Arş. Gör. Didem AKYILDIZ AY

Didem Akyıldız DSC_3045_1200x800

 

 1. Adı Soyadı: Didem AKYILDIZ AY
 2. Unvanı: Araştırma Görevlisi
 3. e-Mail: didemakyildizay@gmail.com dah. tel.: 15852
 4. Öğrenim Durumu:

 

         Derece      Alan      Üniversite      Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Gazi Üni. 2005-2009
Yüksek Lisans Yeni Türk Dili Akdeniz Üni. 2009-2012
Doktora Yeni Türk Dili İstanbul Üni. 2012- …
Lisans Tarih İstanbul Üni.(AUZEF) 2012-(devam ediyor)

 

 

 1. Akademik Unvanlar

Haziran 2010- Kasım 2011- Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi.

Kasım 2011- Şubat 2012- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

Şubat 2012-… İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi

 1. Yüksek Lisans ve Doktora Tezi

Yüksek Lisans Tezi

 

Tez adı: “18. Yüzyıla Ait Bir Kıssa-ı Yusuf (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)”, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2012. (Danışman: Doç. Dr. Ali CİN)

 

Doktora Tezi

 

Tez adı: “XIV. Yüzyıl Orta Anadolu Türkçesi ile Günümüz Orta Anadolu Ağızlarının Karşılaştırmalı Dil İncelemesi (Sesbilgisi-Şekilbilgisi-Anlambilgisi)”, (devam etmekte), (Danışman: Prof. Dr. Hayati DEVELİ)

 

 1. Yayınlar

 7.1 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akyıldız D.; Cin, A. (2013). “Eski Anadolu Türkçesi Özellikleri Gösteren Bir Kıssa-yı Yûsuf” Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi / Mediterranean Journal of Humanities / Cilt III / Sayı: 1 / Haziran, sf. 71-88.   

7.2.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Akyıldız, D. “Geçmişten Günümüze Türkçede Evirmek Fiili ve Kelime Ailesi”, TUDOK 2010, Bildiriler C. 1, s.221-228, İstanbul, 2011.

Akyıldız Ay, D.“The Function of “Turkish Language” Course in Colleges in the Teaching of Turkish as a Mother Tongue in Turkey”, The European Conference on Language Learning 2015: Official Conference Proceeding (1-5 July 2015) Brighton, England, p. 323-330, ISSN:21868-112X.

Akyıldız Ay, D. “Practices of Dialect Lexicography in Turkey”, ASIALEX 2016, Proceedings of the Association for Lexicography (edited by Shirley N. Dita, Wilkinson Daniel Wong Gonzales). June 1-3, 2016, Philippines. p.14-27.

7.3. Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler.

Akyıldız, D. (2010). Sazın ve Sözün Sultanları- Yaşayan Halk Şairleri III: Mirati Gazeloğlu,, Gazi Kitabevi, Ankara, s.262-270.

7.4. Tanıtım Yazısı

Akyıldız D., “Ali CİN; Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi: Ali’nin Kıssa-yı Yûsuf’u” Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/9 Summer 2013, sf. 2671-2675.

7.4. Editörlük

 1. Projeler

 

 1. İdari Görevle

r

 1. Katılınan Bilimsel Etkinlikler
 • İstanbul Kültür Üniversitesi-TUDOK 2010, İstanbul (Konuşmacı)
 • 2011 (1-3 Temmuz): Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına), Akdeniz Üniversitesi, Adrasan Eğitim ve Uygulama Merkezi (Düzenleme Kurulu-Katılımcı).
 • MJH-Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi,2011, S.1 (Redaktörlük)
 • Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, 02-03 Kasım 2015 (Düzenleme Kurulu)
 • “Çuvaş Dili ve Kültürü”, Yaz Okulu, İ.N. Ulyanov Çuvaş Devlet Üniversitesi, 04-22 Ağustos 2014, Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti, Rusya.
 • “Methods for Metaphor Identification and Analysis”, Summer School, Universiteit Van Amsterdam, Metaphor Lab Amsterdam, 14-19 June 2015, Holland.
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ortaklığında düzenlenen “Kitap Kültürü ve El Yazmaları Seminer Dizisi”, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi .(Katılımcı)
 • “Türk Dilbiliminde Tanımlama ve Belgeleme”, (Tübitak-Bideb 2229-Bilimsel Etkinliklerini Destekleme Programı Çerçevesinde), Yaz Okulu, Hacettepe Üniversitesi, 18-24 Ağustos 2014.

29/11/2012
8934 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00