Arş. Gör. Yasemin Karakuş

 

yasemin karakuş

 

 

 

 

 

1. Adı Soyadı : Yasemin Karakuş
 

2. Doğum Tarihi

 

: 1989

 
3. Unvanı : Araştırma Görevlisi
 
4. Öğrenim Durumu : Doktora (Devam Ediyor)
   
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans  Türk Dili ve Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2011
Lisans  Sosyoloji (ÇAP)  İstanbul Üniversitesi 2013
Yüksek Lisans  Eski Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2014
Doktora  Eski Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi 2014-
 

Tezler:

Yüksek Lisans: “Seyit Nizamoğlu Mersiyelerini İçeren Bir Şiir Mecmuası: Mecmu’â-i Kasâid” (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU)

 

Doktora: Klasik Türk Nesrinde Sosyal Tenkit (14-18. Yüzyıl) (Danışman: Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan) (Devam Ediyor)

 

5. Akademik Unvanlar

 

Araştırma Görevlisi İstanbul Üniversitesi 2011-

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Karakuş, Yasemin, “Yahyâ, Nâdirî ve Hâletî’nin Divanlarında Yer Almayan Seyyid Nizamoğlu Mersiyeleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 54, (2016-1), İstanbul 2016, s. 129-145.

 

01/12/2012
9462 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00