Politik Felsefe Günleri 3: Politik Felsefe Nedir?

Politik Felsefe Günleri 3: Politik Felsefe Nedir?
23 Ekim 2018 Salı (Edebiyat Fakültesi Kurul Odası)

 
AÇILIŞ: Prof. Dr. Hayati Develi,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

I. OTURUM (10:00 - 13:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Çakmak

1. Dr. Cengiz Çevik: "Antik Yunan'da Felsefe ya da Politik Felsefe"
2. Doç. Dr. Funda Günsoy: " Teolojik-Politik Problem ve Politik(a) Felsefe(si)"
3. Doç. Dr. Armağan Öztürk: "Demokratik rasyonellik temelli politik felsefe"
4. Dr. Tacettin Ertuğrul: "Politik Felsefe ve Teknik"

YEMEK ARASI

II. OTURUM (14:00- 17:00)

5. Doç. Dr. M. Ertan Kardeş: "Politik Felsefe Nedir? Ayrımlar ve Farklar"
6. Doç. Dr. Ateş Uslu: "Politik Felsefe ve Diyalektik"
7. Doç. Dr. Kurtul Gülenç: "Politik Felsefe ve Normativite"
8. Prof. Dr. Cengiz Çakmak: "Politik Yargı olarak Politik Felsefe"

Afiş Tasarım: Öğr. Gör. Atıf Serdar Demirci

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü etkinliğidir.Yaklaşan Etkinlikler

Yunan Dünyasında Osmanlı İzleri: Kültürlerarası Bir Diyalog

Yunan Dünyasında Osmanlı İzleri: Kültürlerarası Bir Diyalog

Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinliği

Osmanlı Romanı Mekânı ve Mimarlığı Nasıl Görmez

Sosyoloji Günleri

Sosyoloji Günleri Konferansı

Konum