Kazak Tarihi ve Kültürü / Kazakça’nın Güney Ağızları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Prof. Dr. Abdülvahap Kara: “Kazak Tarihi ve Kültürü”

Arş. Gör. Hüseyin Bozkurt: “Kazakça’nın Güney Ağızları”

16 Aralık 2015

22/12/2015
1536 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ordu Cad. No: 6, 34459 Laleli / İstanbul
Tel: 0 (212) 455 57 00