Arş. Gör. Dr. İsmail TAŞ

 

ismail taş

 

 1. Adı Soyadı: İsmail TAŞ
 2. Doğum Tarihi: 22 Şubat 1983
 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi Doktor
 4. İletişim BilgileriE-Posta Adresi : ismailtas80@gmail.com, ismailtas@istanbul.edu.tr
 5. Telefon (İş)       :  02124400000-15852
 6. _
  5.Öğrenim Durumu:

  Doktora     İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI                                

    2008     – 25/Nisan/2016             

    Tez adı: Eski Anadolu Türkçesi dönemi eserlerinden “Tefsirü’l-Lübâb Tercümesi” üzerine dil incelemesi (giriş-inceleme-metin-sözlük)  (2016) Tez Danışmanı:(MUSTAFA ÖZKAN) 

  Yüksek Lisans                    

  2006- 7 Ağustos/2008        

  Tez adı: 15. yüzyıla ait “Enfesü’l-Cevâhir” adlı yazma üzerinde dil incelemesi (giriş-inceleme-metin-sözlük)  (2008) Tez Danışmanı:(MUSTAFA ÖZKAN)

  Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. 2002- 30/Haziran/2006         

   

  Lisans-Yandal           İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FELSEFE BÖLÜMÜ/FELSEFE PR. 30/Haziran/2006     

   

  Araştırma Görevlisi              Türk Dili ve Edebiyatı                                İstanbul Üniversitesi      2011-

  6. Akademik Unvanlar

  Araştırma Görevlisi Doktor Türk Dili ve Edebiyatı/Yeni Türk Dili                 İstanbul Üniversitesi      2016

  7. Yayınlar

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

    1- TAŞ İSMAİL Manisa İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Tefsîr-i Kur ân Eseri ve Söz Varlığı Üzerine.  Usûl İslam Araştırmaları Dergisi (Yayın No: 3623043), İstanbul 2017 (yayın kabul)

             

  2- TAŞ İSMAİL (2016).  TERCÜME İ TEFSİRİ L LÜBÂB ESERİNİN HÂZİN TERCÜMESİ  MUSA BİN HACI HÜSEYİN EL İZNİKÎ VE BAŞKA MÜELLİFLER TARAFINDAN TELİF EDİLMESİ.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 53(53), 91-110. (Yayın No: 2836254)

   

    3- TAŞ İSMAİL (2015).  Türk Dili Öğreticisi Olarak Kaşkarlı Mahmud ve Öğretim Metodu Açısından Dîvânü Lugâti t Türk.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 48(48), 193-202. (Yayın No: 1738231)

   

  4- TAŞ İSMAİL, YILMAZ NECDET (2013).  Hacı Bektaş ve Makâlât ının Arapça Aslı Hakkında.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 45(45) (Yayın No: 1739076)

   

  5- TAŞ İSMAİL (2013).  Uğur GÜRSU Lügat i Bulgarî Akademi Titiz Yayınları İstanbul 2013,  303 s.   ISBN 978 605 4673 26 1  (Tanıtma yazısı)  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 47(47) (Yayın No: 1739350)

   

  6-TAŞ İSMAİL (2011).  Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Tercüme Edilen Ebu l Leys Es-Semerkandî Tefsirinin Asıl Müellifi ve Tercümeye Verilen İsim.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 41(41) (Yayın No: 1738837)

  7- TAŞ İSMAİL (2011).  Dr Abdulkadir Emeksiz Bir İstanbul Kahramanı Bekri Mustafa Mühür Yayınları İstanbul 2010 303 s ISBN 978 605 4268 17 7 Tanıtma.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 42(42) (Yayın No: 1739261)

   

   

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

   

    1- TAŞ İSMAİL (2017).  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDA TÜRKÇE KUR’AN TERCÜMELERİ (TEFSİRLERİ).  Kur an Araştırmalarında Akademik Tezler -Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi- Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3642631)

   

    2- TAŞ İSMAİL (2017).  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINDA TÜRKÇE KUR’AN TERCÜMELERİ (TEFSİRLERİ) ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE TÜRK DİLİNE KATKILARI. Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3600428)

                                    

    3- TAŞ İSMAİL (2017).  HATİBOĞLU MUHAMMED’İN BAHRÜ’L-HAKÂİK ESERİ VE ANLAMBİLİM AÇISINDAN DEĞERİ ÜZERİNE.  2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 309-309. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3518526)

                   

    4- TAŞ İSMAİL (2017).  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DERSİNİN LİSANÜSTÜ PROGRAMLARDA YABANCI ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİMİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ.  I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3518530)

   

                   

    5- TAŞ İSMAİL (2013).  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN TEFSİRÜ’L-LÜBÂB TERCÜMESİ VE DİL ÖZELLİKLERİ.  VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1753917)

   

                   

    6- TAŞ İSMAİL (2012).  TÜRKÇEDE SADELEŞME HAREKETLERİNİN TÜRKÇENİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ.  Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, 30 Mayıs-1 Haziran 2012 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1753309)

   

                   

    7- TAŞ İSMAİL (2011).  15 YÜZYILDA YAZILMIŞ OLAN ENFESÜ L CEVÂHİR ADLI KUR AN TERCÜMESİ NİN MÜELLİFİ MESELESİNE DAİR TESPİTLER.  Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslar arası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 27-30 Nisan 2011 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1753087)                           

                                    

  1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

       C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

                                    

    1- Hazâ Kitâb-ı Bahri l-Hakâik-Tam Transkripsiyonlu Versiyon- (2017)., TAŞ İSMAİL,YILMAZ NECDET,  Server Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3623053)

   

    2- Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî -Tam Transkripsiyonlu Versiyon- (2017)., TAŞ İSMAİL,YILMAZ NECDET,  Server Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3623050)

   

    3- Kitâb-ı Bahrü’l-Hakâik-Hafifletilmiş Versiyon- (2017)., YILMAZ NECDET,TAŞ İSMAİL,  Server Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3623061)

   

    4- Makâlâ-t Hacı Bektâş-ı Velî-Hafifletinmiş Versiyon- (2017)., YILMAZ NECDET, TAŞ İSMAİL,  Server Yayınları, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3623058)

   

   

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

    1- TAŞ İSMAİL (2017).  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN “TEFSİRÜ’L-LÜBÂB TERCÜMESİ” VE DİL ÖZELLİKLERİ.  6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3518539)

   

  2- TAŞ İSMAİL (2017).  Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Türkçe Kur’an Tefsirleri.  Türkiye’de Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3600438)

   

  3- TAŞ İSMAİL (2014).  Hatiboğlu Muhammed in Bahrü l-Hakâik Eseri Üzerine.  Honazlı Hatiboğlu Muhammed i Anma Paneli (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3520949)

   

  4- TAŞ İSMAİL (2012).  Hak Dini Kur an Dili Eserinde Kur an ın Türkçeye Tercümesi Görüşünün 14  15  Yüzyıldaki Türkçe Kur an Tercümelerindeki Görüşlerle Karşılaştırılması.  Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı Modernleşmesinde Kur’an ve Tefsir Çalışmaları, Uluslararası Sempozyum, İstanbul 2012 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1753754)

   

  5- TAŞ İSMAİL (2011).  Enfesü l-Cevâhir Adlı Kur an Tercümesi nin Müellifi Meselesi.  Osmanlı Toplumunda Kur an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13-20.yüzyıllar) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3520943)

   

  7.4. Editörlük

  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (Alan endeksleri), Dergi, Editör, İstanbul Üniversitesi (TR DİZİN ve Alan İndeksleri tarafından taranmaktadır.) 2011-2016 (Cilt/Sayı:41 ila 53. 13 sayı)

  8. Projeler

  1- 18921  ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN  TEFSİRÜ L LÜBAB TERCÜMESİ  ÜZERİNE DİL İNCELEMESİ  GİRİŞ İNCELEME METİN SÖZLÜK, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 22/12/2011 – 20/12/2015 (ULUSAL)

   

    2- 15128  ÖNAP    Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yapılmış Sure Tefsirlerinin Yayıma Hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 22/12/2011 – 20/12/2015 (ULUSAL)

   

    3- HATİBOĞLU MUHAMMEDİN BAHRÜLHAKİK ESERİ VE ANLAMBİLİM AÇISINDAN DEĞERİ ÜZERİNE, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 22/02/2017-03/10/2017 (ULUSAL)

   

    4- ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDEN TEFSİRü’L-LüBÂB TERCÜMESİ VE DİL ÖZELLİKLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 13/04/2017 – 15/08/2017 (ULUSAL)

   

  5- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tanıtım Kitapçığı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 15/09/2013 – 15/10/2015 (ULUSAL)

   

  6- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Belgesel Projesi ve kitap projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 15/09/2013 – 15/10/2015 (ULUSAL)

  9. İdari Görevler

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Editörlüğü 2011-2016 (13 Cilt/Sayı)

  10. Üniversite Dışı Deneyim

  2009-2010           Öğretmen                            

                                                 Özel Osmaniye Bilim İlköğretim Okulu, Türkçe Öğretmeni, (Osmaniye)

  2009-2009           Öğretmen                            

                                                 Erzincan Mehmetçik Dershanesi, Türkçe Öğretmeni, (Erzincan)

  2007-2008           Öğretmen                            

                                                 Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, (İstanbul)

  2007-2007           Öğretmen                            

                                                 Sevgi Etüt Eğitim Merkezi, Türkçe Öğretmeni, (Osmaniye)

  2006-2007           Öğretmen                            

                                                 Hacı Ahmet Atıl Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, (Adana)

  2002-2006           Öğrenci Asistan                  

  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Asistanlık, Rektörlük Bursu Kapsamında Öğrenci Asistanlık, (İstanbul)

  11. Dersler

    Dersler *                                Öğrenim Dili                                   Ders Saati          

    2017-2018 Lisans                                       

             

  Osmanlı Türkçesi Grameri I (Tek-Örgün) A             Osmanlıca                                     4       

  Osmanlı Türkçesi Grameri I (Çift-İ.Ö)                 Osmanlıca                                    4       

  Osmanlı Türkçesi Metinler I (İ.Ö)                            Osmanlıca                                       2       

  Osmanlı Türkçesi Metinleri I (Örgün)                  Osmanlıca                                               2       

  Osmanlı Türkçesine Giriş I (Çift-İ.Ö) B               Osmanlıca    

   

   

03/12/2012
7313 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00