Sosyoloji Günleri XLV: “Kentsel Dönüşümde Talepler, Beklentiler, Riskler ve Sorunlar”

Sosyoloji Günleri  XLV

Prof. Dr. Asuman TÜRKÜN

16 Şubat 2016, Salı / 14:00  Edebiyat Fakültesi Amfi 5

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Sosyoloji Günleri” toplantılarının kırk beşincisi “Kentsel Dönüşümde Talepler, Beklentiler, Riskler ve Sorunlar” başlığı ile Prof. Dr. Asuman TÜRKÜN’ün vereceği konferansla devam edecektir.

Konferans 16 Şubat 2016, Salı günü saat 14:00’da Edebiyat Fakültesi Amfi 5’te gerçekleştirilecektir.

SOGU45-_Afis_02a

Prof. Dr. Asuman TÜRKÜN

 

Asuman Türkün, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu; Yüksek Lisans ve doktora derecesini yine ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden aldı. Aynı bölümde dört yıl asistanlık yaptıktan sonra 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım Bölümü’ne, 2003 yılında ise Siyaset Bilimi Bölümü’ne geçti. Doçentlik derecesini Ekim 2004’te “Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası” üzerine aldı. 2006 yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde görev yapmaktadır. 2008-2010 yıllarında TÜBİTAK’ın desteklediği “İstanbul’da Eski Kent Merkezleri ve Gecekondu Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm ve Sosyo-Mekansal Değişim” adlı projenin yürütücülüğünü yapmış ve altı dönüşüm mahallesinde araştırmalarını sürdürmüştür. Bu araştırmanın sonuçları, “Mülk Mahal İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm” (2014) adlı kitapta yayımlanmıştır. Araştırma alanları arasında sanayi coğrafyası, kentsel dönüşüm, sosyal bilimlerde metodoloji ve kadın araştırmaları bulunmaktadır. Bu konularda farklı dergilerde ve kitaplarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Yayınlarından bazıları şunlardır:

 • Eraydın, A., & Erendil-Türkün, A. (1999). Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği. Ankara: Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
 • Türkün, A. (2015). Kentsel Dönüşümü Yeniden Düşünmek: Mevcut Uygulamalar ve Hakim Söylem Üzerinden Bir Değerlendirme. Neden Nasıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm (pp. 285-332). Kalenderhane mah. Cemal Yener Tosyalı cad. Şehzade Cami Sk. No. 3 Fatih İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Türkün, A. (2015). Kentsel Dönüşümün Toplumsal Maliyeti: Yeni Konut Alanlarında Bıçak Sırtı Yaşamlar. Marka Takva Tuğra (pp. 139-148). Tarlabaşı Blv. Kamerhatun mah. Alhatun sok. No: 25 Beyoğlu İstanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı.
 • Türkün, A. (2015). Kentsel Dönüşümün Toplumsal Maliyeti: Yeni Konut Alanlarında Bıçak Sırtı Yaşamlar. Marka Takva Tuğra (pp. 139-148). Tarlabaşı Blv. Kamerhatun mah. Alhatun sok. No: 25 Beyoğlu İstanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı.
 • Türkün, A., & Ünsal, B. Ö. (2014). Neoliberal Kentsel Dönüşüm: Kentsel Alanlarda Sınıfsal Tahliye, Yoksullaşma ve Mülksüzleşme. Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm (pp. 17-42). İnönü cad. 43/A Kuştepe Şişli 34387 İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Türkün, A., Aslan, Ş., & Şen, B. (2014). 1923-1980 Döneminde Kentsel Politikalar ve İstanbul’da Konut Alanlarının Gelişimi: Mevzuat, Aktörler ve Hakim Söylem. Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm (pp. 45-78). İnönü cad. 43/A Kuştepe Şişli 34387 İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Türkün, A. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Yoksullaşma Sarmalı. Mimarlık, Kent ve Yoksulluk (pp. 8-18): TMMOB.
 • Türkün, A. (2007). Kentsel Turizm ve Sosyo-Mekansal Sürdürülebilirlik. Mimarlık ve Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı (pp. 195-201): Mimarlar Odası.
 • Türkün, A. (2015). Kent Sınıf İktidar. Şehit Adem Yavuz sok. Hitit apt. 14/1 Kızılay, Ankara: Phoenix.
 • Türkün- Erendil, A., Ulusoy, Z., (2002). Reinvention of tradition as an urban image: the case of Ankara Citadel. Environment and Planning B: Planning and Design, 29(5), 655-672.
 • Türkün, A., & Yapıcı, M. (2008). Kentsel Dönüşüm ve Yasaların Araçsallaşan Rolü. İktisat Dergisi(499), 48-58.
 • Türkün, A. (2015, Şubat). Türkiye’de ve Dünyada Kentsel Dönüşüm Uygulamaları. Yerel Yönetimler Kentleşme ve Demokrasi. TMMOB Mimarlar Odası, (pp. 54-60). TMMOB Mimarlar Odası Ankara.

 

09/02/2016
1054 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00