Yedi Özgür Sanat ve İnsan

ef_konferanslari_002

 

Edebiyat Fakültesi Konferansları II

 

Yedi Özgür Sanat ve İnsan

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken

 

20 Aralık 2016, Salı / Saat: 17:00 / Yer: Amfi 5

 

 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen Edebiyat Fakültesi Konferansları’nın  “Üniversite” temalı dizi konuşmalarının ikincisi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken  tarafından yapılacaktır. Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken’in “Yedi Özgür Sanat ve İnsan” başlıklı  konferansı, 20 Aralık 2016 Salı günü, saat 17:00’da, Edebiyat Fakültesi Amfi 5’te gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken

 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir. 1987 yılında “Seneca’nın De Providentia’sında Tanrı ve İnsan” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 1990 yılındaysa “Quintilianus’ta Çocuk ve Yetişkin Eğitimi ve Günümüzle Bağlantıları” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Aldığı bursla Perugia, Universita Italiana Per Stranieri’de İtalyanca eğitimi almıştır; 1990 yılında aynı üniversitede Latina Lingua e Cultura seminerlerine katılmıştır. Türkiyede ilk defa antikçağ eserlerinin özgün dillerinden çevrilerek iki dilli edisyonlar şeklinde yayımlanması amacını güden Humanitas dizisinin editörlüğünü yürütmüştür. Seneca, Cicero, Boethius, Augustinus, Thomas More, Erasmus gibi önemli düşünür ve edebiyatçıların eserlerini özgün dillerinden çevirerek dilimize kazandırmıştır. 2001 yılından bu yana Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanlığını yürüten hocamız, Rhetorica ve Roma’nın Gizem Dinleri adlı kitapları başta olmak üzere antikçağ ve ortaçağ kültürü ve felsefesi konularında gerek ulusal gerekse uluslararası nitelikte çok sayıda kitap, çeviri ve makaleye imza atmıştır.

Bazı Yayınları

 

Kitaplar (Telif veya Tercüme)

 

Descartes. Yöntem Üzerine Konuşma, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2015 (İlk Baskı: Kabalcı Yayıncılık, 2013).

Descartes. Metafizik Üzerine Düşünceler, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2015 (İlk Baskı: Kabalcı Yayıncılık, 2013).

Boethius. Felsefenin Tesellisi, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2015 (İlk Baskı: Kabalcı Yayınevi, 2006).

Vergilius. Georgica: Çiftçilik Sanatı, Veritas: Yunan ve Latin Klasikleri, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2015 (İlk Baskı: Yapı Kredi Yayınları, 2006).

Eski Yunan ve Roma’da Büyü ve Büyücülük, Bölüm 1: Daniel Ogden. Bağlama Büyüleri: Yunan ve Roma Dünyasında Beddua Levhaları ve Voodoo Bebekleri, Eyüp Çoraklı ile birlikte, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2015.

Latince Güzel Sözler Antolojisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2015.

Renatus Descartes. Passiones sive Affectus Animae: Duygular ya da Ruh Halleri, Veritas: Yunan ve Latin Klasikleri, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2015.

Seneca. De Providentia: Tanrısal Öngörü, Veritas: Yunan ve Latin Klasikleri, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014 (İlk Baskı: Kabalcı Yayıncılık, 2007).

Spinoza. Ethica, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014 (İlk Baskı: Kabalcı Yayınevi, 2011).

Felsefecilere Özel Latince. Descartes Latince Öğreniyor, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014.

St. Augustinus. İtiraflar, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014 (İlk Baskı: Kabalcı Yayınevi, 2010).

Thomas More. Ütopya, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014 (İlk Baskı: Kabalcı Yayınevi, 2009).

Francis Bacon. Yeni Atlantis, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014 (İlk Baskı: Kabalcı Yayınevi, 2008).

Campanella. Güneş Ülkesi, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014 (İlk Baskı: Kabalcı Yayınevi, 2008).

Erasmus. Deliliğe Övgü, Felsefe Dizisi, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014 (İlk Baskı: Kabalcı Yayınevi, 2009).

Antikçağ Felsefesi. Homeros’tan Augustinus’a Bir Düşünce Serüveni, İstanbul: Alfa Basım Yayım, 2014.

Catullus. Bütün Şiirleri (Veronalı Catullus’un Kitabı), E. Alova ile birlikte, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.

Ovidius. Aşk Sanatı, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010.

Magna Charta: Büyük Sözleşme, Humanitas: Yunan ve Latin Klasikleri, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009.

Seneca. Troialı Kadınlar, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

Seneca. Medea, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

Seneca. Phaedra, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

Apuleius. Metamorphoses (Altın Eşek), Humanitas: Yunan ve Latin Klasikleri, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2006.

Iuvenalis. Saturae: Yergiler, E. Alova ile birlikte, Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.

Cicero. De Amicitia: Dostluk Üzerine, İstanbul: Homer Kitabevi, 2005.

Paulus’un Kutsal Görev Gezileri ve Anadolu Halklarına Mektupları, İstanbul: Homer Kitabevi, 2003.

Roma Dini, İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2003.

Antikçağda Yaşamın ve Ölümün Bilinmezine Yolculuk: Roma’nın Gizem Dinleri, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000.

Publius Ovidius Naso. Epistulae Ex Ponto: Karadeniz’den Mektuplar, Kazım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999.

 Antikçağda Doğan Bir Eğitim Sistemi: Rhetorica. Roma’da Rhetorica Eğitimi, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1995.

Eskiçağda Spor, İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 1995.

 

Makaleler (Ulusal ya da Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış)

 

“Geçmişi Unutturan Nehir: Lethe,” Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2012, vol. 141, s. 61-67.

“Ipse Dixit,” Sosyoloji Dergisi, 2011, vol. 22, s. 1-18.

“Roma’nın Dilinden Anlamak,” Hece Dergisi (Özel Sayı: Şehirlerin Dili), 2009, vol. 150/151/152, s. 274-278.

“Uzaklarda Bir Diyar: Civitas Solis,” Sosyoloji Dergisi, 2009, vol. 18, s. 15-24.

“Apuleius ve Başkalaşım,” Hece Dergisi (Özel Sayı: Edebiyatta Dönüşümler/Başkalaşımlar), 2008, vol. 137, s. 67-73.

“Catullus’un Şiirlerinden Yansıyan Şakalaşma Örnekleri,” Cogito, 2001, vol. 26, s. 126-131.

“A Philological Approach to Thales’ Water Parable. What Does Thales Mean With Water?” Philosophical Inquiry, 2001, vol. 23, s. 103-111.

 “Iuvenalis’in Sürgünü ve Mısır İzlenimleri,” Lucerna: Klasik Filoloji Araştırmaları, 2000, vol. 5, s. 22-31.

“Roma’da Takvim,” Cogito, 2000, vol. 22, s. 101-111.

“De Providentia’da Ölüm Anlayışı” Felsefelogos, 2000, vol. 12, s.143-152.

“Carpe Diem: Horatius’un Yaşam Anlayışı,” Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 2000, vol. 96, s. 36-43.

“Roma: Sorunlu Bir Kent. Iuvenalis’in 3. Yergisi,” Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 1999, vol. 91, s. 32-39.

 “Catullus’un Şiirlerinde Küçük Asya Gezisinden Kesitler,” Lucerna: Klasik Filoloji Araştırmaları, 1998, vol. 4, s. 18-24.

“Rhetorica Ad Herennium’da Sözcük ve Anlam Sanatları,” Lucerna: Klasik Filoloji Araştırmaları, 1996, vol. 3, s. 12-30.

“Pro Archia ve Rhetorica Teknikleri Üzerine Bir Deneme-2,” Kuram, 1995, vol. 9, s. 51-56.

“Pro Archia ve Rhetorica Teknikleri Üzerine Bir Deneme-1,” Kuram, 1995, vol. 8, s. 49-54.

“Genç Plinius’un Mektupları Işığı Altında Roma Yaşamından Kesitler,” Anadolu Araştırmaları, 1994, vol. 13, s. 215-230.

“Latinlerde Dil Bunalımı,” Lucerna: Klasik Filoloji Araştırmaları, 1994, vol. 2, s. 11-17.

“Antikçağda ‘Psykhe’ Kavramına Genel Bir Bakış,” Felsefe Arkivi, 1994, vol. 29, s. 75-85.

“Cicero’da Mantık,” Lucerna: Klasik Filoloji Araştırmaları, 1992, vol. 1, s. 25-29.

“Stoa Mantığı,” Felsefe Arkivi, 1991, vol. 28, s. 287-308.

“Thales’in Arkhe’si Üzerine Filolojik Bir İnceleme,” Felsefe Tartışmaları, 1988, vol. 3, s. 70-75.

08/12/2016
1880 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00