Arş. Gör. Dr. Ümran YAMAN

ümran yaman

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Adı Soyadı : Ümran YAMAN
  2. Doğum Tarihi : 24.07.1983
  3. Unvanı : Araştırma Görevlisi Doktor
  4. Öğrenim Durumu : Doktora
  5. Çalıştığı Kurum : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2004
Y. Lisans Eski Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2008
Doktora Eski Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2015

 

  1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     :

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

  1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI,Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Ünlü Uzunlukları Açısından Eski Anadolu Türkçesi-Harizm Türkçesi İlişkisi”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, İstanbul Türkiye, 1-2 Aralık 2010, s. 511-528.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

“Osman F. Sertkaya-Rysbek Alimov, Eski Türklerde (Göktürklerde Uygurlarda Türgişlerde) Para, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006, 160 s.”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 37, İstanbul 2009, s. 219-223. (Tanıtma)

 

  1. Projeler

 

  1. İdari Görevler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Temsilciliği

 

07/12/2012
7255 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00