Yrd. Doç. Dr. Arzu ÇİFTSÜREN

 

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15943)

E-Mail:

arzu.suren@gmail.com

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

353-D Blok Kat:3 -1-

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

   

EĞİTİM DURUMU            :

İlkokul           : Hasan Tahsin İlköğretim Okulu/ Ümraniye

Ortaokul        : Ümraniye Ortaokulu

Lise                 : Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi

Üniversite       : İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (1998-2002)

Master            : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Programı (2002-2003)

İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (2003-2006)

Doktora            : İstanbul Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (2006-2014)

Diploma         : (URDUCA) National Institute of Modern Language, İslamabad/Pakistan,

Ağustos 2008- Şubat 2009 (Altı Aylık Süreyle)

MAKALELER:

1. Turki Universitiyûn meyn Urdu ke Tahkikî Makalat”, Urdu Book Review, Yeni Delhi/Hindistan, Ekim-Kasım-Aralık 2007, cilt: XII, sayı: 144-145-146, s. 17-20.

2. “Hayyâm Rubailerini Kemal’ce Söyleyiş”, Doğu Edebiyatı (Kültür sanat ve Edebiyatı Dergisi), Yıl:2, Sayı:3, İlkbahar Yaz 2008, s. 45-48.

BİLDİRİ

1. “Yahya Kemal’in Diliyle Ömer Hayyâm”, Fars Dilini Geliştirme Merkezi, Saray-ı Ehl-i Kalem, Tahran, 04.05.2008.

2. “National Consciousness of Yahya Kemal and Our Own Sky”, Shah Abdul Latif University Khairpur - Sindh / Pakistan, 14 October 2008.

Verdiği Dersler

 • Lisans Güz Dönemi
  • Urduca Kolay Metinler I
  • Temel Farsça Dilbilgisi I
  • Metinlerle Farsça I
  • Urduca Modern Metinler I
  • Urduca Modern Metinler III
 • Lisans Bahar Dönemi
  • Urduca Kolay Metinler I
  • Temel Farsça Dilbilgisi I
  • Metinlerle Farsça I
  • Urduca Modern Metinler I
  • Urduca Modern Metinler III
 • Yüksek Lisans Bahar Dönemi
  • Urdu Şiirinde Türkiye ve Türkler
  • Hint Üslubunun Doğuşu ve Temsilcileri
 • Doktora Güz Dönemi
  • Urdu Edebiyatında Edebi Akımlar
26/09/2014
3347 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00