Arş. Gör. Ömer GÜVEN

ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı : Ömer GÜVEN
İletişim Bilgileri

Adres

 

 

Telefon

Mail

 

: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

Oda No: 3. Kat B Blok No: 1  Beyazıt-Fatih/İstanbul

: 0212) 440 0000 Dahili: 15847

: omer.guven@istanbul.edu.tr

 
2. Doğum Tarihi : 10.11.1998
 
3. Unvanı : Arş. Gör.
 
4. Öğrenim Durumu :
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı   İstanbul Üniversitesi  2007-2011
Yüksek Lisans  Yeni Türk Dili  İstanbul Üniversitesi  2011-2014
Doktora  Yeni Türk Dili  İstanbul Üniversitesi  2014- …..
 

5. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi – İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 2013- ……

6. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

“Sivas İli Zara İlçesi Ağzı”, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014.  Danışman: Doç. Dr. Hatice TÖREN

6.2. Doktora Tezleri

 

Haza Kitab-ı Esrarü’l-Arifin (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük), 2015 – ……… Danışman: Prof. Dr. Hatice TÖREN (Devam Ediyor)

 

7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Zara (Sivas) Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar”, İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Cilt / Sayı LI, İstanbul 2014, s. 63-78.

 

 

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler. 

 

“Sivas İli Zara İlçesi Ağzında Kullanılan Deyimler Üzerine Bir İnceleme” VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15-17 Ekim 2015, Çanakkale.

 

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
 9.İdari Görevler
10.  Katılınan Bilimsel Etkinlikler

 

 

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (30 Eylül – 4 Ekim) (Sekretarya)

 

III. Uluslararası Hamza Nigâri Türk Dünyası Kültürel Mirası Sempozyumu, 27-28 Ekim 2016  (Düzenleme Kurulu Üyesi)

08/07/2012
5831 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00