Kayıt yenileme tarihleri

 Fakültemiz Kayıt Yenileme (ders alma, danışman onayı, ders ekleme/bırakma ve katkı payı/öğrenim ücreti yatırma) 
12 Eylül 2018 tarihinde saat:11:00'de başlayacaktır.
 
KAYITLI ÖĞRENCİLERİN (AKSİS) OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN DERS ALMA TARİHLERİ
Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ders alma işlemlerinin başlayacağı tarih: 12 Eylül 2018
Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden ders alma işlemlerinin sona ereceği tarih: 19 Eylül 2018
DANIŞMANI ARACILIĞIYLA DERS EKLEME-BIRAKMA TARİHLERİ
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden ders ekleme-bırakma işlemlerinin başlayacağı tarih: 20 Eylül 2018
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden ders ekleme-bırakma işlemlerinin sona ereceği tarih: 21 Eylül 2018