Yrd. Doç. Dr. Feryal KORKMAZ

 

feryal korkmaz

 

 

 

 

 

 

 

 1. Adı Soyadı : Feryal KORKMAZ
 2. Doğum Tarihi : 30.05.1976
 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor
 4. Öğrenim Durumu : Doktora
 5. Çalıştığı Kurum : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 6. İletişim : 0 212 455 57 00/ 158 68 –  fkorkmaz@istanbul.edu.tr 

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1998
Y. Lisans Eski Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2000
Doktora Eski Türk Dili İstanbul Üniversitesi 2007

 

 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 2008

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Saidbek Boltabayev, Muhabbetname ve Mihnetkam: Transkripsiyon-Gramer İncelemesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

6.2. Doktora Tezleri

 

 1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Rumî’nin Şîrîn ü Şîrûyesi (İnceleme-Metin-Sözlük)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 31, İstanbul 2004, s. 52-173 (Dr. Enfel Doğan ile birlikte).

 

“Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Sürecinde Bazı Arapça Kelimelerin Görev Değişikliğine Uğraması Üzerine”, İlmi Araştırmalar 23, İstanbul 2007, s.103-112.

 

Özbek Halk Edebiyatı Örneklerinden Bir Metin: Nevrūz-ı Ālem-ning Beyānı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 36, İstanbul 2007, s. 157-180.  

 

Kutadgu Bilig’de Ur- Fiili Üzerine, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 41, İstanbul 2011, s.13-24.

 

“Runik Harfli Türk Yazıtlarında ng Ünsüzü Üzerine”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 48, İstanbul 2013, s. 151-160.

 

Osmanlı Nesrinden Bir Lekenâme Metni”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, Cilt: 24, İstanbul 2014, s.121-131.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Evliya Çelebi Seyahatnamesindeki Tür Değiştirme Örnekleri Üzerine”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, 31.05.2006. (Prof. Dr. Musa Duman ile birlikte).

 

Oğuz Yazı Dilinin Teşekkülüne Dair”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 1-2 Aralık 2010.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

Kitap

Rûmî’nin Şîrîn ü Şîrûyesi (Şîrîn ü Pervîz), Metin-Sözlük-Dizin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 2009 (Yrd. Doç. Dr. Enfel Doğan ile birlikte). (E-kitap, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF63F3FD91FC2A1E7D9B41590025722309 )

 

Kutadgu Bilig-Seçmeler, Kapı Yayınları, İstanbul 2014. (Yrd. Doç. Dr. Özcan Tabaklar ile birlikte.)

 

Dede Korkut Kitabı, Kapı Yayınları, İstanbul 2016. (Yrd. Doç. Dr. Özcan Tabaklar ile birlikte.)

 

Açıklamalı Kitap Çevirisi

Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası (Özgün Dili ve Sözlüğüyle), Çağrı Yayınları, İstanbul 2004. (M. Korkmaz ile birlikte)    

 

Sami Paşazade Sezai: Sergüzeşt  (Özgün Dili ve Sözlüğüyle), Çağrı Yayınları, İstanbul 2005. (M. Korkmaz ile birlikte)  

 

Nabizade Nazım: Karabibik (Özgün Dili ve Sözlüğüyle), Çağrı Yayınları, İstanbul 2006. (M. Korkmaz ile birlikte) 

 

Ahmed Rasim: Falaka (Özgün Dili ve Sözlüğüyle),  Çağrı Yayınları, İstanbul 2006. (M. Korkmaz ile birlikte)

 

Tanıtma

“Talat Tekin Makaleler I – Altayistik; Emine Yılmaz, Nurettin Demir; Grafiker Yayınları”, Ankara 2003”, İlmi Araştırmalar 16, İstanbul 2003, s.146–149.

 

“Yong-Song Li; Türkçede Son Takılar, Türk Dili Araştırmaları Serisi, İstanbul 2004”, İlmi Araştırmalar 19, İstanbul 2005, s. 189–190.

 

“Robert Dankoff: Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 37, İstanbul 2004, 336 s.”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 32, İstanbul 2005, s. 250–251.

 

IV.“Türkçede İkilemeler Sözlüğü -Tanıklı- Yrd. Doç. Dr. Necmi Akyalçın”,  İlmi Araştırmalar 23, İstanbul 2007, s.155-156.

 

 1. Projeler

 

 1. İdari Görevler

Edebiyat Fakültesi Uzaktan Eğitim Program Koordinatörü (2016-)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcılığı (2016-)

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 1. Ödüller

 

 1. Son İki Yılda Verdiği Dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016 Güz Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı

 

2

 

 

0

 

 

39

 

 

Harizm Türkçesi

 

2

 

0

 

115

 

Harizm Türkçesi (İÖ)

 

2

 

 

0

 

 

110

 

 

İslamiyet Öncesi Türk Dili Tarihi (YL)

 

3

 

 

 

0

 

 

 

4

 

 

 

Metinler Üzerinde Dil Tarihi İncelemeleri (YL)

 

3

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

Türkoloji’nin Meseleleri (DR)

 

Eski Türkçe (Göktürkçe)

(Uzaktan Eğitim)

 

3

 

 

 

2

 

 

0

 

 

 

0

 

 

3

 

 

 

55

 

 

 

Harizm Türkçesi (Uzaktan Eğitim)

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

50

 

 

 

Türk Dili Tarihi I (Uzaktan Eğitim)

 

 

2

 

0

 

7

İlkbahar Kıpçak Türkçesi

 

 

2

 

 

0

 

 

120

 

 

Kıpçak Türkçesi (İÖ)

 

2

 

 

0

 

 

118

 

 

 

İslamiyet Sonrası Türk Dili Tarihi (YL)

 

 

3

 

 

 

 

0

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri (YL)

 

 

3

 

 

 

 

0

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Seminer (YL)

 

 

 

3

 

 

 

0

 

 

 

4

 

 

Seminer (DR)

 

 

3

 

 

0

 

 

2

 

 

Eski Türkçe Cümle Bilgisi (Uzaktan Eğitim)

 

2

 

 

 

0

 

 

 

65

 

 

 

 

Eski Uygur Türkçesi

(Uzaktan Eğitim)

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

Kıpçak Türkçesi (Uzaktan Eğitim) 2 0 66
2016-2017 Güz Tarih Boyunca Türkçenin Yazımı

 

2

 

 

0

 

 

37

 

 

Harizm Türkçesi

 

2

 

0

 

126

 

Harizm Türkçesi (İÖ)

 

2

 

 

0

 

 

126

 

 

İslamiyet Öncesi Türk Dili Tarihi (YL) 3

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

Metinler Üzerinde Dil Tarihi İncelemeleri (YL)

 

3

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

Türkoloji’nin Meseleleri (DR)

 

3

 

 

0

 

 

2

 

 

Eski Türkçe (Göktürkçe) (Uzaktan Eğitim)

 

2

 

 

 

0

 

 

 

31

 

 

 

Harizm Türkçesi (Uzaktan Eğitim)

 

2

 

 

0

 

 

50

 

 

Türk Dili Tarihi I (Uzaktan Eğitim)

 

2 0 7
İlkbahar

 

 

07/12/2012
10197 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00