Brecht’i/ Brecht’le Düşünmek Paneli

20. yüzyılın önemli düşünürlerinden ve tiyatro insanlarından Bertolt Brecht, ölümünün 60. yılında, İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen bir panelle Salon İKSV’de anıldı. Panelde, farklı alanlardan, farklı yönelimler ve yöntemlerle Bertolt Brecht’e bakan sosyal bilimciler bir araya gelerek, yazarın oyunları, oyunlarında dile getirdiği düşünceler üzerinden günümüze dönük tartışmalar yapıldı.

1. Oturum  (14.00–15.30)
Moderatör Moderator: Oğuz Arıcı (Yazar Writer, Dramaturg, Öğretim Üyesi Lecturer / İstanbul Üniversitesi) Konuşmacılar Panelists: Emin Alper (Sinema Yönetmeni Film Director, Tarihçi Historian, Öğretim Görevlisi Lecturer / İstanbul Teknik Üniversitesi), Gökçe Çataloluk (Hukukçu Legist, Öğretim Üyesi Lecturer / İstanbul Bilgi Üniversitesi)

2. Oturum (16.00–17.30)
Moderatör Moderator: Nilgün Firidinoğlu (Dramaturg, Araştırma Görevlisi Research Asisstant / İstanbul Üniversitesi) Konuşmacılar Panelists: Ali Cem Budak (Hukukçu Legist, Öğretim Üyesi Lecturer / Kocaeli Üniversitesi), Güven Gürkan Öztan (Siyaset Bilimci Political Scientist, Öğretim Üyesi Lecturer / İstanbul Üniversitesi)

Etkinlikten fotoğraflar:

TF_150516_Brechti_Brehctle_Dusunmek-2494

TF_150516_Brechti_Brehctle_Dusunmek-2494
Picture 1 of 28

 

16/05/2016
3737 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00