Muhammed İkbal Paneli

Türkiye'de Urdu Dili ve Edebiyatı eğitiminin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve ayrıca Pakistan'ın milli şairi Muhammet İkbal’in doğum günü vesilesiyle 9 Kasım 2015 tarihinde saat 14:00'te "Muhammed İkbal" adı ile bir panel düzenlenmiştir.

Etkinlikte bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Celal Soydan'ın açılış konuşması sonrasında Araş. Gör. Hatice Görgün, Dr. Arzu Çiftsüren, Dr. Mohammad Rashid ve Araş. Gör. Onur Kılıçer Muhammed İkbal ile ilgili konuşmalarını yapmışlardır. Konuşma aralarında ise bölümümüz öğrencilerinden Hümeyra Uyanık, Cemaleddin Dindar, Abdullah Gönenli, Meryem Ece San ve Denisa Onlereva Urduca şiir okumuşlardır.

 
 
09/11/2015
588 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00