Doç. Dr. Necdet Neydim (Anabilim Dalı Başkanı)

1955 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ödemiş'te tamamladıktan sonra necdet-neydim-195x236İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Almanca Bölümünü bitirdi. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu (1979–1981), M. E. B. İstanbul Yabancı Diller Yüksek Okulu (1980–81), İ. Ü. Basın Yayın Yüksek Okulunda (1983–88) ve Devlet Konservatuarında (1990–1995) öğretim görevlisi, İ.Ü. Yabancı Diller Bölümünde (1985–2003) okutman olarak çalıştı. Yüksek lisansını Edebiyat Fakültesinde Çeviri Kuram ve Uygulamaları Anabilim Dalında tamamladı (1992–96). Necdet Neydim’in Almancadan yaptığı şiir çevirileri (Bertholt Brecht, Peter Haertling, Günter Grass, Erich Kaestner, Erich Fried,Sarah Kirsch, Rilke) İnsancıl, Cumhuriyet Kitap dergi­lerinde; Çocuk Edebiyatı öykü, şiir ve çevirileri Kırmızı Fare, Milliyet Kardeş, Ebe Sobe dergilerinde; Çocuk Edebiyatı üzerine eleştiri yazıları Cumhuriyet Kitap, Dünya Kitap, Vatan Kitap, Virgül, Varlık, Çoluk Çocuk dergilerinde yayımlandı. Alman Çocuk Edebiyatı yazarları Peter Haertling ve Janosch’tan, Avusturya Çocuk Edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger'den çeviriler yaptı. İstanbul’da yayın yapan Açık Radyo’da Lambanın Cini Çocuk Kültürü ve Edebiyatı Programını (Ekim 2002-Nisan 2003) hazırladı ve sundu. Münih Uluslararası Gençlik Kütüphanesinde üç ay araştırmalarda bulunan Nec­det Neydim'in Çocuk ve Gençlik Edebiyatına dönük şiir, öykü, roman ve araştırma kitapları bulunmakta. Alman Dili Eğitimi Çeviri Kuram ve Uygulamaları Bilim Dalında 80 Sonrası Para­digma Değişimi Açısından Çeviri Çocuk Edebiyatı başlıklı çalışmasıyla 2000 yılında doktorasını tamamlayan Necdet Neydim, 2003 yılında Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Almanca, İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabi­lim Dallarında kültür derslerinin yanı sıra Metin İnceleme, Metin Yazarlığına Giriş, Karşılaştırmalı Edebiyat, Yazılı Anlatım, Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Biçem Söylem Çö­zümlemesi, Çeviribilim Alanları, Terimbilgisi, Temel Çeviri Becerileri, Formasyon, dersleri vermiş ve vermektedir. Neydim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde  iki yıl Çocuk Edebiyatı ve Çeviri Çocuk Edebiyatı, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında bir yıl Karşılaştırmalı Edebiyat ve Çeviride Özel Alanlar Edebiyat dersleri verdi. ÇIKEDAD'ın (Çocuk ve İlkgençlik Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği) kurucu başkanı ÇAM(Çocuk Araştırmaları Merkezi) kurucusu, Çocuk Hakları Koalisyonu kurucularından, Çocuk İhmal İstismarını Önleme Platformu Medya Grubu kurucularından, ÇGYD (Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği) yönetim kurulu üyesi, TÇYOV (Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı) yönetim kurulu üyesi. Necdet Neydim'in uzman olduğu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı inceleme araştırma ve eleştiri dergisi için bkz.  www.sozelti.com           
28/12/2012
7747 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00