Bölüme Hizmet Etmiş Hocalarımız

BÖLÜMÜMÜZDE GÖREV YAPMIŞ ÖĞRETİM ÜYELERİ

VE GÖREV YAPTIKLARI YILLAR (12/12/2012 itibariyle)

 

 

(FAKÜLTEMİZDEN AYRILIŞ TARİHLERİNE GÖRE)

 

Ord. Prof. Mehmet Fuat Köprülü (1913-1941)

Prof. Ali Canip Yöntem (1943-1950)

Ord. Prof. İsmail Hikmet Ertaylan (1939-1958)

Prof. Dr. Mecdud Mansuroğlu (1939-1960)

Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar (1939-1962)

Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat (1933-1964)

Prof. Dr. Fahir İz (1939-1970)

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan (1933-1972)

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu (1924-1973)

Doç. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu (1954-1973)

Doç. Dr. Birol Emil (1961-1982)

Prof. Dr. Faruk Kadri  Timurtaş (1950-1982)

Prof. Dr. Saadettin Buluç (1938 – 1983)

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan (1947-1983)

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu (1960-1983 / 1994-1996)

Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1939-1984)

Doç. Dr. Mehmed Çavuşoğlu (1963-1984)

Doç. Dr. İnci Enginün (1963-1984)

Doç. Dr. Zeynep Kerman (1967-1988)

Prof. Dr. Ali Alparslan (1959-1989)

Prof. Dr. Muharrem Ergin (1950-1990)

Prof. Dr. Ömer Faruk Akün (1951-1993)

Prof. Dr. Mertol Tulum (1964-1997)

Prof. Dr. Kemal Eraslan (1965-1997)

Yrd. Doç. Dr. H. Emel Aşa (1986-1998)

Doç. Dr. Hayati Develi (1992-2001)

Prof. Dr. Necat Birinci (1978-2003)

Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen (1989-2004)

Prof. Dr. Muhammet Yelten (1983-2008)

Prof. Dr. Nuri Yüce (1976-2009)

Prof. Dr. Kâzım Yetiş (1981-2011)

Prof. Dr. M. Fatih Andı (1985-2011)

Prof. Dr. Musa Duman (1986-2011)

Prof. Dr. Atilla Şentürk (1983-2011)

Prof. Dr. Şeyma Güngör (1974-2013)

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya (1970-2013)

Prof. Dr. Kemal Yavuz (1970-2014)

 

 

 

(FAKÜLTEYE İNTİSAP TARİHLERİNE GÖRE)

 

Ord. Prof. Mehmet Fuat Köprülü (1913-1941)

Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu (1924-1973)

Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat (1933-1964)

Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan (1933-1972)

Prof. Dr. Saadettin Buluç (1938 – 1983)

Ord. Prof. İsmail Hikmet Ertaylan (1939-1958)

Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar (1939-1962)

Prof. Dr. Fahir İz (1939-1970)

Prof. Dr. Mecdud Mansuroğlu (1939-1960)

Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1939-1984)

Prof. Ali Canip Yöntem (1943-1950)

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan (1947-1983)

Prof. Dr. Faruk Kadri  Timurtaş (1950-1982)

Prof. Dr. Muharrem Ergin (1950-1990)

Prof. Dr. Ömer Faruk Akün (1951-1993)

Doç. Dr. Ali Fehmi Karamanlıoğlu (1954-1973)

Prof. Dr. Ali Alparslan (1959-1989)

Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu (1960-1983 / 1994-1996)

Doç. Dr. Birol Emil (1961-1982)

Doç. Dr. Mehmed Çavuşoğlu (1963-1984)

Doç. Dr. İnci Enginün (1963-1984)

Prof. Dr. Mertol Tulum (1964-1997)

Prof. Dr. Kemal Eraslan (1965-1997)

Doç. Dr. Zeynep Kerman (1967-1988)

Prof. Dr. Necat Birinci (1978-2003)

Prof. Dr. Nuri Yüce (1976-2009)

Prof. Dr. Kâzım Yetiş (1981-2011)

Prof. Dr. Muhammet Yelten (1983-2008)

Prof. Dr. Atilla Şentürk (1983-2011)

Prof. Dr. M. Fatih Andı (1985-2011)

Yrd. Doç. Dr. H. Emel Aşa (1986-1998)

Prof. Dr. Musa Duman (1986-2011)

Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen (1989-2004)

Doç. Dr. Hayati Develi (1992-2001)

 

Prof. Dr. Şeyma Güngör (1974-2013)

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya (1970-2013)

Prof. Dr. Kemal Yavuz (1970-2014)

 

 

 

 

 

 

 

29/11/2012
7513 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00