Yrd. Doç. Dr. Çilem TERCÜMAN

YRD. DOÇ. DR. ÇİLEM TERCÜMAN

 

 cilem@istanbul.edu.tr 

 

Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Öğrenim Alanı Derece Mezuniyet Yılı
Türkiye  İstanbul Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yeni Türk Edebiyatı   Doktora  2011 
Türkiye  İstanbul Üniversitesi   Sosyal Bilimler Enstitüsü  Yeni Türk Edebiyatı   Yüksek Lisans  2004 
Türkiye  İstanbul Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve  Edebiyatı   Lisans  1999 

 

Kurum/Kuruluş Ülke Şehir Bölüm/Birim Görev Türü Görev Dönemi
İstanbul Üniversitesi   Türkiye  İstanbul  Türk Dili ve Edebiyatı   Yrd. Doç. Dr.  2005-

 

Uluslararası bildiriler
“Master-Slave Friendship”, Politics and Poetics of Friendship, 2016, Polonya
“The Most Fashionable Dream of the 20th Century: Turkish National Fashion”, 4th NWFashion Conference, 2016, Belçika

 

Makaleler
“Erken Cumhuriyet Dönemi Romanında Sinemanın İzleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 2015, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası
“Peyami Safa’nın Romancılığında Cumbadan Rumbaya’nın Yeri”, 2010, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
“Ülkü Mecmuası”, 2006, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)

 

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
“20. Asrın Başında Kadın Modası”, İstanbul’da Dünden Bugüne Moda, 2010
“Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey’e Göre İstanbul’da Kadının Gündelik Hayatı”, 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 2009
“Ahmet Rasim’in Kaleminden İstanbul’da Kabadayı Kültürü”, Beykent Üniversitesi I. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu, 2008
“Bir Mizah Dergisi Olan Aydede’de Yahya Kemal”, Bir Medeniyeti Yorumlamak: Yahya Kemal Sempozyumu, 2008
“80 Sonrası Türk Hikâyesinde Üstkurmaca: Âlim Kahraman’ın Kayıp Hikâyeci Örneği”, Hikâyenin Bugünü Bugünün Hikâyesi: 80 Sonrası Türk Hikâyesi Sempozyumu, 2007
“Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nde Fantastik Ögeler”, 38. ICANAS: Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları, 2007

 

Kitap
İstanbul’un 100 Deyimi, 2013
“Yahya Kemal’de Kadın”, Yahya Kemal Beyatlı: Ölümünün 50. Yılında, 2008
Ahmet Rasim’in İstanbul’u, 2008

 

02/12/2012
12651 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00