Doktora Dersleri

YENİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI

I. YARIYIL

II.   YARIYIL

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

TRDYD501

S

Türkçenin Tarihî Ses Bilgisi

3

7

TRDYD602

S

Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri

3

8

TRDYD601

S

Eski Anadolu Türkçesinin Meseleleri

3

8

TRDYD506

S

Türkçenin Anlam Bilimi

3

7

TRDYD 505

S

Türkçenin Tarihî Morfolojisi

3

8

TRDYD508

S

Dilbilimi Konuları

3

7

TRDYD605

S

Karşılaştırmalı Anadolu Türkçesi   Sentaksı

3

8

TRDYD510

S

Çağdaş Türk Lehçelerindeki Atasözleri   Üzerine Karşılaştırmalı İncelemeler

3

8

TRDYD 507

S

Ağız İncelemeleri I

3

7

TRDYD692

Z

Seminer

3

6

TRDYD509

Ağız İncelemeleri II

3

7

 

ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

 

I.Yarıyıl

II. Yarıyıl

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

ESTE9020

S

XV.- XVII. YÜZYIL ÇAĞATAY EDEBİYATI

3

8

ESTE9021

S

TÜRK TASAVVUF EDEBİYATININ BÜYÜK DEVRE   VE ŞAHSİYETLERİ

3

8

ESTE9016

S

KLASİK TÜRK EDEBİYATI POETİKASI

3

8

ESTE9022

S

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

3

7

ESTE9017

S

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA MESNEVİLER

3

7

ESTE9023

S

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA SOSYAL HAYAT

3

7

ESTE9018

S

BELAGAT

3

8

ESTE9024

S

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA   METODLARI VE METİN NEŞRİ

3

8

ESTE9019

S

DİVAN ŞİİRİNDE HİKEMİ TARZ

3

8

ESTE9026

S

METİN İNCELEMELERİ

3

8

ESTE9015

S

XV.- XVII. YÜZYIL AZERİ EDEBİYATI

3

8

ESTE9027

S

TÜRK ŞİİR ÇIĞIRLARI VE SEBK-İ HİNDİ

3

7

ESTE9028

S

XVIII. – XIX. YÜZYIL AZERİ EDEBİYATI

3

7

ESTE9029

S

BELAGAT AÇISINDAN ŞİİR İNCELEMELERİ

3

7

ESTE9025

Z

SEMİNER

3

6

 

ESKİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI

 

I.Yarıyıl

II. Yarıyıl

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

TRDED601

S

Tuna Bulgarları Türkçesi

3

8

TRDED602

S

İdil Bulgarları Türkçesi

3

8

TRDED603

S

Yenisey Yazıtları

3

8

TRDED604

S

Eski Türk Şiiri

3

7

TRDED605

S

Harezm Türkçesi Metinleri   (Sirâcü’l-Kulûb)

3

7

TRDED606

S

Kıpçak Türkçesi Metinleri ( Gülistan   Tercümesi)

3

7

TRDED607

S

Eski Uygur Türkçesinin Cümle Yapısı

3

8

TRDED608

S

Doğu Türkçesinin Cümle Yapısı

3

8

TRDED610

S

Türkolojinin Meseleleri

3

7

TRDED691

Z

Seminer

3

6

 

TÜRK HALK EDEBİYATI BİLİM DALI

 

I.Yarıyıl

II. Yarıyıl

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

TRDHE601

S

Toplumsal Değişme ve Halk Kültürü

3

8

TRDHE602

S

İcra Ortamında Dinî-Tasavvufî Halk   Edebiyatı

3

7

TRDHE603

S

Halk Edebiyatının Beslediği Edebî   Alanlar

3

7

TRDHE692

Z

Seminer

3

6

TRDHE605

S

Karşılaştırmalı Halk Edebiyatı

3

8

TRDHE608

S

İstanbul Folkloru

3

7

TRDHE607

S

Türk Halk Nesri Tahlilleri I

3

8

TRDHE604

S

Türk Halk Nesri Tahlilleri II

3

8

TRDHE606

S

Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama   Problemleri

3

8

 

YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

 

I.Yarıyıl

II. Yarıyıl

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

Kod

Tür
(S/Z)

Ad

Kredi

AKTS

YETE9036

S

EDEBİYAT VE SİYASET İLİŞKİSİ

3

8

YETE9037

Z

SEMİNER

3

6

YETE9020

S

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA TEMALARIN   GELİŞİMİ

3

7

YETE9029

S

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR NEVİNİN   GELİŞMESİ

3

7

YETE9021

S

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KAVGALAR

3

8

YETE9030

S

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KAVRAMLAR VE   TERİMLER

3

8

YETE9023

S

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA BASIN-EDEBİYAT İLİŞKİSİ

3

8

YETE9031

S

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA   DEVİRLER-ESERLER

3

7

YETE9032

S

GELENEK VE YENİ EDEBİYAT

3

8

 

 

 

 

 

 

10/02/2014
6510 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00