Yrd. Doç. Dr. Zehra HAMARAT

Yrd. Doç. Dr. Zehra HAMARAT

E-mail: hamarat.zehra@hotmail.com

Dahili: 16037

ZEHRA HAMARAT

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenim Durumu:

Unvan Alan Üniversite Yıl
Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi 2003-2007

Yüksek Lisans

Türk Halk Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi

 2007-2010

 Doktora

Türk Halk Edebiyatı

İstanbul Üniversitesi

  2010-2015

 

Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi        Türk Halk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi      2010-2016

Yardımcı Doçent             Türk Halk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi      2016-                  

Yayınlar:

Tez

Ahmed Rasim’in Eserlerinde İstanbul Folkloru, İÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.

Bayramî-Şemsî Tarikatı Menakıpnamelerinin Toplum Hayatına Etkileri Bağlamında Değerler Bakımından İncelenmesi, İÜ SBE Doktora Tezi, İstanbul 2015.

Kitap

Ahmed Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010.

Bayramiye Tarikatı Menakıbı: Hacı Bayram Veli ve Halifeleri: el-Hâcı Bayrâm Sultân, Akşemseddîn, Şeyh İbrâhîm, Şeyh Kâsım Efendi, Şeyh Îsa Efendi, Şeyh Hüsâm Efendi, Şeyh Bahrî Efendi, Şeyh Alî Efendi, Fâtıma-i Menemeniyye, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015.

 

Makale

“Cemre Düşmesiyle İlgili İnanç ve Uygulamalar”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi.  

“Tarikatlarda Hilafet Verme Geleneği”, Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 6, 2015, s. 181-195.

“İstanbul Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Çalışmaları (2003-2012), Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2013 Güz, s. 111-136.

Devam Eden Çalışmalar

Projeler

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Projesi 2010, İstanbul Halk Kültürü Asistanlığı, (AB, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2010 İstanbul Kültür Ajansı, TÜBA Destekli)

Proje Kapsamında Yayınlanmış Çalışmalar

www.istanbulkulturenvanteri.gov.tr sitesinde Halk Kültürü başlığı altında yazılar.

1. Ulaşım ve İletişim (Ulaşım)

2. Halk İnançları, Sosyal Normlar, Sosyal Tipler (Fal ve Falcılar,  Sosyal Tipler)

3. Müzik ve Müzik Enstrümanları (Meşk, Musikişinaslar, Musiki Aletleri, Musiki Meclisleri, Dans, Opera, Kanto, Müzikaller, Dini Müzik, İstanbul Ezanları, Müezzinleri, Askeri Müzik Mehteran)

02/12/2012
9171 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00