Arş. Gör. Onur Kılıçer

onur

 

Oda No: 354

Telefon Numarası:

(+90) 212 455 5700 (15948)

E-Mail:

onur.kilicer@istanbul.edu.tr

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

354-D Blok Kat:3 -2-

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

   

EĞİTİM DURUMU

İlkokul           : Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu Ortaokul        : Bakırköy Ortaokulu Lise                   : Bakırköy Lisesi Üniversite      : İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2009-2013) Master               : İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2013-2015) - "Urduca Şiirde Romantizm ve Emced İslâm Emced" Doktora               : İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2015-devam ediyor)

Desteklenen Projeler

Traplusgarp Savaşından Cumhuriyete Hint-Pakistan Alt-Kıtası Müslümanları ile Osmanlı İlişkileri ve Türkiye'de Urdu Dili (T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-Yıl Boyu Hızlı Destek Projesi), Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.06.2015- 19.10.2015 (ULUSAL) Tez Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi (İ.Ü. Bap Birimi), Yürütücü, 22.01.2015-13.08.2015 (ULUSAL)

Bilimsel Dergilerdeki Görevler

Şarkiyat Mecmuası, Uluslararası Hakemli Dergi, Editör Yardımcısı (Mizanpaj ve Baskı Sorumlusu), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 02.03.2015 - Devam Ediyor.

Akademik Unvanlar/Görevler

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü / Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı) - Eylül 2014 - Devam Ediyor.

Sertifikalar

PMI Metodolojisi ile Proje Yönetimi Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi (TTM), Sertifika, 15.12.2014 -17.12.2014 (Ulusal)

Etkinlik Organizasyonu

Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif), Düzenleme Kurulu, TÜRKİYE, Ekim 2015

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, "Urduca Şiirde Romantizm ve Emced İslâm Emced", İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü/Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Temmuz 2015.
26/09/2014
1871 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00