Günümüz Dünyasında Hakikat ve Üniversite

sosy

Edebiyat Fakültesi Konferansları I

 

Günümüz Dünyasında Hakikat ve Üniversite
Prof. Dr. Cengiz Çakmak

29 Kasım 2016 Salı / Saat: 17.00

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yeni bir konferans dizisine başlıyor: Edebiyat Fakültesi Konferansları.

İlk konferans, Günümüz Dünyasında Hakikat ve Üniversite başlığı ile İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Cengiz Çakmak’ın yapacağı konuşmayla başlayacaktır.

Konferans 29 Kasım 2016 Salı günü saat 17:00’de Edebiyat Fakültesi Amfi-5’te gerçekleştirilecektir.

 

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

Prof. Dr. Cengiz Çakmak, lisans ve lisansüstü eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonraları doçentlik ve profesörlüğünü de bu bölümde almış ve şimdi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Felsefe alanında özellikle antik yunan felsefesi ve çağdaş anglosakson felsefe üzerine uzmanlaşmıştır. Bunun yanı sıra ahlak, siyaset ve biyo-etik gibi güncel tartışma alanlarında gerek özel akademik toplantılarda gerek halka açık toplantılarda pek çok bildirisi vardır.

Antik Yunan felsefesinde özellikle Pre-Sokratikler, Platon ve Sophistler üzerine çalışmış ve yayınlar yapmıştır. Herakleitos’un bütün fragmanlarının çevirileri ile onlara dair yorumları kapsayan bir kitabın yanı sıra “Gorgias’ın Düşünce Tutumunda Gerçeklik ve Bildirişim”, “Ksenophanes’in Bilgi Anlayışı” ve “İlk Filozofların Dil Hakkındaki Görüşleri” gibi makaleleri bulunmaktadır.

Çağdaş felsefede ise analitik felsefe ve özellikle Frege ve Wittgenstein gibi filozoflar üzerinden anlam felsefesi üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yine bu alanda “Schopenhauer & Wittgenstein: The Unsayable”, “Susma ve İfade Edilemeyen” ve “Wittgenstein ‘da Dil ve Felsefe İlişkisi” gibi çeşitli yayınları vardır.

Bazı Yayınları

Çakmak C., “Herakleitos Fragmanlar: Çeviri Ve Yorum”, Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2005
Çakmak C., “Homeros Ve Hesiodos’un Mitolojik Dünya Görüşlerinin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Seminerleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, Çakmak C., “Prof. Dr. Teoman Duralı’nın “İngiliz-Yahudi Medeniyeti” Adlı Kitabının Felsefî Açıdan Eleştirisi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Seminer, İSTANBUL, TÜRKİYE
Çakmak C., “Antikçağda Felsefe Ve Tragedia İlişkileri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE
Çakmak C., “Eleştirel Felsefe Açısından Felsefe Dışı Söylemlerin Konumu”, Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Seminer, İSTANBUL, TÜRKİYE, – , cilt.1, ss.1-
Çakmak C., “Yunan Ve Sümer Mitoslarının Karşılaştırmalı İncelemesi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE, – , ss.0-
Çakmak C., “Spekülatif Ve Analitik Felsefe Tavırları Arasındaki Farklar””, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE
Çakmak C., “İlk Filozoflarda Bilgi Anlayışı””, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, Çakmak C., Dürüşken Ç., “Some Remarks On The Cultural Basis Of The Greek Philosophy”, İstanbul – Viyana Felsefe Çevresi Toplantıları IV Bildirileri, İSTANBUL, TÜRKİYE,
Çakmak C., “Aklın Sınırları İçinde Çöl: Aydınlanma Felsefesi Ve Modernizm İlişkileri”, Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 1-1 Mayıs 1997
Çakmak C., “Wittgenstein’in Eleştirel Felsefesi”, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 1-1 Nisan 1996
Çakmak C., “Susma Ve İfade Edilemeyen”, Felsefe Arkivi, cilt.31, ss.13-27, 2007
Çakmak C., “Herakleitos’ta Uyku Ve Rüyalar”, İnsancıl, cilt.4, ss.1-7, 2005
Çakmak C., “Herakleitos Septik Miydi ?”, insancıl, cilt.7, ss.1-6, 2005
Çakmak C., “Herakleitos’ta Kader Anlayışı”, İnsancıl, cilt.6, ss.1-6, 2005
Çakmak C., “Herakleitos’ta Çocuk Ve Oyun Metaforu”, İnsancıl, cilt.5, ss.1-6, 2005
Çakmak C., “Banyo Küvetinde Balık Avlamak”, İnsancıl, cilt.11, ss.5-7, 2004
Çakmak C., “Schopenhauer & Wittgenstein: The Unsayable”, Philosophıcal Inquiry, no.1, ss.115-124, 2003
Çakmak C., “İlk Filozofların Dil Hakkındaki Görüşleri”, Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.11-16, 2000
Çakmak C., “Platon’un Dil Felsefesi Üzerine Görüşleri”, Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.17-22, 2000
Çakmak C., “Isagoge’nin Felsefe Tarihindeki Önemi”, Felsefelogos, cilt.3, ss.145-147, 2000
Çakmak C., “Logico-Philosophicus’un Temel Özellikleri”, Felsefelogos, cilt.2, ss.177-193, 1999
Çakmak C., “Sümer ile Babil Mitolojilerinin Temel Kabulleri Üzerine Bir Araştırma”, Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.7-19, 1999
Çakmak C., “Phusis’den Res Ekstensa’ya Doğa Ve Teknik Anlayışları”, Felsefelogos, cilt.1, ss.77-97, 1999
Çakmak C., “Wittgenstein ‘Da Dil Ve Felsefe İlişkisi”, Felsefe Arkivi, ss.141-157, 1997
Çakmak C., “Platon’da Gerçekliği Tasvir Eden Önermelerin Yapısı Hakkında Bir Çalışma”, Felsefe Arkivi, ss.123-139, 1997
Çakmak C., “Ksenophanes’in Bilgi Anlayışı”, Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.36-53, 1996
Çakmak C., “Alkmaion Ve Deneysel Bilginin Temelleri”, Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.18-28, 1994
Çakmak C., “Gorgias’ın Düşünce Tutumunda Gerçeklik Ve Bildirişim”, Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.21-25, 1992

18/11/2016
1546 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00