Yard. Doç. Dr. Nuri SAĞLAM

Yard. Doç. Dr. Nuri Sağlam

Öz Geçmiş

 

e-mail:  nuri.saglam@hotmail.com

Oda No: 330

Dahilî: 15863

 

1964 Giresun doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Giresun’da, yüksek öğrenimini İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı (1990). 1991 tarihinde aynı Bölümün Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993’te Yüksek Lisans, 1999’da da Doktora tezini tamamladı. 17 Kasım 2004’te Yardımcı Doçentliğe atandı.

2005-2006 Öğretim yılında Bosna-Hersek’te Zenica Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yaptı. Aynı yıl yine Bosna-Hersek’te Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde de derslere girdi. 2008-2009 Öğretim yılında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesidir.

 

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

 

 1. A.      Kitaplar
 2. Basiretçi Ali Efendi, İstanbul’da Yarım Asırlık Vekayi-i Mühimme, (Eleştirel Basım), İstanbul, 1997.
 3. Ahmet Midhat Efendi, Yeryüzünde Bir Melek, (hzl. Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2000.
 4. Ahmet Midhat Efendi, Bahtiyarlık, (hzl. Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2000.
 5. Ahmet Midhat Efendi, Hayret, (hzl. Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2000.
 6. Ahmet Midhat Efendi, Cellât, (hzl. Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2000.
 7. Ahmet Midhat Efendi, Henüz 17 Yaşında, (hzl. Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2000.
 8. Ahmet Midhat Efendi, Arnavutlar Solyotlar, (hzl. Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2003.
 9. Ruşen Eşref Ünaydın’dan Hasan Ali Yücel’e “Diyorlar ki” İçin Bir Mektup, (hzl. Nuri Sağlam), İstanbul, 2001.
 10. Basiretçi Ali Efendi, İstanbul Mektupları, (hzl. Nuri Sağlam), İstanbul, 2001,
 11. Faik Reşad-Ali Nazima, Mükemmel Osmanlı Lügatı, TDK Yayınları, (Komisyon), Ankara, 2002.
 12. Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar ki, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2002.
 13. Ruşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülâkat-I, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2002.
 14. Ruşen Eşref Ünaydın, Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal’le Mülâkat-II, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2002.
 15. Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk’ün Hastalığı-Prof. Dr. Nihad Reşad Belger’le Mülâkat, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2002.
 16. Ruşen Eşref Ünaydın, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), TDK Yayınları, Ankara, 2002.
 17. Ruşen Eşref Ünaydın, Geçmiş Günler, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 18. Ruşen Eşref Ünaydın, Ayrılıklar, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 19. Ruşen Eşref Ünaydın, Boğaziçi-Yakından, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 20. Ruşen Eşref Ünaydın, Boğazçi-Uzaktan, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 21. Ruşen Eşref Ünaydın, Tevfik Fikret-Hayatına Dair Hatıralar, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 22. Ruşen Eşref Ünaydın, Reşat Nuri İçin-Elâ Güntekin’e Hatıralar, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 23. Ruşen Eşref Ünaydın, İki Saltanat Arasında, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 24. Ruşen Eşref Ünaydın, Galatasaray ve Futbol-Hatıralar, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 25. Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk’ü Özleyiş-Hatıralar, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 26. Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk Devri Hatıraları, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 27. Ruşen Eşref Ünaydın, Türk Dili Tetkik Cemiyeti Kurulduğundan İlk Kurultay’a Kadar-Hatıralar, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 28. Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk-Tarih ve Dil Kurumları-Hatıralar, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 29. Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk ve Millî Tesanüt, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 30. Ruşen Eşref Ünaydın, İstiklâl Yolunda, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 31. Ruşen Eşref Ünaydın, Acıklı Günler, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 32. Ruşen Eşref Ünaydın, Hikâyeler, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 33. Ruşen Eşref Ünaydın, Damla Damla, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 34. Ruşen Eşref Ünaydın, Çocuk Şiirleri, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 35. Andersen, Çocuk Hikâyeleri (Andersen)’in Masalları, (Fransızcadan nakili: Ruşen Eşref), (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 36. Dostoyevski, Beyaz Geceler, (çev. Ruşen Eşref), (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 37. Ruşen Eşref Ünaydın, Diğer Hikâyeler, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 38. Emil Ludwig, Adem Oğlu-Bir Peygamberin Tarihi, (terc. Ruşen Eşref), (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 39. Alexandre Kuprin, Düello, (terc. Ruşen Eşref), (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 40. Emil Ludwig, Napoleon, (terc. Ruşen Eşref), (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 41. Vergilius, Çoban Şiirleri-Bükolikler, (terc. Ruşen Eşref), (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 42. Leon Cahun, Fransa’da Arî Dillere Tekaddüm Etmiş Olan Lehçenin Turanî Menşei, (terc. Ruşen Eşref), (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 43. Ruşen Eşref Ünaydın, Yazılar-I, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 44. Ruşen Eşref Ünaydın, Yazılar-II, (hzl. Necat Birinci-Nuri Sağlam), Ankara, 2002.
 45. Orhan Veli Kanık, İstanbul, 2002.
 46. Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul, 2002.
 47. Cenap Şahabeddin, İstanbul, 2002.
 48. “Diyorlar ki” Muharriri Çeşmeler Kâşifi İstanbul Seyyahı Ruşen Eşref Ünaydın, İstanbul, 2004.
 49. Ahmet Hâşim, Frankfurt Seyahatnamesi, (hzl. Nuri Sağlam-M. Fatih Andı), YKY, İstanbul, 2004; 2. bs. YKY, İstanbul, 2007.
 50. Ahmet Hâşim, Bize Göre ve Bir Seyahatin Notları, (hzl. Nuri Sağlam-M. Fatih Andı), YKY, İstanbul, 2004.
 51. Ahmet Hâşim, Göl Saatleri, (hzl. Nuri Sağlam-M. Fatih Andı), YKY, İstanbul, 2005; 2. bs. YKY, İstanbul, 2006.
 52. Ahmet Hâşim, Piyale, (hzl. M. Fatih Andı-Nuri Sağlam), YKY, İstanbul, 2005.
 53. Ziya Gökalp, Altın Işık, (hzl. Nuri Sağlam), Ankara: MEB Yayınları, 2007.
 54. Basiretçi Ali Efendi, Bir Zamanlar İstanbul-Şehir Mektupları, (hzl. Nuri Sağlam), İstanbul: Ticaret Odası Yayınları, 2008.
 55. Tevfik Fikret, Şermin, (hzl. Nuri Sağlam), Ankara: MEB Yayınları, 2008.
 56. Ali Ulvi Elöve, Kuş Sesleri, (hzl. Nuri Sağlam), Ankara: MEB Yayınları, 2008.
 57. İbrahim Alaaddin Gövsa, Anne Sevgisi, (hzl. Nuri Sağlam), Ankara: MEB Yayınları, 2008.

 

 1. B.      Makaleler
 2. “XIX. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Hayatında Basiret Gazetesi” Üzerine, İlmî Araştırmalar, S. 3, İstanbul, 1996, s. 183-190.
 3. “Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Milli Tiyatro Anlayışı ve Besa Yahud Ahde Vefa Adlı Piyes”, İlmî Araştırmalar, S. 8, İstanbul, 1999, s. 199-207.
 4. “Ali Emiri Efendi ile Mehmet Fuad Köprülü Arasındaki Münakaşalar-I”, İlmî Araştırmalar, S. 10, İstanbul, 2000, s. 113-134.
 5. “Ali Emirî Efendi ile Mehmed Fuad Köprülü Arasındaki Münakaşalar-II, İlmî Araştırmalar, S. 11, İstanbul, 2001, s. 89-98.
 6. “Servet-i Fünun’a Kadar Tevfik Fikret ve Bilinmeyen Şiirleri”, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. XXX, İstanbul: 2003, s. 403-444; Biyografya 7, (Tevfik Fikret), Bağlam Yayınları, İstanbul: 2006, s. 85-126.
 7. Ben Deli miyim? Romanında Ahlaka Aykırı Neşriyat Yaptığı Gerekçesiyle Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Yargılanması”, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. XXXII, İstanbul, 2005, s. 109-130.
 8. “Medeniyet Tarihimizin En girift Labirenti: Edebiyat Tarihi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 4, S. 7, İstanbul: 2006, s. 9-23.
 9.  “Faruk Nafiz Çamlıbel’in Memleketçi Şiirlerinde Anadolu ve Anadolu İnsanı”, Journal of Turkish Studies, Volume: 30/III, Harvard University: 2006, s. 71-88; “ANATOLIA and ANATOLIAN PEOPLE IN THE POEMS OF FARUK NAFİZ”, Journal of Turkish Studies, Volume: 30/III, Harvard University: 2006, s. 89-107.
 10. “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Ermeni Karakterler”, Çeşitli Yönlerden Türk-Ermeni İlişkileri (Edt. Prof. Dr. Şafak Ural, Prof. Dr. Kâzım Yetiş, Prof. Dr. Feridun Emecen), İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 449-459.
 11. “Tevfik Fikret’in Aşkı ve ‘Tesadüf’leri”, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. XXXIV, İstanbul: 2006, s. 157-170; “Meçhul Bir Aşkın Son Nağmeleri: Tevfik Fikret’in ‘Tesadüf’ Şiirleri”, Bir Muhalif Kimlik: Tevfik Fikret (hzl. Bengisu Rona-Zafer Toprak), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2007, s. 113-129.
 12. “Türk Edebiyatında Edebî Röportaj Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 4, S. 8, İstanbul: 2007, s. 415-478.
 13. “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Hastalığı: Enürezis Nokturna”, Türk Edebiyatı, S. 400, Şubat 2007, s. 84-87.
 14. “Emine Ele Sormuş Aşkını, Cemile Yüreğine”, Türk Edebiyatı, S. 418, Ağustos 2008, s. 30-35.
 15. “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Ölümün Aşkın Tadı: Ölmeden Önce Ölmek”, Türk Edebiyatı, S. 419, Eylül 2008, s. 44-47.

15.  “II. Abdülhamid’in Hal’ Fetvasını Mehmed Âkif mi Yazdı? Nâm-ı Diğer Mehmed Fahreddin”, Türk Edebiyatı, S. 434, Aralık 2009, s. 4-9.

16.  “Mehmed Âkif, Millî Mücadeleye Ne Zaman Katıldı?, Türk Edebiyatı, S. 435, Ocak 2010, s. 22-25.

17.  “Bir Müstearın Tarihî Arka Planına Geçmek Yahut Metinleri Zorla Halletmek”, Türk Edebiyatı, S. 436, Şubat 2010, s. 64-69.

18.  “Hayal Nedir, Hakikat Ne?”, Türk Edebiyatı, S. 439, Mayıs 2010, s. 54-59.

19.  “Mehmed Âkif ile Sırât-ı Müstakim ve Sebilürreşad Yazarlarından Mehmed Fahreddin Arasındaki Hususiyet, (Yayıma Hazır)

20.  “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yarım Kalmış Bir Trajedisi: Sahnenin Dışındakiler”, (Yayıma Hazır)

 

C.    Deneme, Öykü, Sempozyum Bildirileri, Ansiklopedi maddesi ve Söyleşiler

 

1.     “Anar Ömrünce Gönül Giden İstanbulluları”, Yeni Şafak, 26 Kasım 2001, s. 13.

2.     “Kitaplarda Yaşayan İstanbul”, Zaman, 12 Aralık 2001, s. 17.

3.     “Zaman Kuşu”, Dergâh, S. 143, Ocak 2002, s. 5-6.

4.     “Yolsuzluklar İçin Sopalı Komisyon”, Hürriyet Tarih, 25 Haziran 2003, s. 4-9.

5.     “Atatürk’ün Hastalığı ve Vefatı”, Rumeli Kültürü Dergisi, S. 627, Sonbahar 2003, s. 19-22.)

6.     “Orhan Veli Kanık’ın Şiirlerinde İstanbul”, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 26 Mart 2004.

7.     “Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Ben Deli miyim?” Romanı ve Yargılanması”, T.C. İstanbul Valiliği Adalar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı Anma Günü Programı, Halki Palace Konferans Salonu, Heybeliada, 14 Mayıs 2004.

8.     “Tevfik Fikret’in Galatasaray Lisesindeki Müdürlük Yılları: Eğitim ve Öğretimde Yaptığı Yenilikler”, 90. Ölüm Yıldönümünde Tevfik Fikret’i Anma Paneli, Galatasaray Lisesi Konferans Salonu, 01. Haziran 2005.

9.     “Tevfik Fikret’in Aşkı ve Tesadüfleri”, Bir Muhalif Kimlik: Tevfik Fikret Uluslararası Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, 14 Kasım 2005.

9.     “Ayşe Kulin’in Sevdalinka Romanında Bosna Trajedisi”, Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi Konferans Salonu, 10 Nisan 2006, Tuzla, Bosna-Hersek.

10.  “Bosna-Hersek’te Türkoloji Eğitimi”, Yedi İklim, S. 200, Kasım 2006, s. 75-76.

11. “Çanakkale Bedir’dir”, Yedi İklim, S. 201, Aralık, 2006, s. 65-66.

12.  “Akif’in Eseri Şahsiyetidir” (Prof. Dr. Orhan Okay’la röportaj), Yedi İklim, S. 201, Aralık 2006, s. 8-12.

13.  “Yeni Türk Edebiyatının Bazı Meseleleri Üzerine” (Prof. Dr. Abdullah Uçman’la röportaj), Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 4, S. 8, İstanbul: 2007, s. 479-496.

14.  “Kırlangıç Fırtınası”, Dergâh, S. 209, Temmuz 2007, s. 5-6.

15.  “Mahallenin Hâli Yahut İnhilâli”, Türk Edebiyatı, S. 416, Haziran 2008, s. 35-37.

16. “Sevük, İsmail Habib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 37, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 20009, s. 6-7.

17   “II. Abdülhamid’in Hal’ Fetvasını Âkif mi Yazdı?”, Zaman-Pazar, Sayı: 153, 1 Kasım 2009, s. 10.

18. “II. Abdülhamid’in Hal’ Fetvasını Mehmed Âkif Yazdı: Çünkü…”, Star-Açık Görüş, Sayı: 116, 13 Aralık 2009, s. 6.

19.  “Mehmet Âkif’in Bir Başka Adı: Mehmed Fahreddin”, İlbank, S. 1, Ocak-Şubat 2010, s. 66-49.

20. “Mehmet Âkif ile Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Yazarlarından Mehmed Fahreddin Arasındaki Hususiyet”, Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü: Mehmet Âkif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Kahire Üniversitesi-Mısır, 01-06 Kasım 2010.

21.  “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yarım Kalmış Bir Trajedisi: Sahnenin Dışındakiler”, Doğumunun 110. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kurul Odası, 30-31 Mayıs 2011.

 

D.    Yönettiği-Yönetmekte Olduğu Tezler:

a.     Yüksek Lisans

1.     Seyfettin Yıldız, Nazan Bekiroğlu’nun Kurmaca Eserlerinde Geleneğin İzleri, 2011.

2.     Nezaket Baykal, İnci Aral’ın Hikâye ve Romanlarında Kadın, 2011.

3.     Ayşe Özkan, Hasan Ali Toptaş’ın Romanlarında Çocuk Algısı, 2011.

 

4.     Feyza Betül Aydın, Kemal Tahir’in Romanlarında Osmanlıya Bakış (Devam ediyor)

 

5.     Cüneyt Sayıt, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Benzetme Unsurları (Devam ediyor)

6.     Âsım Tüccar, Mütareke Devri Romanlarında Gayrimüslim Unsurlar (Devam ediyor)

7.     Uğur Mantu, Rasim Özdenören’in Roman ve Öykülerinde Modernizm Eleştirisi (Devam ediyor)

8.     Soner Önerkol, Mevlana İdris Zengin’in Çocuk Şiirleri ve Çocuk Masalları Üzereni Bir İnceleme  (Devam ediyor)

b.     Doktora

1.     Özlem Kale, Türk Sinemasını Besleyen Romanlar (Devam ediyor)

2.     Yadigar Türkeli Sanlı, Orhan Pamuk’un Romanlarında Doğu-Batı Algısı (Devam ediyor)

2.     İbrahim Alan, Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Şairin Yeri  (Devam ediyor)

4.     Pelin Dimdik, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanlarında Kadın-Erkek İlişkileri (Devam ediyor)

5.     Hüseyin Bargan, Yenileşme Devri Türk Edebiyatının Kazan Edebiyatına Etkileri (Devam ediyor)

 

E.    Vermekte Olduğu Dersler

a.     Lisans

Metin Tahlili Yöntemleri

Yeni Türk Edebiyatına Giriş (Çift)

Yeni Türk Edebiyatı-II (Çift)

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı-II

II. Yeni Şiiri

Millî Edebiyat

b.     Yüksek Lisans

Edebiyat Sosyolojisi

Yeni Türk Edebiyatının Temel Meseleleri

c.     Doktora

Edebiyat ve Siyaset İlişkisi

Yeni Türk Edebiyatında Kavramlar ve Terimler

 

04/12/2012
12373 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00