Urduca Seyahatnamelerde İstanbul ve Kahire Semineri

Türkiye'de Urdu Dili Eğitiminin 100.yılı kapsamında anabilim dalımız, Mısır Kültür ve Eğitim İlişkileri Merkezi ile birlikte "Urduca Seyahatnamelerde İstanbul ve Kahire" isimli bir seminer düzenlemiştir. Seminer üniversitemiz Şarkiyat Araştırmaları Merkezi'nde 25 Nisan 2016 tarihinde saat 14:00'da yapılmıştır.

Çeşitli vesilelerle Hindistan-Pakistan alt-kıtasından İstanbul ve Kahire’ye giden seyyahların Urduca olarak kaleme aldıkları seyahatnamelerde, İstanbul ve Kahire’nin eğitim, kültür, sosyal yaşam gibi pek çok alanda yazılarına nasıl yansıdığı konuşmacılar tarafından ele alınmıştır. Konuşmacılar ve konuları: ---------------------------- Dr. Eymen Abdülhalim Mustafa: "Hafız Abdurrahman Amritsarî'nin Seyahatnamesinde İstanbul ve Kahire İmajı" Dr. Mohammad Rashid: "Munşi Mahbub Alem'in Seyahatnamesi'nde İstanbul ve Kahire'de Eğitim" Dr. Arzu Çiftsüren: "Şibli Numani'nin Seyahatnamesi'nde İstanbul ve Kahire'de Sosyal Hayat"

vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
vafa seminer new green vafa seminer new green vafa seminer new green
25/04/2016
530 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00