Yrd. Doç. Dr. Özcan TABAKLAR

 

 

özcan tabaklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Adı Soyadı : Özcan TABAKLAR
 2. Doğum Tarihi : 02.08.1959
 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor
 4. Öğrenim Durumu : Doktora
 5. Çalıştığı Kurum : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 6. İletişim : 0 212 455 57 00/ 15868 – tabaklar@istanbul.edu.tr

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi 1985
Y. Lisans Eski Türk Dili İstanbul Üniversitesi 1987
Doktora Eski Türk Dili İstanbul Üniversitesi 1994

 

 1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 1995

Doçentlik Tarihi                      :

Profesörlük Tarihi                  :

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Feryal Eminer, Mülk Suresi Tefsiri, 2000.

Rysbek Alimov, Kırgızistan-Kazakistan ve Özbekistan’daki Bütün Yazıtlar, 2000.

Sevil Keskin, Türkmencede Fiiller, 2001.

Yelda İliç, Kırgız Halk Destanı -Er Töştük-, 2002.

Abdullah Şen, Seçme Uygur Hukuk Belgeleri, 2004.

Almazbek Jarkynbaev, 14. Yüzyıl’daYazılmış Bir Sure Tefsiri Üzerine Dil İncelemesi, 2005.

Gamze Sönmez, 14. Yüzyıl’daYazılmış Mülk Suresi Tefsiri Üzerine Dil İncelemesi, 2006.

Mehmet Sağlam, Yahya Kemal’in “Edebiyata Dair” Adlı Eserinde Kelime Grupları, 2006.

Ümran Yaman, Rahatu’l Kulub Metin-Tercüme-Dizin,       2008.

Zeynep Sertbaş, Baburname’de Geçen Bitki Adları, 2009.

Oya Şen, Göktürk Harfli Metinlerin Söz Varlığı, 2010.

Serkan Şemen, Nehcü’l-Ferâdîs’teki Zarf-Fiiller ve Fonksiyonları, 2010.

Gizem Uluscu, Eski Anadolu Türkçesi ile Yazılmış Bir Miracname (Gramer-Metin- Dizin), 2014.

Berker Keskin, Altun Yaruk Yedinci Kitap’tan Hareketle Eski Uygur Türkçesinde Devrik Cümle Yapısı, 2015.

 

6.2. Doktora Tezleri

Mehmet Turgut Berbercan, Çağatayca Gülistan Tercümesi (Gramer-Metin-Dizin), 2011.

Aslı Zengin, Karahanlı Türkçesinde Kelime Grupları, 2013.

Ümran Yaman, Doğu Türkçesiyle Yazılan Sirâcü’l-Kulûb (Gramer-Metin-Çeviri-Dizin), 2015.

Zeynep Negiş, Memlûk Kıpçakçasında Fiilimsiler, 2015.

 

 1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

“Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Fikrî Yazıları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 34, İstanbul 2006, s. 171-176.

 

“Uygur Alfabesi Hakkında”, [Çeviri], (A.M. Sçerbak L’Alphabet Uigur), İlmî Araştırmalar 10, İstanbul 2000, s. 187-192.

 

“Türkmen Türkçesinde Ünlülerin Uzun Okunmasını Gerektiren Durumlar ve Eklerdeki Uzun Ünlüler”, TDAY-Belleten, 1994, Ankara 1996, s.145-157.

 

“Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Sure Tefsiri”, İlmî Araştırmalar 16, İstanbul 2003, s.97-116.

 

“Göktürk Harfli Yazıtlarda -gAlI Eki Üzerine”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt/Sayı: 45, İstanbul 2011, s. 269-274.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

“Kutadgu Bilig İndeksinde Bazı Düzeltme Önerileri”, Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacip ve Eseri Kutadgu Bilig, Uluslararası Bilgi Şöleni, 26-27 Ekim 2009, İstanbul.

 

“Göktürk Harfli Metinlerde -p Zarf-fiil Eki Üzerine Bazı Dikkatler”, XI. Millî Türkoloji Kongresi, 11-14 Kasım 2014, İstanbul.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar

Kitap

Türkmen Bilmeceleri, [Çeviri], (Hoca Geldi Nurmıradov-Tapmaçalar), Çantay Yayınları, İstanbul 2003.

 

Türkmen Halk Hikâyeleri I Seypelmelek-Medhalcemal, Çantay Yayınları, İstanbul 2006.

 

Türkmen Halk Hikâyeleri II Şeydayi Gül-Senuber, Çantay Yayınları, İstanbul 2009.

 

Türkmen Halk Hikâyeleri III, Şabende Gül-Bilbil, Çantay Yayınları, İstanbul 2009.

 

Tarihi Türk Lehçeleri: Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri, Kesit Yayınları, İstanbul 2010. (Gülden Sağol Yüksekkaya ve Mustafa Argunşah ile birlikte.)

 

Kutadgu Bilig-Seçmeler, Kapı Yayınları, İstanbul 2014. (Yrd. Doç. Dr. Feryal Korkmaz ile birlikte.)

 

Dede Korkut Kitabı, Kapı Yayınları, İstanbul 2016. (Yrd. Doç. Dr. Feryal Korkmaz ile birlikte.)

 

 1. Projeler

 

 1. İdari Görevler

İstanbul Üniversitesi Rektör Danışmanlığı (2014-)

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 1. Ödüller

 

 1. Son İki Yılda Verdiği Dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2015-2016 Güz Karahanlı Türkçesi

 

4

 

0

 

136

 

Karahanlı Türkçesi (İÖ)

 

4

 

 

0

 

 

136

 

 

Eski Türkçe Cümle Bilgisi

 

2

 

 

0

 

 

15

 

 

Eski Türkçe Cümle Bilgisi (İÖ)

 

2

 

 

0

 

 

18

 

 

Karahanlı Türkçesi (Uzaktan Eğitim)

 

2

 

 

0

 

 

58

 

 

Eski Türkçede Dilbilgisi Çözümlemeleri ve Gramer Problemleri

(YL)

3

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Eski Uygur Türkçesinin Cümle Yapısı (DR) 3

 

 

 

 

0

 

 

3

 

 

 

İlkbahar Türk Kavimleri

 

2

 

0

 

135

 

Türk Kavimleri (İÖ)

 

2

 

 

0

 

 

131

 

 

Türkmen Türkçesi

 

2

 

0

 

37

 

Türkmen Türkçesi (İÖ)

 

2

 

 

0

 

 

34

 

 

Orta Türkçe Cümle Bilgisi

 

2

 

 

0

 

 

10

 

 

Orta Türkçe Cümle Bilgisi (İÖ)

 

2

 

 

0

 

 

12

 

 

Çağatay Türkçesi (Uzaktan Eğitim)

 

2

 

 

0

 

 

60

 

 

 

Türk Dili Tarihi II (Uzaktan Eğitim)

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

14

 

 

Orta Türkçe Metinler Üzerinde Dilbilgisi Çözümlemeleri ve Gramer Problemleri (YL)

 

3

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Doğu Türkçesinin Cümle Yapısı (DR)

 

3

 

 

 

 

 

0

 

 

 

8

 

 

2016-2017 Güz Karahanlı Türkçesi

 

2

 

0

 

136

 

Karahanlı Türkçesi (İÖ)

 

2

 

 

0

 

 

136

 

 

 

Eski Türkçe Cümle Bilgisi

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

35

 

 

 

Eski Türkçe Cümle Bilgisi (İÖ)

 

 

 

2

 

 

 

 

0

 

 

 

 

26

 

 

 

Tarihi Türk Lehçeleri I

 

2

 

 

0

 

 

42

 

 

Karahanlı Türkçesi

(Uzaktan Eğitim)

 

2

 

 

 

 

0

 

 

 

 

41

 

 

 

Eski Türkçede Dilbilgisi Çözümlemeleri ve Gramer Problemleri

(YL)

3

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Eski Uygur Türkçesinin Cümle Yapısı (DR) 3

 

 

 

 

0

 

 

3

 

 

 

İlkbahar

 

07/12/2012
13365 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00