Arş. Gör. Ömer ARSLAN

 

 ömer arslan-foto

1. Adı Soyadı : Ömer Arslan
 

2. Doğum Tarihi

 

: 1988

 
3. Unvanı : Araştırma Görevlisi
 
4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam Ediyor)
   
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı  Trakya Üniversitesi 2009
Yüksek Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2013
Doktora  Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2013-
 

Tezler:

Yüksek Lisans: Ubeydî Divanı (Metin-İnceleme) – (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013) (Danışman: Prof. Dr. A. Kemal Yavuz)

 

Doktora: Klasik Türk Şiirinde Necâtî Ekolü– (Dr. Tezi) (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Cemal Aksu) (Devam Ediyor)

 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevlisi Karabük Üniversitesi 2010-2011
Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi 2011-

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

“Gülşen-nâme’de Temsilî Anlatım”, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 2013, İÜ Edebiyat Fakültesi Yayınları, c. 3, İstanbul 2014, s.103-116.

 

7.3. Yazılan Ulusal/Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar

 

1.Uluslararası Türk İran Dil ve Edebiyat İlişkileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, (Editör), İbb Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yay., İstanbul 2012.

29/11/2012
7395 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00