Yrd. Doç. Dr. Fırat Karagülle

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

  1. Adı Soyadı: Fırat KARAGÜLLE
  2. Unvanı: Yard. Dr.
  3. Öğrenim Durumu:

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı  Trakya Üniversitesi 1995-1999
Yüksek Lisans Yeni Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2001-2004
Doktora Yeni Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2006-2012

 

  1. Akademik Unvanlar
  2. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

5.1. Yüksek Lisans Tezleri

Yüksek Lisans, A.Yağar, “Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi Bakımından Mithat Cemal Kuntay’ın ‘Hitabet Dersleri'”, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.

5.2. Doktora Tezleri   

Yayınlar

6.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde yayınlanan makaleler

“Varlık Dergisi”, Talid-Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II, Güz 2006, İstanbul, nr.:8, s.609-628.

“Türk Edebiyatı’nda Antoloji” Talid-Yeni Türk Edebiyatı Tarihi II, , Güz 2006, İstanbul, nr.:8, s. 383-404.

“Yahya Kemal’in Mütareke ve Millî Mücadele Dönemindeki Konumuyla İlgili Yeni Bilgiler” İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: XLVI, 2012-1, s.73-80.

“Çalıkuşu’ndan Bir Köy Hocası’na: İdeolojinin Edebiyat Üzerindeki Belirleyiciliği”, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, s.54, Aralık 2016, s.87-97.

6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler

“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ Romanı ile Buket Uzuner’in ‘İstanbullular’ Romanında Mekân Olarak İstanbul”, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri, 03-05 Nisan 2008 İstanbul, s. 591-600.

6.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

6.4. Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.5. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Edebiyat Tarihlerinde Yahya Kemal”, Bir Medeniyeti Yorumlamak-Ölümün 50. Yılında Yahya Kemal Sempozyumu 03-07 Kasım 2008, İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, İstanbul, 2008, s. 250-258

6.6. Diğer Yayınlar

Refet Romanında Kadın Meselesi” Türk Edebiyatı, İstanbul, Şubat 2005, nr: 376, s. 48-49

Paul de Kock, Biçare Bakkal, (terc.: Hüseyin Rahmi) (Osm. çev.: Fırat Karagülle), Papersense Yay., İstanbul, 2016.

Anadolu İmgesi, Kitabevi Yay., İstanbul, 2015.

Eskişehir’de Bir Dönemin Aynası Hakikat Gazetesi [Çeviriyazı], Kitabevi Yay. (Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti), 2013 (sayı: 30-59, 75, 94-96, 129-138, 240)

7. İletişim Bilgileri: firat.karagulle@istanbul.edu.tr

 

 

 

 

01/12/2012
9848 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00