Arş. Gör. Seda AKSÜT

FB_IMG_1474370744736[1]

Arş. Gör. Seda Aksüt 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

E-mail: seda.aksut@istanbul.edu.tr

seda.aksut.2009@alumni.boun.edu.tr

Dahili: 16037

 

 Akademik Dereceler 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniversitesi

2004-2009

Y. Lisans Türk Halk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi

2011-2014

Doktora Türk Halk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi

2014-

                                                

Tezler

Yüksek Lisans            “Sadık Yemni’nin Romanlarında Halk Kültürü Unsurlarının Tespiti ve İncelenmesi” 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Fantastik Edebiyatta Halk Kültürü Unsurlarından İzler: Sadık Yemni Örneği”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 55, (2016-2), İstanbul 2016, ss. 1-28.

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

“Mevlana’nın Mesnevî’sinde Yılan ve Ejderha Motifi”, 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ordu Kültür Sanat Merkezi,  20-24 Kasım 2017.

7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6 Diğer Yayınlar

Editörlük

Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevî Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, 2 Cilt, İstanbul, Şenyıldız Yayıncılık, 2016. 

30/11/2012
7754 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00