Arş. Gör. Dr. İsmail TAŞ

 

ismail taş

 

  1. Adı Soyadı: İsmail TAŞ
  2. Doğum Tarihi: 22 Şubat 1983
  3. Unvanı: Araştırma Görevlisi Doktor

4.Öğrenim Durumu:

         Derece      Alan      Üniversite      Yıl
Doktora Yeni Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2008-2016
Yüksek Lisans Yeni Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2006-2008
Tezsiz Yüksek Lisans Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 2007
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2002-2006
Yandal Felsefe İstanbul Üniversitesi 2006

 

  1. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi              Türk Dili ve Edebiyatı                                İstanbul Üniversitesi      2011-

Araştırma Görevlisi Doktor Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili                 İstanbul Üniversitesi      2016

  1. Yüksek Lisans ve Doktora Tezi

Yüksek Lisans Tezi

 

Tez adı: 15. Yüzyıla Ait “Enfesü’l-Cevâhir” Adlı Yazma Üzerinde Dil İncelemesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük)  (2008) Tez Danışmanı:(Prof. Dr. MUSTAFA ÖZKAN)

 

Doktora Tezi

 

Tez adı: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN “TEFSİRÜ’L-LÜBÂB TERCÜMESİ” ÜZERİNE DİL İNCELEMESİ (GİRİŞ-İNCELEME-METİN-SÖZLÜK)  (2016) Tez Danışmanı:(Prof. Dr. MUSTAFA ÖZKAN)

 

  1. Yayınlar

 7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- TAŞ İSMAİL (2016).  TERCÜME-İ TEFSİRİ’L-LÜBÂB ESERİNİN (HÂZİN TERCÜMESİ) MUSA BİN HACI HÜSEYİN EL-İZNİKÎ VE BAŞKA MÜELLİFLER TARAFINDAN TELİF EDİLMESİ.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 53(53), 91-110. (Yayın No: 2836254)        2- TAŞ İSMAİL (2015).  Türk Dili Öğreticisi Olarak Kaşkarlı Mahmud ve Öğretim Metodu Açısından Dîvânü Lugâti’t-Türk.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 48(48), 193-202. (Yayın No: 1738231)

3- TAŞ İSMAİL, YILMAZ NECDET (2013).  Hacı Bektaş ve Makâlât’ının Arapça Aslı Hakkında.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 45(45) (Yayın No: 1739076)       4- TAŞ İSMAİL (2013).  Uğur GÜRSU, Lügat-i Bulgarî, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul

2013, 303 s., ISBN 978-605-4673-26-1 (tanıtma).  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 47(47) (Yayın No: 1739350)                                                                                     

                5- TAŞ İSMAİL (2011).  Dr. Abdulkadir Emeksiz, Bir İstanbul Kahramanı Bekri Mustafa, Mühür Yayınları, İstanbul 2010, 303 s., ISBN 978-605-4268-17-7 (Tanıtma).  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 42(42) (Yayın No: 1739261)                                                                      6- TAŞ İSMAİL (2011).  Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Tercüme Edilen Ebu’l-Leys Es-Semerkandî Tefsiri’nin Asıl Müellifi ve Tercümeye Verilen İsim.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 41(41) (Yayın No: 1738837)

7.2.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1- TAŞ İSMAİL (2013).  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN “TEFSİRÜ’L-LÜBÂB TERCÜMESİ” VE DİL ÖZELLİKLERİ.  VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (Özet bildiri)(Yayın No:1753917)      

2- TAŞ İSMAİL (2012).  Hak Dini Kur’an Dili Eserinde Kur’an’ın Türkçeye Tercümesi Görüşünün 14.-15. Yüzyıldaki Türkçe Kur’an Tercümelerindeki Görüşlerle Karşılaştırılması.  Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşmesinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları, Uluslararası Sempozyum, İstanbul 2012 (Özet bildiri)(Yayın No:1753754)                                                                                

                3- TAŞ İSMAİL (2012).  TÜRKÇEDE SADELEŞME HAREKETLERİNİN TÜRKÇENİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ.  Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, 30 Mayıs-1 Haziran 2012 (Özet bildiri)(Yayın No:1753309)                                                                                  

4- TAŞ İSMAİL (2011).  15. YÜZYILDA YAZILMIŞ OLAN “ENFESÜ’L-CEVÂHİR” ADLI KUR’AN TERCÜMESİ’NİN MÜELLİFİ MESELESİNE DAİR TESPİTLER.  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Nisan 2011 (Tam metin bildiri)(Yayın No:1753087)

7.3. Ulusal Yayınlar

1- Dilde Düşünce Aktarımı, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencileri Konferansı, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul 2006 (Bildiri Metinleri Daha Sonra Yayımlanmıştır, İstanbul 2008)

2- Dil ve Düşünce, Deyiş, Kültür Edebiyat Dergisi, İstanbul 2005

3- Türk Öykücülüğü Nereye Koşuyor, Deyiş, Kültür Edebiyat Dergisi, İstanbul 2005

4- Safahat’ta Doğu-Batı Meselesi, Deyiş, Kültür Edebiyat Dergisi, İstanbul 2004

7.4. Editörlük

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (SSCI dışındaki indeksler), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi 2011-2016 (13 sayı)

  1. Projeler

1- 15128 (ÖNAP) – Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yapılmış Sure Tefsirlerinin Yayıma Hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22/12/2011 – 20/12/2015 (ULUSAL)                                                                           

2- 18921- ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN “TEFSİRÜ’L-LÜBAB TERCÜMESİ” ÜZERİNE DİL İNCELEMESİ (GİRİŞ-İNCELEME-METİN-SÖZLÜK), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 22/12/2011 – 20/12/2015 (ULUSAL)

3- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Belgesel Projesi ve kitap projesi, BAP, Araştırmacı, 2012-2014 (ULUSAL)                                                                                              

4- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tanıtım Kitapçığı, DİĞER, Araştırmacı, 2013-2014

  1. İdari Görevler

Editör- Sorumlu Müdür                İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI/Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (2011-2016)

  1. Üniversite Dışı Deneyim

2009-2010           Öğretmen                            

                                               Özel Osmaniye Bilim İlköğretim Okulu, Türkçe Öğretmeni, (Osmaniye)

2009-2009           Öğretmen                            

                                               Erzincan Mehmetçik Dershanesi, Türkçe Öğretmeni, (Erzincan)

2007-2008           Öğretmen                            

                                               Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, (İstanbul)

2007-2007           Öğretmen                            

                                               Sevgi Etüt Eğitim Merkezi, Türkçe Öğretmeni, (Osmaniye)

2006-2007           Öğretmen                            

                                               Hacı Ahmet Atıl Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, (Adana)

2002-2006           Öğrenci Asistan                  

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Asistanlık, Rektörlük Bursu Kapsamında Öğrenci Asistanlık, (İstanbul)

 

  1. İletişim Bilgileri

E-Posta Adresi :              ismailtas80@gmail.com, ismailtas@istanbul.edu.tr

Telefon (İş)       :              02124400000-15852

03/12/2012
6901 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00