Doç. Dr. Zekai KARDAŞ

 

Oda No: 357

Telefon Numarası:

(0090-212) 455 57 00 (15949)

E-Mail:

kardas@istanbul.edu.tr

Yazışma Adresi:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

357-D Blok Kat:3 -5-

34459 BEYAZIT-İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ

Eğitim Bilgileri

Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Urdu Dili ve Edebiyatı, 2004-2011
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili ve Edebiyatı, 2002-2004
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Urdu Dili ve Edebiyatı, 1998-2002

Yaptığı Tezler

Doktora, "Ebu'l Kelam Âzâd ve El-Hilâl Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Urdu Dili ve Edebiyatı Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, "Kasım b. Ahmed-i Koncâ-î'nin Fetihnâmesi'nin Tenkîdli Metni", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Fars Dili ve Edebiyatı Temmuz, 2004.

Sertifikalar

Eğitimde İstanbul Süreci Eğitim Becerileri Programı, İstanbul Üniversitesi, 2014
PMI Metodolojisi ile Proje Yönetimi Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi, 2014

Yabancı Diller

İngilizce, İyi

Akademik Unvanlar/Görevler

Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 2011 - devam ediyor
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 2002 - 2011

Mesleki ve İdari Deneyim

İ.Ü.YÖS Güneydoğu Asya Bölge Koordinatörlüğü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF, 01.03.2014 - Devam Ediyor
Disiplin Komisyonu Üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 01.09.2013 - 01.09.2014

Araştırma Alanları

Urdu Dili ve Pakistan Edebiyatı

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans, H.Kaygusuz, "Urdu Edebiyatında Yenilikçi Bir Yazar ve Şair Olarak Mevlana Hüseyin Altaf Hali (1837-1914)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, G.Doğan, "1947 Sonrası Pakistan Edebiyatında Öykü ve Intizar Hüseyin", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, İ.İzci, "Urdu Edebiyatında Romantizm ve Niyaz Fetihpuri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kardaş Z., "Atiya Syed Aur Darweesh-e Raqsan", Irtibat, vol.6, pp.245-250, 2015
Kardaş Z., "Nazim Hikmet and Concept of Humanity in His Works", Scholars Impact Quarterly, vol.1, pp.55-67, 2015
Kardaş Z., "Falih Rifki Atay And Remembrance Of India: Upon A Famous Turkish Author And His Travelogue", Irtibat, pp.134-144, 2012
Kardaş Z., "Feyz Ahmed Feyz, Şahsiyeti ve Şiirlerinden Örnekler ", Doğu Araştırmaları, pp.76-83, 2011
Kardaş Z., "Dr. Ghulam Zulfiqar'ın Anılarında İstanbul II ", Irtibat, vol.2, pp.4-5, 2010
Kardaş Z., "Dr. Ghulam Zulfiqar'ın Anılarında İstanbul I ", Irtibat, vol.2, pp.4-5, 2010
Kardaş Z., "Saadet Hasan Mantu ve Mumun Gözyaşları", İslami Edebiyat, cilt.1, ss.93-94, 2006
Kardaş Z., "Modern Urdu Nesri", İslami Edebiyat, cilt.1, ss.33-37, 2006
Kardaş Z., "Modern Türkiye", İslami Edebiyat, cilt.1, ss.106-106, 2006
Kardaş Z., "Urdu Edebiyatına Genel Bir Bakış", Kaçak Yayın Edebiyat Dergisi, ss.36-37, 2003

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Kardaş Z., "The Last Struggle for The Sake of Turk Brothers: Hijrat Movement"
Journey of Urdu Language and Literature in Turkey-(From the Perspective of Turkey-South Asian Muslims Relations, Toker H, Moeen A., Eds.,Urdughar, Bhawalpur, pp.81-91, 2015

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kardaş Z., "Nazim Hikmet And Concept of Humanity in His Works ", International Conference: Literature, Society and Reconstruction(Past, Present and Future), Khairpur, PAKISTAN, 13-14 Ocak 2015, pp.71-79
Kardaş Z., "The Last Struggle for The Sake of Turk Brothers: Hijrat Movement", Türkiye ve Güney Asya Müslümanları,İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2015, pp.100-100
Kardaş Z., "Mehmet Akif Ersoy and Bond of Unity ", Shah Abdullatif Üniversitesi Literature and Co-Existence, Khairpur, PAKISTAN, 6-7 Aralık 2012, pp.100-107
Kardaş Z., "Falih Rifki Atay And Remembrance of India: Upon A Famous Turkish Author and His Travelogue", “Reflection of Indian Culture; Civilization in Travelogues”, Yeni Delhi, HINDISTAN, 12-14 Mart 2012, pp.90-98
Kardaş Z., "Dr. Elahi Baksh Akhtar Awan; Batı'da Bir Urduca ve Hindko Temsilcisi", IV. Uluslararası Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Sempozyumu "Doğunun Batıdaki Melodik Sesi "Doğulu Şair vr Yazarlar"", İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-2 Ağustos 2012, pp.42-43
Kardaş Z., "Ziya Gokalp and Rise of Conscioussness of Nationalism in Turkish Literature ", Kaumi Zabaan-Shah Abdullatif Üniversitesi, Khairpur, PAKISTAN, 14-15 Ekim 2010, no.1, pp.1-6

Desteklenen Projeler

"Ebu'l Kelâm Azâd ve El-Hilâl Gazetesi Çerçevesinde Türkiye ve Türkler", BAP Doktora, 1463, Yönetici, 2011
"Falih Rıfkı Atay'ın Hatıralarında Hindistan- Ünlü Türk Yazar ve 'Hind' adlı Seyahatnamesi Üzerine", BAP Diğer, 22199, Yönetici, 2012
"İngiliz Arşiv Belgelerinde Hindistan Hicret Hareketi", BAP Arastırma Projesi, 22463, Yönetici, Devam Ediyor
"Nazim Hikmet And Concept of Humanity in His Works", Bilimsel Araştırma Projesi, 49211, Yönetici, 2015

Verdiği Dersler

 • Lisans Güz Dönemi
  • Urduca Metin Çözümlemeleri I
  • Urduca Dilbilgisine Giriş I
  • Urduca Basın Dili I
  • Urduca Çeviri Uygulamaları I
  • Metin Üzerine Dilbilgisi Uygulamaları I(Seminer)
 • Lisans Bahar Dönemi
  • Urduca Metin Çözümlemeleri II
  • Urduca Dilbilgisine Giriş II
  • Urduca Basın Dili II
  • Urduca Çeviri Uygulamaları II
  • Metin Üzerine Dilbilgisi Uygulamaları II(Seminer)
 • Yüksek Lisans Güz Dönemi
  • Modern Urdu Edebiyatında Hikâyecilik
  • Hint Dili ve Grameri
 • Doktora Güz Dönemi
  • Hint Basınında Türkler
 • Doktora Bahar Dönemi
  • El-Hilâl Gazetesinde Türk İmajı

Bilimsel Dergilerdeki Görevler

Irtibat, Yayin Kurul Üyesi, 24.10.2009 - Devam Ediyor

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar

Türkiye ve Güney Asya Müslümanları, İstanbul, Ekim 2015
Literature, Society and Reconstruction/Nazim Hikmet and Concept of Humanity, Khairpur, Ocak 2015
Uluslararası Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Sempozyumu "Doğunun Batıdaki Melodik Sesi "Doğulu Şair ve Yazarlar", İstanbul, Ağustos 2012
Literature and Co-Existence, Khairpur, Aralık 2012
Reflection of Indian Culture; Civilization in Travelogues, Yeni Delhi, Mart 2012
Kaumi Zaban, Khairpur, Ekim 2010

Bilimsel Hakemlikler

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015

Etkinlik Organizasyonu

ULUSLAR ARASI DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI SEMPOZYUMU, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ekim 2008
Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif), Düzenleme Kurulu Üyesi, TÜRKIYE, Ekim 2015
Uluslararası Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Sempozyumu "Doğunun Batıdaki Melodik Sesi "Doğulu Şair ve Yazarlar", Düzenleme Kurulu Üyesi, TÜRKIYE, Ağustos 2012

Ödüller ve Burslar

Kardaş Z, "Award for Promotion of Urdu, University of The Punjab, Ekim 2015
Kardaş Z, "Certificate of Recognition, The Los Angeles County Sheriff's Department, Kasım 2009
26/09/2014
3398 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00