Sosyoloji Araştırma Merkezi Konuşmalar Dizisi

Sosyoloji Bölümü tarafından tertip edilen Sosyoloji Araştırma Merkezi Konuşmalar Dizisi kapsamında düzenlenen konferans 20.03.2019 tarihinde, 16.30-19.00 saatleri arasında Fakültemiz Kurul Odasında gerçekleşecektir. 


Yaklaşan Etkinlikler

Psikanalitik Kuramdan Hareketle Cinsiyet Kimliği Gelişimi

Yunan Dünyasında Osmanlı İzleri: Kültürlerarası Bir Diyalog

Yunan Dünyasında Osmanlı İzleri: Kültürlerarası Bir Diyalog

Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Etkinliği

Sosyoloji Günleri

Sosyoloji Günleri Konferansı

Konum