Yüksek Lisans Dersleri

I. YARIYIL (Tüm Anabilim Dallarında Ortaktır.)

Ders Kodu Türü
(S/Z)
Ders Adı Kredi AKTS
ESTD7501 Z Türk Alfabeleri ve Transkripsiyon Sistemi 3 6
YETD7024 Z Metin İnceleme Yöntemleri 3 6
ESTE7030 Z Çağlar İçinde Eski Türk Edebiyatı 3 6
YETE7038 Z Devirler ve Nesiller 3 6
TUHE7509 Z Halk Bilimi Araştırma Yöntemleri 3 6

 

II. YARIYIL (Yeni Türk Dili Bilim Dalı )

Dersin Kodu Türü
(S/Z)
Dersin Adı Kredi AKTS
YETD7026 S Eski   Anadolu Türkçesinin Kaynakları 3 7
YETD7025 S Klasik   Osmanlı Türkçesi Grameri 3 7
YETD7007 S Türk   Lehçeleri Üzerine İncelemeler 3 6
YETD7008 S Bilimsel Araştırma   ve Yazma Teknikleri 3 7
YETD7016 Z Seminer 3 6
ESTD7502 S Eski   Türkçede Dilbilgisi Çözümlemeleri ve Gramer Problemleri 3 6
ESTE7008

S

XI. -XIV. Yüzyıl Karahanlı ve Çağatay Edebiyatı

3

6

 

*AKTS tamamlamak için diğer anabilim dallarından ders seçilebilir. Birinci yarıyıl ortak program uygulanır.

 

II. YARIYIL (Eski Türk Dili Bilim Dalı)

Dersin Kodu Türü
(S/Z)
Dersin Adı Kredi AKTS
ESTD7502 S Eski Uygur   Türkçesinin Terminolojisi 3 7
ESTD7504 S Çağatay   Türkçesinin Manzum Metinleri (Taaşşuknâme) 3 6
ESTD7502 S Eski   Türkçede Dilbilgisi Çözümlemeleri ve Gramer Problemleri 3 7
ESTD7508 S Bilimsel   Araştırma ve Yazma Teknikleri 3 7
TRDED591 Z Seminer 3 6
ESTE7011 S Orta Türkçe Metinler Üzerinde Dilbilgisi Çözümlemeleri ve Gramer   Problemleri 3 6
TRDYD502 S Eski   Anadolu Türkçesinin Kaynakları 3 6

 

 *AKTS tamamlamak için diğer anabilim dallarından ders seçilebilir. Birinci yarıyıl ortak program uygulanır.

 

II. YARIYIL (Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı)

Dersin Kodu Türü
(S/Z)
Dersin Adı Kredi AKTS
ESTE7001

S

TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI TARİHİ VE METİNLERİ

3

7

ESTE7003

S

ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI

3

6

ESTE7006

S

DİVAN VE TEKKE ŞİİRİ MUKAYESESİ

3

6

ESTE7007

S

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

3

7

ESTE7008

S

XI. -XIV. YÜZYIL KARAHANLI VE ÇAĞATAY EDEBİYATI

3

6

ESTE7009

S

MUKAYESELİ DİVAN ŞİİRİ ŞERHİ

3

7

ESTE7010      S ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA NESRE DAYANAN NEV’İLER      3      6
ESTE7004      S METİN TAMİRİ      3      7
ESTE7012      Z SEMİNER      3      6

 

*AKTS tamamlamak için diğer kürsülerden ders seçilebilir. Birinci yarıyıl ortak program uygulanır.

 

II. YARIYIL (Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı)

Dersin Kodu Türü
(S/Z)
Dersin Adı Kredi AKTS
TRDHE591 Z SEMİNER 3 6
TRDHE502 S Bilimsel   Araştırma Ve Yazma Teknikleri 3 7
TRDHE506 S  İstanbul Halk Edebiyatı 3 7
TRDHE504 S Türk Halk   Edebiyatı Tarihi II (17-20. Yüzyıla Kadar) 3 7
TRDHE508 S Türk Halk   Şiiri Tahlilleri II 3 6
YETE7015 S EDEBİYAT   TARİHİ METODOLOJİSİ 3 6
TRDYD502 S Eski Anadolu   Türkçesinin Kaynakları 3 6

 

*AKTS tamamlamak için diğer kürsülerden ders seçilebilir. Birinci yarıyıl ortak program uygulanır.

 

II. YARIYIL (Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı)

Dersin Kodu Türü
(S/Z)
Dersin Adı Kredi AKTS
YETE7016 Z SEMİNER 3 6
YETE7011 S ROMAN METODOLOJİSİ II 3 7
YETE7014 S YENİ TÜRK EDEBİYATININ TEMEL MESELELERİ 3 6
YETE7013 S EDEBİYAT   SOSYOLOJİSİ 3 7
YETE7015 S EDEBİYAT   TARİHİ METODOLOJİSİ 3 6
TRDYD502 S Eski Anadolu   Türkçesinin Kaynakları 3 6
TRDYD504 S Klasik   Osmanlı Türkçesi Grameri 3 6
YETE9037

S

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

3

7

 

*AKTS tamamlamak için diğer anabilim dallarından ders seçilebilir. Birinci yarıyıl ortak program uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

10/02/2014
14065 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00