Yrd. Doç. Dr. Esra EGÜZ

 

 

Yrd. Doç. Dr. Esra EGÜZ

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

 

esraeguz@istanbul.edu.tr

 

Adı ve Soyadı: Esra EGÜZ

Doğum Tarihi: 1984

Öğrenim Durumu:

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2006
Lisans Sanat Tarihi (ÇAP) İstanbul Üniversitesi 2006
Yüksek Lisans Eski Türk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2009
Doktora Eski Türk Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2013

 

 

Akademik Unvanlar:

Unvan Alan Üniversite Yıl
Arş. Gör.          Eski Türk Edebiyatı  İstanbul Üniversitesi      2006-2013
Arş. Gör. Dr.   Eski Türk Edebiyatı   İstanbul Üniversitesi      2013-2015
Yrd. Doç. Dr. Eski Türk Edebiyatı   İstanbul Üniversitesi      2015-

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Proje Adı Görev  Kurum      Tarih
Tez Projesi  Yürütücü İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri  2011-2013

 

Ödüller ve Burslar:

Burs Adı Gidilen Kurum   Görev Tarih
TÜBİTAK Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu  University of Edinburgh (UK)  Visiting Scholar-Misafir Öğretim Üyesi  1.9.2015-  1.9.2016

 

            Yayınlar:

Tezler:

 • Priştineli Nûrî Divanı ve İncelenmesi, İÜ SBE Yüksek Lisans tezi, İstanbul 2009. (Tez danışmanı: Prof. Dr. A. Azmi Bilgin)
 • Erzurumlu Mustafa Darîr’in Sîretü’n-nebî’sindeki Türkçe Manzumeler (İnceleme-Metin), İÜ SBE Doktora tezi, İstanbul 2013. (Tez danışmanı: Prof. Dr. Kemal Yavuz)

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 • “İstanbul’a İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar: Veysî, Nedim, Râmî ve Süheylî’nin İstanbul’a Dair Birer Manzumesi”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XL, İstanbul 2009/1, s. 35-93.
 • “Priştineli Begzâde Nûrî Divanı ve Divan’daki Şifreli Yazılar”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 27, Konya 2010, s. 297-311.
 • “Yabancı Seyyahların Gözüyle Klasik Türk Edebiyatı”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XLIX, İstanbul 2014, s. 53-93.
 • “Priştineli Begzade Nûrî’nin Bilinmeyen İkinci Divanı’ndaki Şiirler”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 37, Konya 2015, s. 427-436.
 • “Erzurumlu Mustafa Darîr’in Eserlerinde Görme Duyusu ve Körlük”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sy. 35, İstanbul 2016, s. 167-194.

 

Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 • “Yahya Kemal’in Eserlerinde Örf, Âdet ve Gelenekler”, Bir Medeniyeti Yorumlamak-Yahya Kemal Beyatlı Sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, 3-7 Kasım 2008. (İstanbul Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası V, C. I, İstanbul 2008, s. 709-716.)
 • “Üç İngiliz Kadın Seyyahın Gözüyle XIX. Yüzyılda Türk Kadını”, Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Malatya, 4-6 Mayıs 2011. (İnönü Üniversitesi Sanat&Tasarım Dergisi, Özel sayı, C. 2, Malatya 2011, s. 753-767.)
 • “Telhîs-i Resâilât-ı Rumât’taki Okçuluk Terimleri ve Âdetleri Üzerine”, Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 16-18 Mayıs 2011. (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü III. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Bildiriler 16-17-18 Mayıs 2011, Ankara 2011, s. 389-412.)
 • “Dilek Kelimesinin Anlamları ve Divan Şiirindeki Kullanımı Üzerine”, Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 21-23 Mayıs 2012. (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü IV. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Bildiriler 21-22-23 Mayıs 2012, Ankara 2012, s. 421-430.)
 • “Murad Efendi’nin Türkiye Manzaraları Adlı Eserinde Klasik Türk Edebiyatına Dair Değerlendirmeleri”, Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Şanlıurfa, 18-20 Nisan 2014.

 

            Ansiklopedi Maddeleri:

 • “Beyzâde, Nuri”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 2013.

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=836 

           

            Söyleşiler:

 • “Prof. Dr. Kemal Yavuz ile Söyleşi”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. L, İstanbul 2014, s. 177-202.

 

Anı Yazıları:

 • “Hem Hoca Hem Baba: Prof. Dr. Kemal Yavuz”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. L, İstanbul 2014, s. 151-158.

 

Kitap Tanıtımları:

 • “Prof. Dr. Kemal Yavuz, Gülşehrî’nin Mantıku’t-tayr’ı (Gülşen-nâme) -Metin ve Günümüz Türkçesine Aktarma-, Kırşehir Valiliği Yayınları, Ankara 2007, 2 c., LVII+659 s.”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXXVII, İstanbul 2008, s. 213-215.
 • “Prof. Dr. Ahmet Mermer, Dr. Ahmet Selahattin Hidayetoğlu, Dr. Mustafa Erdoğan, Dr. Neslihan Koç Keskin,  Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2009, 728 s.”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sy. 28, Konya 2010, s. 623-628.
 • “Prof. Dr. Yakup Karasoy, Doç. Dr. Orhan Yavuz, Âşık Ömer Divanı, Konya 2010, 607 s.”, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XLIV, İstanbul 2011, s. 261-264.

 

Devam Eden Çalışmalar:

 • Erzurumlu Mustafa Darîr’in Sîretü’n-nebî’si (Doç. Dr. Orhan Yavuz ile birlikte kitap çalışması)
 • Priştineli Begzade Nuri Divanı I-II (kitap çalışması)

 

02/12/2012
10395 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00