Amaç

    İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi, Prof Dr. Afif Erzen müdürlüğünde faaliyete başladığından günümüze kadar aralıksız olarak bilimsel etkinliklerini sürdürmüş bir kurumdur.  1950’lerde Doğu Anadolu Bölgesi’nde coğrafyanın sunduğu olumsuz koşullara rağmen bölgede arkeolojik survey ve kazılar yapan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Afif Erzen bu çalışmalarının yarınlara daha geniş ve rahat imkanlarla aktarılabilmesi için çok çaba sarfetmiştir.  Afif Hoca’nın her türlü zorluğu alt ederek çalışmalarına devam etmesi ve kendisinden sonra bu çalışmaları devam ettirecek ve daha ileriye götürecek öğrenciler, araştırmacılar, bilim insanları ve bilgiyi paylaşan akademisyenler yetiştirebilmesinin gereği olarak kurulan Araştırma Merkezimiz 1967’den beri Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. Van İli’nde 13 dönümlük bir arazide inşa edilen Araştırma Merkezi yerleşkesi zamanın şartlarında çok donanımlı teknik ekipmana sahip olsa da şimdilerde bu teknik ekipman açığını yetiştirdiği biliminsanları ile kapatmaya gayret etmektedir.

   Alan bilgisi ve uygulama sahası bakımından teorik bilgilerini pratiğe aktarmak zorunda olan arkeoloji, eskiçağ tarihi, antropoloji, sanat tarihi, koruma onarım, coğrafya, mimarlık bölümlerinin öğrencileri Merkezimiz bünyesindeki çalışma ve projelerde yer alarak alanlarında uzmanlaşmak adına önemli bir adım atmaktadırlar. Yetişen öğrenciler, araştırmacılar alanlarında uzman biliminsanları olabilmek için Bölgede sürdürdükleri çalışmaları Merkezimiz olanakları ve kurumsal güvencesiyle billim dünyasına sunabilmektedirler.

    Van Gölü Havzası, İran batısı, Transkafkasya, doğu ve güneydoğu Anadolu kültürleri hakkında yürütülen çalışmalar Tunç Çağı, Erken Demir Çağı, Demir Çağı, Urartu, Pers, Ortaçağ, Osmanlı yakınçağı gibi çeşitli dönemlerin uzmanları tarafından araştırılmaktadır.

    Yapılan kazı ve yüzey araştırmaları birçok disiplinden biliminsanını bir araya getirerek disiplinler arası çalışmaların önemini vurgulamakta ve bu multi-disipliner çalışmalar giderek artmaktadır.

  Merkez bünyesinde yapılan çalışmaların bilim dünyasına duyurulması için sergi, konferans ve sempozyumlar düzenlemek ve bu sempozyumları sadece Van’da ve Doğu Anadolu’da değil İstanbul gibi bilim ve kültür merkezlerinde gerçekleştirmek bilginin paylaşılması açısından Merkezimizin önemli misyonlarındandır.

   Sadece bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenleyerek belli bir zümreye hitap etmek ve hizmet vermek yerine halk ile bütünleşerek ortak kültür içerisinde öncü olmak daha doğrudur. Bu amaçla kültürümüze ilgili insanların özellikle çocukların katılabileceği projeler düzenlenmektedir. Merkezimiz bünyesinde gerek çocukları bilgi ve bilinçlendirmeye yönelik aktif atölye çalışmaları düzenlenmekte gerekse sosyal sorumluluk kapsamında afetlerle canı yanmış insanımızın yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için İstanbul Üniversitesinin temsilcisi olarak çabalamaktayız. Amacımız her ne kadar bilimsel etkinliklerimizi dünyaya duyurmak, biliminsanı yetiştirmek ve yarınların mirasını yüceltmek olsa da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi olarak bu mukaddes görevin halktan kopuk olarak yapılamayacağını biliyoruz.

08/03/2013
1128 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00