Arş. Gör. Hatice GÖRGÜN

foto1

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15943)

E-Mail:

hatice_gorgun_1@hotmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

353-D Blok Kat:3 -1-

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

   

EĞİTİM DURUMU

İlkokul : Lütfi Banat İlköğretim Okulu/ Levent
Ortaokul : Çubuklu İlköğretim Okulu/ Beykoz
Lise : Kandilli Kız Lisesi
Üniversite : İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2006-2010)
İstanbul Üniversitesi, Tarih Bölümü (Çift Anadal Programı) (2008-2010)
Master : İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2010-2013)
Doktora : İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (2013-devam ediyor)

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, "Muhammed Hüseyin Âzâd'ın Derbâr-i Ekberî Adlı Eserinde Türkler ve Türk kültürü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları/Urdu Dili ve Edebiyatı Haziran, 2013.

Sertifikalar

İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, 2015 Modül 1: Eğitimde Etkileşim ve Katılımın Güçlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi, 2015 Pedagojik Formasyon Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 2010

Akademik Unvanlar/Görevler

Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Görgün H., "Türkiye'de İkbal Üzerine Yapılan Tezler", in: Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From the Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations), Toker Halil, Moeen Ali, Eds., Urdu Garh-Bahawalpur, Bahawalpur, pp.64-66, 2015

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Görgün H., "Türkiye'de İkbal Üzerine Yapılan Tezler", Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif), İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2015, pp.64-66

Desteklenen Projeler

"Traplusgarp Savaşından Cunhuriyete Hint-Pakistan Alt-Kıtası Müslümanları İle Osmanlı İlişkileri ve Türkiye'de Urdu Dili (T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-Yıl Boyu Hızlı Destek Projesi)", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2099973, Yönetici, 2015 "Hindistan Hilafet Hareketi ve Urdu Edebiyatına Yansımaları", BAP Doktora, 48974, Yönetici, Devam Ediyor

Etkinlik Organizasyonu

Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif), Düzenleme Kurulu Üyesi, TÜRKIYE, Ekim 2015
26/09/2014
2534 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00