. Özener, B. (2010) Tall Men with medium body fat mass percentage display more developmental stability. Homo - Journal of Comparative Human Biology, 61:459.466. Pelin, C., Kürkçüoğlu A., Özener, B., Yazıcı A.C. (2009) Antrhropometry of the young Turkish male athletes. Collegium Antropologicum, 33:1057-1063. Özener, B. Duyar İ. (2008) The effects of labor on somatotype during the adolescent growth period. Homo - Journal of Comparative Human Biology. 59:161-172. Özener, B. (2007) Biomechanical pressures and upper extremity asymmetry: A study on young laborers. Collegium Antropologicum. 31:693-699. Özener, B. Duyar İ. Atamtürk, D. (2007) Body compositıon of young laborers: the results of a bioelectrical impedance analysis. Collegium Antropologicum. 31:949-954. Duyar, İ, Özener, B. (2005) Growth and nutritional status of male adolescent laborers in Ankara, Turkey. American Journal of Physical Anthropology. 128:693-698.    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  Özener, B., Pelin, C., Zağyapan, R., Kürkçüoğlu, A. (2012) Facial symmetry is not a reliable cue of aggressive behavior. Eurasian Journal of Anthropology, 3:32-40.  Özener, B., Pelin, C., Ertuğrul, B., Kurkçüoğlu, A., Zağyapan, R. Analysis of facial directional asymmetry in extreme handed young males and females. Eurasian Journal of Anthropology,2:96-101.  Özener, B, Ertuğrul, B. (2010) Multiple regression analysis of the relationship between some predictors of socioeconomic status and developmental instability. Eurasian Journal of Anthropology, 1:18.25. Pelin, C, Özener, B., Kürkçüoğlu, A., Zağyapan, R. (2010) Effect of living conditions on somatotype components of young individuals belong to different socioeconomic strata: A preliminary study. Eurasian Journal of Anthropology, 1:26-32.    3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  Özener B. (2012) Soy içi evlilik ve dalgalanan asimetri: Ankara'nın yoksul bölgelerinde yaşayan genç erkekler üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma, İnsanbilim Dergisi, 1:1-4. Özener, B. (2010) Kentsel yoksulluğun Ankara’da yaşayan genç erkeklerin büyüme yapısı ve beden bileşimi üzerine etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9:55-68. Özener, B. Duyar, İ., Dölen, İ. (2010) ikincil cinsiyet oranlarında gözlenen varyasyonlar ve antropolojik açıdan önemi. Kadın Doğum Dergisi, 8:1963-1967. Duyar İ, Özener, B. (2009) İnsanda boy uzunluğunun evrimi ve ergonomik açıdan önemi. Gaziantep Üniverstesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8:63-75. Özener, B., Duyar İ. (2004) Farklı ülkelerde çalışan çocukların büyüme örüntüleri: Z-skorlarına dayalı bir karşılaştırma. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21:1-13.      
BİLDİRİLER  
Uluslararası/yurt dışı bilimsel toplantılarda sunulan-bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler   Duyar İ, Özener B. (2004) Body composition of labouring adolescents. 14th Congress of the European Anthropological Association. Human Variability: A Bridge between Sciences and Humanities, 1-5 September 2004, Komotini, Greece. Özener B, Duyar İ. (2004) Somatotype of labouring and non-labouring children and youths. 14th Congress of the European Anthropological Association. Human Variability: A Bridge between Sciences and Humanities, 1-5 September 2004, Komotini, Greece. Duyar İ, Özener B. (2003) Assessment of growth and nutritional status of male adolescent labourers in Ankara, Turkey. International Anthropological Congress:Anthropology and Society,” 22-24 May 2003, Prague, Czech Republic. Duyar, İ., Gültekin, T., Özener, B. (1998) Farklı Kategorilerdeki Basketbolcülerin Somatotip ve Beden Bileşimi Yönünden Karşılaştırılması. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Onay Ajans, Ankara.  Özener B. (2006) Boy kısalığı ve gelişimsek kararlılık. . V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi. Ankara. Özener B., Duyar İ (2006) Çalışan Gençlerde Biyoelektrik Empedans Analizi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. 12-15 Nisan 2006, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi. Ankara. Özener, B., Pelin, C., Kürkçüoğlu, A., Zağyapan, R. (2009) Relationship between extreme   handedness and epicondylar breadth asymmetry of the humerus. 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy: 2–5 September, İstanbul.  Pelin, C., Özener, B.,Kürkçüoğlu, A., Zağyapan, R. (2009) Is Facial Shape Asymmetry Associated with Self-Reported Aggressive Behavior in Turkish University Students? 10th Congress of European Association of Clinical Anatomy, 2–5 September, İstanbul. Pelin, C., Kurkcuoglu, A., Özener, B. and Zagyapan, R. (2010) Effect of living conditions on somatotype components of young individuals belonging to different socioeconomic strata: a preliminary study. International Journal of Experimental and Clinical Anatomy 9 th – 11 th July,  Czech Republic. Kurkcuoglu A., Özener, B., Pelin, C., Zagyapan, R., Özener B. (2010) Strong handedness and facial asymmetry. International Journal of Experimental and Clinical Anatomy 9 th – 11 th July, 2010, Czech Republic. Özener, B., Pelin, C., Kurkcuoglu, A, Zagyapan, R, Ertugrul, B, Iyem, C. (2011) Is there any relationshıp between sexually dimorphıc body shape and aggressive behavior? A preliminary study on Turkish university students. 3 rd International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 22-24 July 2011, Maribor. Slovenia. Iyem C, Pelin C, Kürkcüoğlu A, Özener B, Zağyapan R. (2012) Craniofacial dimensions for the estimation of body figure: a preliminary study on male subject. 4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) 28 June-1 July 2012, Ankara, Turkey     Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni basılan bildiriler Özener B, Duyar İ. (2004) Çalışan çocuklarda kronik beslenme yetersizliği: karşılaştırmalı bir inceleme. 9. Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Ekim 2003, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Yay., s. 409-414. Duyar İ, Özener B. (2001) Nüfus sayım sonuçlarına göre Türkiye’de yaşlı nüfusun değişimi. 1. Ulusal Yaşlılık Kongresi: Bildiriler. Ankara: Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, s. 365-374. Duyar İ, Özener B, Gültekin T. (2000) Somatotip hesaplamasında boy düzeltme faktörü yerine grupiçi boy ortalamasının kullanımı. 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi Bildiriler (Cilt 1: Hareket ve Antrenman Bilimleri/Spor Sağlık Bilimleri). Ankara: Sim Matbaacılık, s. 129-134. Duyar İ, Özener B, Gültekin T. (1999) Çalışan çocuklarla çalışmayan çocukların antropometrik boyutlarının karşılaştırılması. 7. Ergonomi Kongresi, 14-16 Ekim 1999, Adana. Duyar İ, Özener B. (2004) İnsanda boy uzunluğunun evrimi. 10. Ulusal Ergonomi Kongresi, 7-9 Ekim 2004, Bursa.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler Duyar İ, Özener B. (2000) Türkiye 1974 ve 1984 gıda tüketimi ve beslenme araştırmalarının antropometrik bulgularına ilişkin bazı gözlemler. 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 25-26 Ekim 2000, Ankara. Özener B, Duyar İ. (2000) Ankara’daki doğumlarda cinsiyet oranı ve bu oranın diğer topluluklarla karşılaştırılması. 2. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 25-26 Ekim 2000, Ankara. Duyar İ, Özener B. (1999) Çalışan çocuklarda boy-ağırlık ilişkileri. 5. Ulusal Anatomi Kongresi, 25-30 Ekim 1999, Beldibi, Antalya. Duyar İ, Özener B. (1999) Çalışan çocuklarda ekstremite gelişimi. 5. Ulusal Anatomi Kongresi, 25-30 Ekim 1999, Beldibi, Antalya. Özener, B., Ertuğrul Özener, B. (2009) Yoğun fiziksel aktivitenin kemik biyomekaniği üzerine etkisi, Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Beslenme Kongresi. Başkent Üniversitesi, Ankara Ertuğrul Özener, B, Özener, B, Pelin, C, Kürkçüoğlu, A., Zağyapan, R. (2009) Genç erkeklerde sosyoekonomik koşulların obezite sıklığı üzerine etkisi. Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Beslenme Kongresi. Başkent Üniversitesi, Anlara. Gülcen B, Pelin C, Özener B, Kürkçüoğlu A, Zağyapan R. (2010) Sexual dimormphism in craniofacial dimensions in young adults. 13. th National Anatomy Congress 28 th October- 1 st November 2010 Kyrenia.     
KİTAPLAR  
  Kitaplar Duyar İ, Özener B. (2003) Çocuk İşçiler: Çarpık Gelişen Bedenler. Ankara: Ütopya Yayınevi.

 

Katılımlı sözlük  çalışması

Antropoloji Sözlüğü (2003) Yayına hazırlayanlar: Suavi Aydın ve  Kudret Emiroglu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları (2 madde).  
 
     
 
17/09/2014
6466 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00