İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, SNELA 2022 Sempozyumu'na Ev Sahipliği Yapıyor

Yakındoğu Peyzaj Arkeolojisi Topluluğu’nun III. Uluslararası toplantısı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi himayelerinde ve evsahipliğinde 2-4 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. 

SNELA’nın 2022 toplantısının konusu “Yakındoğu’da Kaynak Kullanımının Arkeolojisi ve Antropolojisi” olarak belirlenmiştir. Toplantı, zengin ve geniş bir coğrafyada kaynakların kullanımını kuramsal bir bakış açısıyla değerlendirmeye açmayı amaçlamaktadır. 

Toplantısının ana temalarını, ‘’kaynak kullanımının arkeolojisi ve antropolojisine sosyal yaklaşımlar, kaynak kullanım biçimleri ve uzak mesafe ticareti, antik teknolojiler ve teknolojinin transferi, politik ekonomi ve sosyal karmaşanın kaynak kullanımı üzerinden incelenmesi, kaynak kullanımının paleo-çevreye üzerindeki etkileri’’ oluşturmaktadır. 

Toplantıda değerli/yarı-değerli taşlardan madene, tuzdan bitüme, ağaçlardan suya, bitkilerden yakıtlara kadar binlerce yıldır hayatın vazgeçilmez parçaları olan doğal kaynaklar, sosyal, politik ve ekonomik boyutlarıyla disiplinler arası bir bakış açısıyla tartışmaya açılacaktır. 

SNELA 2022’nin her biri kendi alanında öncü konuşmacıları Kristian Kristiansen, Aren Maeier ve Jan Gerrit Decksen katılımcılar için kuramsaldan yazılı kayıtlara geniş bir perspektif çizecek; yuvarlak masa toplantıları ile tartışmalara zenginlik katacaklardır. 

SNELA 2022 toplantısı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Öğretim Üyesi Gonca Dardeniz’in başkanlığında, Toronto Üniversitesi’nden Timothy Harrison ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Bülent Arıkan’ın yürüttüğü bir komite tarafından organize edilmektedir. Uluslararası bu sempozyumun, Bilim Komitesi’nde beş farklı ülkeden alanında uzman bilim insanları yer almaktadır. 

SNELA 2022 SEMPOZYUMU İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TILAYINIZ