Arş. Gör. Serap GACSİ İLHAN

                                                             

serap gacsi

 

  1. Adı Soyadı: Serap GACSİ İLHAN
  2. Doğum Tarihi: 20 Aralık 1985
  3. Unvanı: Araştırma Görevlisi
  4. E-mail: serap.gacsi@istanbul.edu.tr 

4.Öğrenim Durumu:

         Derece      Alan      Üniversite      Yıl
           Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2004-2008
 Yüksek Lisans Yeni Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2008-2011
            Doktora Yeni Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2011-

 

  1. Akademik Unvanlar

Araştırma Görevlisi              Türk Dili ve Edebiyatı            İstanbul Üniversitesi         2010-

  1. Yüksek Lisans ve Doktora Tezi

Yüksek Lisans Tezi

 

Ahmed-i Daî’nin Vesiletü’l-Müluk Adlı Eseri (60a-115b), (Metin-Kelime Grupları İncelemesi), İstanbul 2011.

Doktora Tezi

 

Yazıcıoğlu Muhammediyye Adlı Eseri Üzerine Dil İncelemesi (Ses Bilgisi-Şekil Bilgisi-Söz Dizimi-Sözlük/Dizin).

  1. Yayınlar

 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Türkçe Cümle Bilgisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2010, 322 s.ISBN 978-975-06-0854” , İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.XLI, İstanbul 2009, s.217-222.

7.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Ahmed-i Dâî ve Vesîletü’l-Mülûk li-Ehli’s-Sülûk Adlı Ayete’l-Kürsî Tefsiri Üzerine”, Uluslarası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri, 1-2 Aralık 2010,  İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2013, s. 173-210.

 

“Türkçe Dil Bilgisinde Görüş Farklılıkları, Bunların Orta ve Yüksek Öğretimdeki Yansımaları”, 17. Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri (30 Mayıs-1 Haziran 2012), Türk Dil Kurumu Yayınları.

7.3. Projeler

“Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yapılmış Sûre Tefsirlerinin Yayıma Hazırlanması”. (ÖNAP 15128)

 

03/12/2012
7584 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00