ASIALEX 2019: Lexicography: Past, Present and Future

13. ULUSLARARASI ASYA SÖZLÜKBİLİMİ KONFERANSI

Asya Sözlükbilimi Topluluğu (Asian Association for Lexicography, ASIALEX) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Asya Sözlükbilimi Topluluğu Konferansı; kuruluşunun 22. yılında, 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü koordinasyonunda İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasında ASIALEX 2019 Past, Present, and Future başlığı ile yapıldı.

30 farklı ülkeden 45 farklı üniversite, enstitü ve teknoloji şirketinin katıldığı kongrede 4 davetli konuşmacı ile 70 bilim insanı kongrede bulunmuş ve 61 sunum gerçekleşmiştir.

Üç gün süren kongre boyunca İsrail ve Fransa merkezli 2 teknoloji şirketi, Lexicala ve IDM Group ile Slovenya merkezli Sözlük Araştırma Enstitüsü Elexis birer çalıştay düzenlemiştir.

Kongrenin ilk günü, kongre düzenleyicisi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümünden Dr. Mehmet Gürlek’in açış ve hoş geldiniz konuşması başlamış, Hong Kong University of Science and Technology’den davetli konuşmacı Amy Chi’nin  “Dictionary use training in the EFL classroom: Are English teachers prepared for the task?” başlıklı konuşması ile devam etmiştir. İlk gün öğleden önce 4 parelel oturum ile devam etmiştir. Öğleden sonraki bölüm ise University of Pretoria’dan  davetli konuşmacı Danie Prinsloo’nun “A Perspective on the Past, Present and Future of Lexicography with Specific Reference to Africa” başlıklı konuşması ile başlamış ve yine 4 paralel oturum ile sürmüştür.

Kongrenin ikinci günü İstanbul Universitesi’nden  Hayati Develi’nin  “A Thousand Year Old Monument of Asian Lexicography: Divanü Lugati’t-Türk Of Mahmud Al Kashgari (The Dictıonary Of Turkish Dialects)” başlıklı konuşması ile başlamış, dünya sözlükbilimi topluluklarının sunumlarıyla devam etmiştir. Sözlükbilimi topluluklarından  EMLex (Rufus H. Gouws), Elexis (İztok Kosem), EuraLex (Gilles-Maurice de Schryver), Afrilex (Victor Mojela), Globalex (Ilan Kernerman) topluluk haberlerini paylaşmıştır. Kongre İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü girişinde grup fotoğrafı çekilerek  devam etmiştir. Paralel oturumlardan sonra kongrenin öğleden sonraki bölümde AsiaLex Genel Kurul Toplantısı icra edilmiş, topluluğun yeni başkanı ve yönetim kurulu üyeleri belirlenmiştir. İkinci günün akşamı katılımcılar Boğaz turuna davet edilerek gala yemeği düzenlenmiştir.

Kongrenin üçüncü günü Ghent Üniversitesi’nden davetli konuşmacı Gilles-Maurice de Schryver  “Past, Present and Future in Asian Lexicography” başlıklı konuşması ile başlamış, parelel oturumlarla devam etmiştir. Öğleden sonraki oturumlardan sonra kapanış konuşması ile kongre tamamlanmıştır.

Üç gün süren kongrede elektronik  sözlükbilimi, genel amaçlı sözlükbilimi,  sözlükbilimine bilişsel yaklaşım, iki dilli sözlükbilimi, pedagojik sözlükbilimi, sözlük kullanımı çalışmaları, uzmanlık alanı sözlük bilimi ve tarihî sözlük bilimi ve akademik sözlükbilimi alanında bildiriler dinlenmiştir. Her açıdan oldukça başarılı geçmiş, olası iş birliği olanakları tartışılmış, hem sözlük ve derlem çalışmalarındaki yeni teknolojiler hem de sözlükbilimi alanındaki yeni çalışmalar konuşulmuştur.


Yaklaşan Etkinlikler

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Leh Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Polonya İstanbul Başkonsolosluğunun Ortak Sergisi

II. Çeviribilim Doktora Araştırmaları Çalıştayı

Ulusal Akşit Göktürk'ü Anma Toplantısı

Dil ve Kültür: Ortak Paylaşımlar

Üsküp/İstanbul Kentsel Kültürel Kimlikler

Konum