Doç. Dr. Gül Özsan

ÖZGEÇMİŞ   Adı Soyadı: Gül Özsan Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu:
       
Derece  Bölüm/Program  Üniversite  Yıl
Lisans
Sosyal Antropoloji İstanbul Üniversitesi 1998
Y. Lisans
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2003
Doktora Genel Sosyoloji ve Metodoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2007
  Yüksek Lisans Tezi: Türkiye’de Kadınların Üreme Sağlığı ve Annelik (Feminist Eleştirel Bir Yaklaşım) Danışman: Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa. Doktora Tezi: Türkiye’de Modernleşme ve Kadın Sağlığı Politikaları - Danışman: Yrd. Doç. Dr. Aylın Dikmen Özarslan.   Görevleri:
     
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör. Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü 2001-2006
Arş.Gör. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2006-2008
Dr.Arş.Gör.   Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2008-2012
Doç.Dr. Arş. Gör. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2012-2014
Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü 2014 –
  YAYINLAR Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Özsan, G. (2013), “Türkiye’de ‘Modern Olma’ İdeali ve Modernlik Deneyimi: Avrupa Birliği’nin Toplumsal Tahayyüldeki Konumunu Yeniden Düşünmek”, Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Yayını, 2013/1, Cilt 21, İstanbul: 61-85. Özsan, G. (2007),  “Gender and Reproductive Technologies: Doing Exploratory Interviews in Istanbul IVF Clinics,”, In: Beck, Stefan, Nevim Çil, Sabine Hess, Maren Klotz, Michi Knecht (ed.) Verwandtschaft machen. Reproduktionsmedizin und Adoption in Deutschland und der Türkei. Berliner Blätter. Ethnographische und ethnologische Beiträge, Bd. 42: 175-179. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan  bildiriler Özsan, G. (2014), “Shopkeepers, Women, and Gendered Narratives”, Writing Women’s Lives, International Symposium, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Özsan, G. (2011), “Esnaf-Zanaatkârlar, Semt ve Kent”, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Kadir Has Üniversitesi, İstanbul. Özsan, G., Durakbaşa, A. ve Karadağ, M. (2009), “Eşraf Ailelerinde Kadın Anlatıları”, Women’s Memory: The Problem of Sources, 20th Anniversary Symposium, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Kadir Has Üniversitesi, İstanbul. Özsan, G., Durakbaşa, A. ve Karadağ, M. (2009), “Women, Family Status and Class Position: Cases of Locally Notable in Provincial Turkey”. “European Society or European Societies?”: The 9th Conference of the European Sociological Association, ESA 2009), Portekiz. Karadağ, M., Durakbaşa, A. ve Özsan, G. (2009), “Social Class As Power Play And Status Games At The Local Level: Provincial Businessmen in Turkey”, The 9th Conference of the European Sociological Association, ESA 2009, Portekiz. Özsan, G. (2005), “Toplumsal Cinsiyet ve Yardımcı Üreme Teknolojileri,” Kinship, Adoption and the New Reproductive Technologies Workshop, Humboldt Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi,  İstanbul.  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan diğer bildiriler Özsan, G. (2013), “Moda Merchants’ Adaptation and Coping Strategies for Today's Economic and Social Conditions: An Assessment on Using Etnographic Method in the Research. IASSR - European Conference on Social Science Research, Marmara University, School of Business Administration, Istanbul. Özsan, G. (2013), “Moda’nin Semt Imgesinin Ve Belleğinin Oluşumunda Esnafin Rolü”, Bellek ve Kültür, VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara. Durakbaşa, A., Karadağ, M. ve Özsan, G. (2010), “Local Notables and Businessmen on the Urban Scene in provincial Turkey”. Urban Classes and politicis in the Neoliberal Era: Turkey in Comparison, LSE and New Perspectives on Turkey,  İstanbul. Durakbaşa, A., Karadağ, M. ve Özsan, G. (2007), “The Claims on Citizenship at the Local Level : Local Elites and City Politics,” The 8th Conference of the European Sociological Association, ESA 2007) İskoçya. Durakbaşa,A., Karadağ, M. ve Özsan, G. (2007), “Taşra Kentlerinde Eşraf Aileleri: Aile Stratejileri ve Anlatılar, Antropolojik Açılardan Avrupalılığı Düşünmek: Sınırlar, İmajlar, Kültürler, Türkiye I. Uluslararası Antropoloji Kongresi, Türkiye Antropoloji Derneği, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Uluslararası Kitap Bölümleri Özsan, G. (2015),  “Shopkeepers, Women, and Gendered Narratives”, Writing Women’s Lives International Symposium Conference Proceedings (Selected Papers), Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. (Forthcoming). Durakbaşa, A., Özsan, G., Karadağ, M. (2011),  “Women’s Narratives as Sources for the Study of Eshraf Families”, Women’s Memory: The Problem of Sources, der. Fatma Türe and Birsen Talay Keşoğlu, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s. 153-167. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Özsan, G. (2015), “Türkiye’nin Sosyal Dokusunda Değişen ve Değişmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve Eğitim”, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 50 (Nisan 2015), Ankara. (Forthcoming). Özsan, G. (2010), ”Eşraf Ailelerinin Statü Mücadelelerinde Kadınların Rolü”, Toplum ve Bilim, 2010/118, İstanbul: s.59-91. Özsan, G. (2010), “Beyoğlu’nda Iki Berber: İki Ayrı Anlatı Tipi ve İki Ayrı Erkeklik”, Toplum ve Bilim, 2010/117, İstanbul:86-118. Özsan, G. (2008), “Baltaya İmzasını Atan Usta: Sıcak Demircilik ve Dövme Kastamonu Baltası Üzerine Bir Araştırma”, Folklor/Edebiyat Dergisi.  sayı 56. 2008/4, Ankara:261-276. Diğer Yayınlar Özsan, G. (2010), “Denizli’nin Yerel Tarihinde Bir Fabrikanın Öyküsü: “Zafer ve Yeni Zafer Gazozları”. Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Yayını. Şubat 2010, s. 35-40. Özsan, G. (2009), “Nikbin Olunuz: Ruh ve Beden Arasındaki Muvazene”, Toplumbilim, Beden Sosyolojisi Özel Sayısı, sayı 24, (Gönül Demez ed), Bağlam Yayınları, İstanbul, 2009, s. 97-105. Özsan, G. (2006), ”Kadın Bedeni ve Üreme Teknolojileri”,  Pazartesi Dergisi, Dosya 4 Beden, sayı 111, Ekim-Kasım 2006, s. 41-47. Özsan, G. (2002), “Kadının Üremeye İlişkin Hakları ve Üreme Sağlığı,” Toplumbilim, Feminist Eleştiri Özel Sayısı, S. 15, Bağlam Yayınları, 2002, s. 27-35. Özsan, G. (2001), “Geleneksel ve Modern Tıp Üzerine,” Toplumbilim, Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı, S. 13, Bağlam Yayınları, 2001, s. 77-81. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler Özsan, G. (2014), “Ziya Gökalp’i Farklı Bir Okuma Önerisi”, Sosyoloji Kendisini Tartışıyor-II, Somder Sosyoloji Mezunları Derneği, İstanbul. Özsan, G. (2013), “Türkiye’de ‘Modern Olma’ İdeali ve Modernlik Deneyimleri: Sosyal Bilimlerde Hegemonik Modernleşme Söylemi Üzerine Yeniden Düşünmek”, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla. Özsan, G. Durakbaşa, A. ve Karadağ, M. (2011), ‘Türkiye’de Taşra Kentlerinde Modernleştirici Bir Aktör Olarak Eşraf Aileleri ve Eğitimin Rolü”,  Türk Sosyal Bilimler Derneği 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara. Özsan, G., Durakbaşa, A. ve  Karadağ, M. (2009), “Beş Taşra Kentinde Gündelik Yaşam”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Durakbaşa, A., Karadağ, M. ve Özsan, G. (2006), Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşumu İle İlgili Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme,” V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya. Özsan, G. (2005), “Gizli Diller’in Sosyolojik Bir Okuması: Herkes Kendi Dilini Yaratır,” Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Özsan, G. (2003),Türkiye’de Annelere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları ve Annelik Yaşantısı,” IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. Düzgün, E., Baytekin, A. H., Özsan, G., Kıyak, M., Erbaydar, T. (2004),  “Sosyo-Ekonomik Düzeyi Farklı İki Bölgede Yaşayan İnsanların Sağlığı Algılayışları ve Sağlık Hizmetini Kullanımları,” I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Ankara. İnal, S., Subaşı, F., Kıyak, M.,, Erbaydar, T., Mungan Ay,S.,  Kaldırımcı, M., Ayça, B., Özsan, G., Uzun, S., Avcı, S., Şentürk, E., Alpkaya, U., Odabaş, İ., Hayran, O., Akarçay, V., İde, Z., Eker, H. H. ve Şengil, A. Z. (2004), “Aktif Yaşlanma Projesi: Düzenli Egzersiz ve Spor Aktiviteleri ile Yaşlıların Yaşam Kalitelerinin ve Sağlıklarının Geliştirilmesi,” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya. Subaşı, F., İnal, S., Kaldırımcı, M., Uzun, S., Mungan Ay,S.,  Avcı, S., Özsan, G., Çiftçi, A. (2004), “Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Fonksiyonel Değerlendirme Sonuçları,” X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Antalya. Özsan, G. (2003), “Türkiye’de Annelere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları,” 8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas. Özsan, G., Kıyak, M., Varol, N., ve Polat, M. G. (2003),  “İstanbul’da Sokakta Yaşayan veya Sokakta Çalışan Çocuklar,” 8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas. Şentürk, G. E., Avcı, S.,  Erbaydar, T. ve Özsan, G. (2003), “İstanbul Maltepe İlçesinde Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinin Kullanımı,” II. Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul. Ergölen, H. E., Polat, M. G., Kıyak, M., Özsan, G., Kumbasar, B. ve Özçelik, N. (2003), “İstanbul Valiliği Beyoğlu 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi’nden Hizmet Alan Çocuklara İlişkin Pilot Çalışma,” 8. Halk Sağlığı Günleri, Sivas. Erbaydar, T. Şentürk, G. E., Avcı, S., Özsan, G., Cambazoğlu, C. ve Aydın, O. (2003), “Maltepe Bölgesinde Sağlık Ocakları Kimlere Hizmet Veriyor?”, 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Antalya. Davetli konuşmacı, Sunum ve seminerler Özsan, G. (2013), “Araştırma Sürecinde Kadın ve LGBT Deneyimi”, Somder Sosyoloji Mezunları Derneği, İstanbul.  Özsan, G. (2012), “Sosyal Bilimlerde Bireysel Görüşme Tekniği ve Verilerin Yorumlanması”, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Özsan, G. (2008), “Hekime Yönelik Şiddeti Nasıl Ele Alabiliriz?”, İstanbul Tabip Odası. İstanbul.  Özsan, G. (2007), “Bir Etnografik Çalışma Örneği: Sıcak Demircilik ve Dövme Kastamonu Baltası,” Sözlü Tarih Atölyesi, Bodrum.  Özsan, G. (2003), “Türkiye’de Annelere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları,” Antropoloji Derneği Semineri, İstanbul. Ulusal ve Uluslararası Proje Özsan, G. (2009-2013), “Moda’da Esnafın Günümüzün Ekonomik ve Toplumsal Koşullarına Uyum ve Mücadele Stratejileri” başlıklı Etnografik araştırma. Durakbaşa, A., Karadağ, M. ve Özsan G. (2006-2008), “Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Orta Sınıflar”, Ayşe Durakbaşa (Proje Yürütücüsü), TÜBİTAK destekli proje (TÜBİTAK SOBAG 105K174).  (Araştırmacı) Conseil Sante, EDUSER, SOFRECO (2007) Health Seeking Behaviour Study, Ministry of Health General Directorate of Mother-Child Health and Family Planning and the Delegation of the European Commission to Turkey, Ankara. (Türkiye Üreme Sağlığı Programı Sağlık Arama Davranış Araştırması Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Projesi, 2007 (Uzman-Araştırmacı) Maltepe Başıbüyük Mahallesinde Toplumsal Kalkınma için Sağlığı Geliştirme Projesi, M.Ü Sağlık Eğitim Fakültesi, 2420. Bölge U.R Nüfus ve Kalkınma Grubu RFPD,Göztepe ve Bahçeşehir Rotary Kulüpleri, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Maltepe Belediyesi, Maltepe İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, 2004-2008 (Araştırmacı) “Düzenli Egzersiz ve Sporla Yaşlıların Yaşam Kalitelerinin ve Sağlık Durumlarının Geliştirilmesi” Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, (İstanbul Büyük Şehir Belediyesi arasındaki ortak protokolle),  2003-2006. (Araştırmacı) Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Yakacık Toplum Merkezi Eğitim Projesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 2003-2006. (Araştırmacı).  “İstanbul Valiliği Beyoğlu 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi’nden Hizmet Alan Çocuklara Yönelik Pilot Çalışma”, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 2003 (Araştırmacı). Bilimsel Toplantı Düzenleme Kurulu Üyesi ve Oturum Başkanlığı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Oturum Başkanlığı Görevi, 2013,  Muğla. Türkiye I. Uluslararası Antropoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, ‘Sınırlar, İmajlar, Kültürler’: Antropolojik Açılardan Avrupalılığı Yeniden Düşünmek, Türkiye Antropoloji Derneği, İstanbul, 2007. “Türkiye’de Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar” başlıklı Ulusal Bilimsel Toplantı (Çalıştay) Düzenleme Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 2011.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türkiye Antropoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi. 2002-2006 (iki dönem) Türkiye Antropoloji Derneği Üyesi 2002- Ödül/burs ve Maddi Destekler Ulusal Bilimsel Etkinlik (Çalıştay) Desteği     TÜBİTAK (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) 2011. Uluslararası Bilimsel Etkinlik (Kongre) Desteği     BABKO: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2009. Ulusal Araştırma Desteği TÜBİTAK, “Türkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Orta Sınıflar” başlıklı proje (Proje yürütücüsü: Ayşe Durakbaşa, Araştırmacılar: Meltem Karadağ, Gül Özsan) 2006-2008 (Proje No: 105K174).
17/09/2014
4970 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00