İdari bürolar


Vekil Fakülte Sekreteri

Alihan Kılıç


Dekanlık Sekreterleri

                        boş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu

Şebnem YILDIRIM

dahili: 15646 - 15643
boş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


Birsen BASKIN

dahili: 15687

                                            

​YAZI İŞLERİ BÜROSU

    Yazı İşleri Büro Şefi     

    Teknisyen Sinan KAYA

    Tel: 0 212 455 57 00      Dahili: 15845

    Tel: Direk Hat: 0 212 455 57 99

    E-Posta: sinankaya@istanbul.edu.tr


   Bilgisayar İşletmeni 

   Memur Muammer MUKUL

   Tel: 0 212 455 57 00      Dahili: 15845

   Tel: Direk Hat: 0 212 455 57 99

   E-Posta: muammermukul@istanbul.edu.tr
   Bilgisayar İşletmeni 

   Memur Mutlu YILDIRIM

   Tel: 0 212 455 57 00      Dahili: 15845

   Tel: Direk Hat: 0 212 455 57 99

   E-Posta: ymutlu@istanbul.edu.tr


   Memur Cansu ÖZDEMİR

   Tel: 0 212 455 57 00      Dahili: 15983

   Tel: Direk Hat: 0 212 455 57 99

   E-Posta: cansu.ozdemir@istanbul.edu.tr
boş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


Ayniyat Saymanı İnci TIĞLI

Tel: 0 212 455 57 00      Dahili: 15983

   Tel: Direk Hat: 0 212 455 57 99

                             
Formlar:     

fakulte-etkinlik-formu

gezi-izin-formu

Yazı İşleri Bürosu İş Süreçleri 1

Yazı İşleri Bürosu İş Süreçleri 2

Hata Usulsüzlük ve yolsuzluk Bildirim Yönergesi

Hata Usulsüzlük Yolsuzluk Bildirim Formu

Yazı İşleri Bürosu Hizmet StandartlarıAyniyat ve Levazım Bürosu

                        boş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


Sevim BAYRAK  [şef]     

dahili: 16010 / sevimb@istanbul.edu.tr


 boş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


 

Sevda EFE

dahili: 16010 / svdylmz@hotmail.com

 
boş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucuZeynel OKTAY

dahili: 16010 / zoktay@hotmail.comboş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucuEngin BAYSAN

Dahili: 16040

boş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


Şef Mehmet AKARSAU

Dahili:16040

mehmet.akarsu@istanbul.edu.tr

.Mali İşler Bürosuboş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


Sevdiye YILMAZ   (ŞEF)

Dahili: 15844 / sevdye@hotmail.comboş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


Özgür ŞİMŞEK

dahili: 15814 / osimsek@istanbul.edu.trboş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


Nursel SATILMIŞ

dahili: 15844 / asistannnn@hotmail.comboş resim çerçevesi ile ilgili görsel sonucu


Muhammed Tayran ÜNAL

Dahili: 15844  muhammed.unal@istanbul.edu.tr


Formlar

Fakültemizce Desteklenenler İçin Banka Beyannamesi

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (BAP Destekliler)

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Fakülte Destekliler)

Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi

Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi


 

                                                                                        
                       Maaş İşleri Bürosu

  Mehmet GÜNDÜZ
  Dahili: 15846 / edmaas@istanbul.edu.tr


                     
                       Mücahit AKI  
  Dahili: 15846 / mucahit@istanbul.edu.tr                                                                                                                                                                                                                                                                      


               Muhammet KARAMANLİ

                                                                                                                                                      Dahili: 15846 /mkaraman@istanbul.edu.tr
  İdare Amirliği

  İbrahim BAŞAR   

  [idare amiri]  

  dahili: 15832 / basar_1959@hotmail.com  Dursun TOPELMA  

  [idare amiri yardımcısı]       

  dahili: 15832