2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ PROGRAMI’NA ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ,

TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ PROGRAMI’NA ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

 

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,  Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programı’na, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında yetenek sınavıyla açık olan kontenjana öğrenci alınacaktır. Şahsen yapılması gereken başvurularda, adaylardan 2013 yılı YGS (1. Basamak) sınavlarının  herhangi birinden YGS (1. Basamak) ham puanının 220 ve daha yukarısı olması koşulları aranmaktadır.

 

Adaylardan İstenen Belgeler.

 

  1. ÖSS sonuç belgesi veya internet çıktısı,
  2. Nüfus cüzdanı örneği,
  3. İki adet fotoğraf,
  4. Lise veya dengi okul diploması örneği,
  5. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Programı Başvuru      Formu ( İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Öğrenci İşlerinden temin edilecektir.)

 

Sınav iki aşamalı olarak gerçekleşecektir:

 

1. Aşama Yazılı Sınav: 19 Ağustos 2013, saat: 10:00

2. Aşama Yazılı Sınav: 21 Ağustos 2013, saat: 10:00

Sözlü Sınav: 22-23 Ağustos 2012, saat: 10:30

 

Özel Yetenek Sınavı aşağıdaki biçimde uygulanır;

      a. 1. aşama: Özel Yetenek Sınavı’nın 1. aşamasında; adaylar yazılı bir sınava tabi tutulur. Yazılı sınav bir gün içinde, tek oturum olarak bölümümüz tarafından belirlenecek yer ve saatlerde yapılır. 1. aşama yazılı sınav; adayların genel kültür, genel tiyatro bilgisi, anlamlandırma, muhakeme, yorumlama, yaratıcılık, yazılı ifade, vs. gibi temel bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. 1. aşama yazılı sınavın baraj notu 50 (elli) puandır, bu puanın altında not alan adaylar Özel Yetenek Sınavı’nın 2. aşamasına katılamazlar. 

      b. 2. aşama: Özel Yetenek Sınavı’nın 2. aşamasına, 1. aşamada 50’nin üstünde bir puan alarak başarılı olan adaylar katılabilirler. 2. aşamada adaylar, bir yazılı, bir de sözlü olmak üzere iki ayrı sınava tabi tutulurlar. 1. aşamada başarılı olarak 2. aşamaya katılmaya hak kazanan tüm adaylar, 2. aşama yazılı ve sözlü sınavların her ikisine de katılırlar. 2. aşama yazılı sınav; adayların yazma, yaratıcılık, metin kurgulama, genel dilbilgisi, vs. gibi uygulamaya dönük bilgi ve yeteneklerini ölçmeye yönelik bir metnin yazılmasından oluşur. Sözlü sınavda ise; adaylar bölümümüz tarafından oluşturulacak olan sınav komisyonu önünde mülakata tabi tutulurlar. 2. aşamada gerçekleştirilecek olan yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir; her iki sınavdan alınan notların toplanması ve oluşan puanın ikiye bölünmesi sonucu adayın nihai başarı notu belirlenir. 

BAŞVURU  TARİHİ:

Başvurular 29 Temmuz 2013 – 06 Ağustos 2012 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna yapılacaktır.

BAŞVURU ADRESİ:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu

Laleli-İstanbul

Tel: 0 212 455 57 97 ve 0212 4555700 / 16004 – 5 – 6 – 7

 

 

31/07/2013
4968 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00