Yrd. Doç. Dr. Aslı UYGUN ZENGİN

 

 

 

 

 

 

  1. Adı Soyadı : Aslı ZENGİN         
  2. Doğum Tarihi : 27.01.1982
  3. Unvanı : Yardımcı Doçent
  4. Öğrenim Durumu : Doktora
  5. Çalıştığı Kurum : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
  6. İletişim : asluygun@istanbul.edu.tr

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 2004
Y. Lisans Eski Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2007
Doktora Eski Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2013

 

  1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 2017

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

  1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Karahanlı Türkçesinde İyelik Ekli Kısaltma Grupları Üzerine”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 52, İstanbul 2015, s. 127-145.

 

Orhun Türkçesinde Çekim Edatları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 53, İstanbul 2016, s. 111-136.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Eski Anadolu Türkçesindeki Bazı Dini Terimler Üzerine”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 1-2 Aralık 2010, s. 563-579.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

Avratlar Ahvalin Bildürür Hadisler, Metin-Tercüme-Gramer-Dizin, Anka Matbaacılık, İstanbul 2014. (ISBN: 978-605-84744-0-6)

 

“Türklerde Şecere Geleneği ve Anonim Şibanî-Nâme, Yakup Karasoy-MustafaToker”, İlmî Araştırmalar 20, 2005, s. 212-214. (Tanıtma)

 

Karahanlı Türkçesi: Türkçe İlk Kur’an Tercümesi (Ryland Nüshası): Giriş-Metin-Notlar-Dizin”, Aysu Ata”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 34, İstanbul 2006, s. 253-256. (Tanıtma)

 

07/12/2012
8386 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00